.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaką umową zabezpieczyć nieruchomość dla córki?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.05.2016

Chcemy wraz z mężem obdarować córkę nowo wybudowanym dla niej domem. Córka jest mężatką, ma dzieci i wraz ze swoim mężem zamieszkuje w tym domu od23 lat. Jak skonstruować umowę darowizny, żeby nie stracić domu przez np. lekkomyślne kredyty zięcia i zabezpieczyć nieruchomość dla córki? Dziś jesteśmy w dobrych stosunkach z córką i zięciem, jednak niepokoi nas ciągłe branie przez niego kredytów na firmę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że Pani córka wraz z mężem nie ma rozdzielności majątkowej.

 

Istotne jest, iż Pani córka pozostaje w stosunku małżeńskim. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Zasadne jest zatem darowanie domu, wyłącznie na córkę. Zgodnie z przepisami Kodeksu do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Innymi słowy, jeżeli z aktu darowizny nie będzie wynikało, że darujecie Państwo dom także zięciowi, to darowizna w postaci domu będzie wchodziła tylko do majątku osobistego Państwa córki.

 

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Przedmiotu zwykłego urządzenia domowego należy przez to rozumieć takie rzeczy jak lodówka, pralka, umeblowanie, telewizor itp. Z treści Pani pytania wynika jednak, że wolą Państwa jest darowanie domu, a nie jego wyposażenia, albowiem to, jak mniemam, zostało zakupione przez córkę z mężem wspólnie (zamieszkują w domu od 2 lat).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »