.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jaka powinna być kwota alimentów za okres sprawy rozwodowej?

Niedawno zakończyła się moja kilkuletnia sprawa rozwodowa. 3 lata temu, zostało ustalone zabezpieczenie alimentów ma czas trwania procesu – 1500 zł. Sąd pierwszej instancji obniżył alimenty do 1200 zł – nie ma informacji o zmianie czegokolwiek wstecz. Sąd apelacyjny obniżył do 900 zł – nie ma również informacji o jakichkolwiek zmianach wstecz, wyrok uprawomocnił się pod koniec tamtego roku. Były mąż od około 3 lat płacił 800 zł. Ubiegam się o zwrot kwoty zaległej, nie wiem jednak, o jaką kwotę miesięczną się ubiegać – czy różnicę między 1500 a 800 zł, czy różnicę między 900 a 800 zł? Jaka kwota powinna obowiązywać za tamten okres?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaka powinna być kwota alimentów za okres sprawy rozwodowej?

Zabezpieczenie alimentów

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 730 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 753 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 753 Kodeksu postepowania cywilnego w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu. 

 

Pani uprawdopodobniła konieczność tymczasowej ochrony finansowej dziecka, dlatego sąd też wydał zgodę na takie zabezpieczenie. Zabezpieczenie w Pani przypadku zgodnie z postanowieniem sądu zostało wydane na czas trwania postepowania, czyli do uprawomocnienia się wyroku a w Pani przypadku z uwagi na wniesioną apelację postanowienie m.in. o wysokość alimentów uprawomocniło się wraz z uprawomocnieniem się wyroku sądu apelacyjnego.  

Zmiana wysokości zabezpieczenia alimentacyjnego

Zabezpieczenie alimentów ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że w trakcie swojego trwania może ulec zmianie np. co do wysokości, jeśli zmienią się okoliczności, na podstawie których zostało przyznane. By zabezpieczenie uległo zmianie, konieczny jest wniosek do sądu. W Pani przypadku odwołanie się od wyroku o zabezpieczeniu na poziomie 1500 zł zostało odrzucone, dlatego też wysokość zabezpieczenie nie uległ zmianie i była taka sama do czasu zakończenie postepowanie wyrokiem sądu apelacyjnego.

 

Klauzulę wykonalności dla postanowienia o zabezpieczeniu sąd wydaje z urzędu co skutkuje tym, iż od momentu otrzymania postanowienia możliwe jest wszczęcie przez komornika postępowania egzekucyjnego. W ten sposób, nawet w przypadku długotrwałej czy przedłużającej się sprawy rozwodowej i alimentacyjnej, jest Pani w stanie skutecznie pozyskać środki niezbędne do utrzymania dziecka.

Klauzula wykonalności

Zgodnie z art. 776 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym mogą być orzeczenia sądu oraz orzeczenia referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu (art. 777 § 1 pkt 1 i pkt 1) Natomiast klauzula wykonalności to akt sądowy stwierdzający możliwość wykonania danego tytułu egzekucyjnego i jego zakres. Opatrzenie tytułu egzekucyjnego klauzulą wykonalności nadaje mu przymiot tytułu wykonawczego. Otrzymane przez Panią postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym, stanowiąc podstawę egzekucji. Bez konieczności zwracani się i nadanie klauzuli. Na jego podstawie może Pani złożyć wniosek do komornika o wszczęcie przeciwko byłemu mężowi postępowania egzekucyjnego.  

Za niskie wpłaty – różnica w alimentach

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę Pani sytuację prawną związaną z zabezpieczeniem alimentacyjnym, które obowiązywało do uprawomocnienia się wyroku wydanym w drugiej instancji, alimenty w wysokości zasądzonej tym wyrokiem obowiązują od daty uprawomocnienia się wyroku (końcówka 2021 r.) Do tego dnia Pani były mąż był związany postanowieniem o zabezpieczeniu i powinien od 2018 roku do 2021 roku dokonywać wpłat po 1500 zł miesięcznie. Jeśli dokonywał opłat po 800 zł, z każdej raty zalega 700 zł. Jeśli od około 2019 roku (jak to Pani napisała) płacił po 800 zł, to różnicy może Pani dochodzić w postepowaniu egzekucyjnym. Musi Pani dokładnie komornikowi wskazać, kiedy (dzień ma de znaczenie dla wyliczeni odsetek) były wpłaty i w jakiej wysokości od dnia wydania zabezpieczenia do dni uprawomocnienia się wyroku. Może się Pani ubiegać o różnic® pomiędzy 1500 zł a 800 zł.

 

I co też ważne, proszę pamiętać o przedawnieniu roszczeń alimentacyjnych.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl