Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka stawka podatku

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje w 2011 r.? Zmiany w VAT obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. W tym okresie podstawowa stawka podatku 22% wynosi 23%, natomiast obniżona stawka podatku to 8%. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (chodzi o zwrot rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7%. Dla świadczących usługi taksówkarskie (PKWiU 60.22.11-00.00) stawka ryczałtu wynosi 4%.

 Jaka stawka podatku? – autor omawia problematykę stawki VAT na pieczywo świeże w 2011 roku.

(...) Od dnia 1 stycznia 2011 roku wyroby i usługi dla celu ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług należy klasyfikować zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 roku.

(...) Do poprawnego określenia stawki podatku od towarów i usług na pieczywo świeże w 2011 roku potrzeba jednak czegoś więcej niż samego symbolu PKWiU – jest tak ponieważ załączniki: numer 3 zawierający wykaz towarów opodatkowanych stawką 8% i numer 10 zawierający wykaz towarów opodatkowanych stawką 5%, wskazują, iż:

  • stawką 8% objęte jest „ex 10.71.11.0” – „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”;
  • stawką 5% „10.71.11.0” – „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.


Przytoczony powyżej opis i klasyfikacja są niemal identyczne – różnica to symbol „ex”, który oznacza „zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

Zgodnie z powyższym stawka 5% ma zastosowanie podstawowe w stosunku do pieczywa świeżego a stawka 8% zastosowanie ograniczone – brak jest jednak innego rozróżnienia. Uznać zatem by można, iż zapis w załączniku nr 3 (stawka 8%) jest zapisem szczególnym w stosunku do zapisu z załącznika nr 10 (stawka 5%) i jako zapis szczególny ma pierwszeństwo stosowania. Prowadziłoby to do uznania, że pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekracza 14 dni, winno zawsze być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Oznaczałoby to jednak, że zapis w załączniku 10 (dokładnie poz. 23) jest zapisem martwym – tak jednak być nie powinno.

W objaśnieniach do załącznika nr 3 przeczytać można, iż wykaz ten nie ma zastosowania do sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%. Zgodnie z powyższym przyjmuje się, że właściwą w 2011 roku stawką dla pieczywa świeżego [którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni] będzie stawka 5%.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Jaką stawkę podatku VAT (7% czy 22%) ma wystawić w fakturze VAT zakład usługowy za wyrób i montaż drewnianych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą dla klienta w budownictwie indywidualnym?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r. Nr 212, poz. 1336) obowiązuje od 1 grudnia 2008 r., a w § 6 pkt 1 rozdziału 4 „Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki” Minister Finansów stanowi, że 22% stawki podstawowej podatku od towarów i usług „obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11), lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych” (w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy).

(...) W przypadku gdy zawarta umowa przewiduje sprzedaż usługi budowlanej wraz z materiałem dostarczonym przez wykonującego roboty, to do całości usługi świadczonej w obiektach budownictwa mieszkaniowego stosować należy stawkę podatku w wysokości 7%. Natomiast w sytuacji gdy zawarte umowy określają odrębne elementy będące przedmiotem sprzedaży (np. robociznę, materiały budowlane, usługi sprzętowe, montaż itp.) – stawki podatkowe odnoszą się do tych poszczególnych elementów (towarów lub usług)”. W drugim przypadku opisywanym w interpretacji zastosowanie znalazłyby dwie stawki: 22% na dostawę towaru i 7% na usługi.

Reasumując, można zastosować 7% stawki VAT w sytuacji wymienionej w pytaniu, jeśli obiekt budowlany spełnia wymogi klasyfikacyjne (PKOB) i umowa z odbiorcą spełnia warunki przedstawione powyżej, tzn. jest umową o świadczenie usług/usługi, a nie umową, której przedmiotem jest dostawa towaru.    Przeczytaj pełną treść

 

 Jaka stawka podatku obowiązuje przy rozliczaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tzn. czy wystawiam zwykłą fakturę VAT ze stawką 0%? Czy muszę do niej wystawić paragon? Jak ująć koszty transportu? Jak rozliczyć dostawę na deklaracji VAT-7. Czy istnieją jakieś inne ważne informacje w związku z tym tematem?

Zacznę od tego, że warunki zastosowania zerowej stawki podatku VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uregulowane są w art. 43 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: (...)

(...) Usługa transportu związana z WDT również korzysta z preferencyjnej stawki 0%.

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ujmuje się w deklaracji VAT-7, w pozycji 31 (kwota netto). W terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca podatnik powinien wykazać WDT również w informacji podsumowującej VAT-UE.

Jeżeli wystawia Pan fakturę na WDT, refakturując koszty transportu firmy kurierskiej, wówczas podatek naliczony wynikający z faktury kuriera odlicza Pan na zasadach ogólnych, natomiast na fakturze dokumentującej WDT ujmuje Pan w oddzielnej pozycji koszt transportu (wynikający właśnie z refaktury) w kwocie netto i oddzielnie wartość dostarczanych towarów.

Usługa kurierska staje się więc składnikiem WDT. Do podstawy opodatkowania z tytułu wykonywanej dostawy wlicza się koszty opakowania, transportu, prowizje i ubezpieczenia fakturowane przez dostawcę. Rozliczenie usługi kurierskiej jest więc prawidłowe, ponieważ stanowi ona element WDT i jest opodatkowana jak cała dostawa stawką 0% VAT (oczywiście po spełnieniu wymaganych warunków dla WDT).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Jaka stawka podatku VAT dla oleju rzepakowego na paszę dla zwierząt?
Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla importowanego oleju rzepakowego (słonecznikowego, sojowego) przeznaczonego na paszę dla zwierząt? Firmy importujące mają naliczony podatek VAT w wysokości 7%. Niestety mam problem z urzędem celnym, który upiera się przy stawce 22%.

Jaka stawka podatku VAT dla szkoleń związanych z edukacją ekologiczną dla dzieci
Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług obejmujących organizację szkoleń (zajęć, warsztatów, lekcji) z edukacji ekologicznej dla dzieci? Zajęcia zawierają treści dydaktyczne, wykonywane są na terenie przedszkoli, szkół, domów kultury, wczasowych i w wynajmowanej na godziny sali.

Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT w ofercie przetargowej na budowę boiska piłkarskiego?
Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację dwóch podobnych zadań – na budowę boisk piłkarskich przy szkole 1 i szkole 2. Pokrótce rzecz ujmując, przedmiot zamówienia obejmował budowę boiska piłkarskiego oraz całość prac związanych z niwelację terenu, wykonaniem podłoża, nawierzchni, instalacji systemu nawadniania płyty boiska itd. W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę boiska przy szkole 1 wpłynęło zapytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT (22% na wykonanie systemu nawadniającego, 7% na prace związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej)? Zamawiający złożył wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT. O stawce VAT decyduje wystawiający fakturę (na podstawie ustawy o podatku VAT i klasyfikacji usług). Na przeprowadzone postępowanie przetargowe wpłynęło 5 ofert, z czego w dwóch ofertach wystąpiła 22% stawka podatku VAT; jedna zawierała w całości 7% stawkę VAT; dwie zastosowały podwójną stawkę podatku tj. 7% i 22%. Natomiast w postępowaniu przetargowym na boisko dla szkoły 2, jako że nie wpłynęło podobne zapytanie, zamawiający nie określił w SIWZ, jaka stawka podatku powinna obowiązywać (pojawił się tylko zapis, że cena powinna zawierać właściwą stawkę podatku VAT). Wpłynęło również 5 ofert z takimi samymi stawkami podatku VAT jak w pierwszym przetargu. Przyjmując orzecznictwo ustawy Pzp, gdzie błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zachodzi konieczność wyeliminowania z postępowania ofert z błędnie przyjętą stawką podatku VAT. Jaka zatem powinna być prawidłowa stawka podatku VAT?

Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i usługi sekretarskie – jaka stawka podatku?
Od 2008 r. prowadzę swoją firmę. Moja działalność polega na tym, że prowadzę zajęcia z jogi w różnych klubach fitness. Wykonuję więc usługę i wystawiam za nią rachunki. Jak dotąd opłacałam podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%. Po przejrzeniu tekstów na kilku portalach zaczęłam mieć wątpliwości, czy to jest dobra stawka podatkowa. Również nie płaciłam do tej pory VAT-u. Proszę o rozstrzygnięcie, czy dotąd postępowałam prawidłowo? Analogiczne wątpliwości mam co do mojej drugiej działalności – pracy na portalu internetowym, gdzie wykonuję prace sekretarskie sklasyfikowane pod PKWiU 74.85. Również płaciłam stawkę podatkową 8,5%. Jak będzie w tym wypadku?

Jaka stawka podatku VAT za działalność artystyczną?
W 2005 roku rozpoczęłam działalność gospodarczą, którą można określić jako artystyczną. Komponuję utwory, które później sprzedaję instytucjom, daję występy artystyczne oraz piszę felietony do pism. Za swoje usługi wystawiam faktury VAT, ale nie wiem, czy stosuję dobre stawki podatku. 1. Za skomponowane utwory doliczałam 22% podatku, 2. za występy też 22% (ale później dowiedziałam się, że one nie podlegają opodatkowaniu i przestałam go doliczać), 3. za tantiemy autorskie – stawka 7%. Czy postępowałam właściwie? Jeśli nie, czy powinnam jakoś to skorygować? Dodam, że księgowość prowadzi profesjonalne biuro.

Jaka stawka podatku VAT od drobnych usług ślusarskich?
Wykonuję prace związane z instalacjami grzewczymi w budynkach mieszkalnych. Czasami dostaję zlecenie na wykonanie drobnych prac ślusarskich, poszerzyłem więc działalność o PKD 80.20Z. Czy z takim poszerzeniem mogę wykonywać także konserwacje, wymiany zamków drzwiowych, samozamykaczy, elektrozamków itp. i jaką stosuje się stawkę VAT za tego rodzaju usługi?

Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo wyczerpująca odpowiedź, byłem zdziwiony szczegółowym opisem co do mojej sprawy i zaskoczony możliwością zadawania dodatkowych pytań w razie niezrozumienia z prawnikiem. Bardzo dobry kontakt. Jak macie jakieś problemy, to zadawajcie pytania, a nie pożałujecie!!!

Andrzej

Pierwszy raz spotkałam się z tak rzetelną odpowiedzią. Nie tylko jasno opisaną, ale dokładną, zrozumiałą, potwierdzoną paragrafami i Dziennikami Ustaw. Bardzo pomogło mi w pracy, gdyż pracodawca próbował sprytnie uniknąć płacenia ekwiwalentu oraz stanowczo obniżał ilość dni wolnych. Dlatego dziękuję całemu gronu prawników z ePorady24.pl, że mogłam według waszych wskazówek walczyć o swoje. Na pewno będę polecała wasze grono wszystkim znajomym, zwłaszcza że ceny za wasze usługi są normalne, na typową kieszeń Polaka. Jeszcze raz dziękuję, i oby tak dalej.

Z wdzięcznością,

Kinga

Wydawałoby się, że taka forma porady jest wątpliwa. Jednak bez wątpienia dokładna, wyczerpująca i za niewielką opłatę. Jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości to zapewniam, że należy je wykluczyć. Tutaj mamy szybkość, dokładność, rzetelność połączoną z fachowością i przystępną cenę. Serdecznie dziękuję Panu Łukaszowi Poczyńskiemu.

Z poważaniem

Zenon

Super, jak zawsze jasno, rzeczowo i na temat!!!!

Tomasz

Opinia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo dokładna, rzetelna, odwołująca się do konkretnych przepisów, które cytuje niekiedy wprost – a do tego pozostaje zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Będzie dla mnie olbrzymią pomocą. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

łukasz

Eporady24 to strzał w dziesiątkę!!! Jestem pod wielkim wrażeniem, Pan Jakub Bonowicz udzielił odpowiedzi wykraczającej poza polskie prawo, a odpowiedź ta była wyczerpująca, rzetelna i konstruktywna. Wyjaśnione zostały wszystkie nękające mnie kwestie. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Jolanta

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

BARDZO POLECAM. Sprawa z którą się zwróciłem wydawała się bez wyjścia. Wplątałem się w bardzo skomplikowany "układ" współpracy z dużym producentem materiałów budowlanych. Sądziłem, że mając gwarancję + aprobaty + deklaracje + faktury i wykonując usługi na wysokim poziomie mogę spać spokojnie. Myliłem się. Realia okazały się bardzo brutalne. Byłem załamany - wszystkie próby zainteresowania różnych instytucji były nieskuteczne. Pani Eliza wskazała mi sposób i czynnie POMOGŁA w jego wprowadzeniu. Wiem, że do ostatecznego rozstrzygnięcia minie jeszcze sporo czasu. Sprawa jest naprawdę bardzo trudna. Odzyskałem jednak wiarę w siebie i ludzi. Kontakt bardzo dobry - o wiele lepszy od kontaktów z innymi prawnikami. Jeszcze raz gorąco POLECAM.

Zbyszek

Z tego rodzaju usługi korzystałam pierwszy raz. Zadałam pytanie w nocy, rano miałam wycenę, a po południu już odpowiedź. Bardzo czytelną i jasną. Po pytaniach dodatkowych też odpowiedzi były szybkie i zrozumiałe nawet dla laika.

Małgorzata

Bardzo szybka i staranna odpowiedz! Wątpię, czy tyle wyjaśnień uzyskałabym w czasie bezpośredniej wizyty u prawnika, i za tak rozsądną cenę! Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Teresa

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »