Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki jest bezpieczny odstęp od zgłoszenia upadłości do zaciągnięcia kredytu?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.11.2018

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową, która dotychczas robiła rewelacyjne obroty i rokowania na przyszłość. Zaciągnąłem kilka kredytów w różnych bankach i okresach, następnie zrobiłem konsolidację i wziąłem następny kredyt na inwestycje. Okazało się, że moje kontrakty się zmniejszały i musiałem wziąć kolejny na utrzymanie płynności. W tej chwili jestem już powoli niewypłacalny i noszę się z zamiarem zgłoszenia upadłości gospodarczej. Czy banki nie będą dochodziły wyłudzenia? Nadmieniam, że ostatni kredyt był zaciągnięty 3 miesiące temu. Jaki jest bezpieczny odstęp zgłoszenia upadłości od zaciągnięcia kredytu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwsze kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż ustawodawca nie określa terminu, który pozwala na wnioskowanie o upadłość w sytuacji zaciągania kredytów. Na pewno im okres ten jest dłuższy, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo postawienia zarzutu, ale jak pokazuje moja praktyka, nie wniosek o ogłoszenie upadłości ma istotne znaczenie, lecz to, jaka była sytuacja materialna „upadłego” w chwili zaciągania zobowiązania. Ocenie podlega zatem Pana zamiar spłaty zobowiązania. Innymi słowy chodzi o to, czy zaciągając zobowiązanie, od samego początku wiedział Pan, że go nie spłaci, czy też sytuacja na rynku spowodowała to, że zobowiązanie nie może być spłacone.

 

Szczegółowa analiza praktyki pozwala postawić tezę, że oszustwo jest przestępstwem trudnym do udowodnienia, a to ze względu na konieczność wykazania zamiaru bezpośredniego kierunkowego, tak co do celu działania, jak i używanych środków. Pogląd taki znalazł również wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1973 r. (OSNPG 1974, nr 7, poz. 7) Celem lepszego zobrazowania problemu wskazać należy na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1980 r., zgodnie z którym nie wypełnia znamion tego przestępstwa sam fakt, iż pożyczkobiorca, pomimo upomnień ze strony pożyczkodawcy, nie zwraca pożyczki.

 

Innymi słowy uznania Pana za winnym czynu z art. 286 § 1 Kodeksu karnego jest możliwe dopiero wówczas, gdy organy ścigania wykażą, że obiektywnie miał Pan możliwość spłaty kredytu, ale Pan tego nie czynił.

 

Bez wątpienia pogarszająca się sytuacja na rynku spowodowała utratę płynności finansowej, jednakże ocenie podlegać będzie także Pańskie działanie jako przedsiębiorcy, tj. czy zaciągane przez Pana zobowiązania były zasadne, czy też z góry można było przewidzieć to, że prowadzona działalność upadnie, a zaciągane przez Pana zobowiązania prowadzą jedynie do uzyskania korzyści majątkowej.

 

Z uwagi na fakt, że sprawa toczy się w Łodzi, pragnę zwrócić uwagę na pogląd Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. akt 48/99, zgodnie z którym „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego”.

 

Innymi słowy jeżeli w chwili zaciągania kredytu miał Pan pracę, dom itd., ale nagle wszystko to runęło jak przysłowiowy „domek z kart”, trudno mówić o braku woli spłaty kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus V =

»Podobne materiały

Uznanie darowizny za bezskuteczną

Prowadzę działalność gospodarczą, niestety interes idzie bardzo źle. Stanęłam przed decyzją: ogłosić upadłość czy likwidację firmy? Razem z mężem jestem współwłaścicielką domu, na którym ciąży kredyt hipoteczny. Boję się, że wierzyciele go przejmą. Czy mogę przepisać nieruchomość na syna, czy darowi

 

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą od wielu lat. W tej chwili znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji finansowej z powodu zastoju w mojej branży. Wpadłem niestety w pętlę kredytową. Banki wypowiedziały mi umowy kredytowe i grozi mi wypowiedzenie pozostałych umów. Nie jestem w stanie w tej chwili regul

 

Ogłoszenie upadłości przez wierzyciela

Firma nie wypłaciła nam pieniędzy za wykonane dwa lata temu roboty budowlane, co jest potwierdzone fakturami i protokołami odbioru wykonanych prac. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że jako wierzyciel mogę zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, która jest mi winna duże pieniądze. Proszę o sz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »