.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zostać najemcę mieszkania gminnego w miejsce osoby, która się wyprowadziła?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 09.01.2015

Od prawie 4 lat mieszkam i jestem zameldowana w małej kawalerce komunalnej. Od tego czasu główny najemca tego mieszkania, który jest dla mnie zupełnie obcą osobą, nie przebywa w mieszkaniu. Czynsz płacę na swoje nazwisko i załatwiam osobiście wszystkie sprawy w administracji. Mieszkam w lokalu sama, ale za 4 miesiące zostanę mamą i bardzo mi zależy, abym mogła z moim dzieckiem dalej spokojnie tu mieszkać. Czy będę mogła zameldować tam moje dziecko? Jak zostać głównym najemcę mieszkania gminnego w miejsce osoby, która się wyprowadziła? Po ilu latach jest to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Określenie „główny najemca” jest dość często spotykane, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkań komunalnych. Jest to określenie odbiegające od ujęć prawnych. W prawie – głównie w Kodeksie cywilnym (K.c.) – sprawa ujęta została nieco inaczej. Albo jest się najemcą, albo się nim nie jest; przy czym po stronie najmującej (cudzy lokal) może być więcej niż jedna osoba, wtedy najem przysługuje tym osobom wspólnie. Szczególnym przykładem takiej sytuacji jest „wspólność najmu”, do której ustawodawca odnosi się w przepisach o najmie (art. 659 i następnych K.c.), np. w artykule 6801 K.c. (chodzi o „wspólność najmu” małżonków). Można być współnajemcą (czyli jednym z najemców), trudno jest – zwłaszcza na podstawie przepisów prawnych – traktować kogoś jako „głównego najemcę”, a inną osobę jako „dodatkowego najemcę”. Z najemcą (również ze współnajemcami) lokalu mieszkalnego mogą mieszkać inne osoby, np. dzieci lub wnuki (ale sytuacje faktyczne bywają bardzo różne).

 

W mej odpowiedzi mogę odnieść się do przedstawionych przez Panią informacji o stanie faktycznym. Z informacji tych wynika, że do sprawy należy podejść bardzo spokojnie oraz metodycznie (aby zwiększyć szanse na pozytywne załatwienie sprawy). Być może już Pani jest najemcą, ale proszę powstrzymać się z „przyjmowaniem gratulacji”; samo załatwienie formalności może być dość kłopotliwe – zwłaszcza w przypadku trafienia na kogoś nieżyczliwego w danym urzędzie gminy (miasta), a nawet „tylko” w administracji.

 

W artykule 691 K.c. uregulowano wstąpienie prawo najmu – co może mieć miejsce po śmierci najemcy; uprawnione są do tego osoby z najbliższej rodziny zmarłego najemcy; przy czym uprawnienie wnuków zostało bardzo poważnie ograniczone. Skoro najemca wyjechał, to nie może być nawet mowy o próbie wstąpienia w prawo najmu po nim, gdyż to rozwiązanie prawne dotyczy sytuacji po śmierci najemcy.

 

Z opisu sprawy (jeśli dobrze zrozumiałem) wnioskuję, że Pani relacje z administracją są przynajmniej poprawne. Byłoby dobrze (a może nawet bardzo dobrze), gdyby Pani udało się przejrzeć akta („teczkę”) danego lokalu w administracji. Być może udałoby się (jeśli Pani tym dokumentem nie dysponuje) uzyskać odpis (lub przynajmniej kopię) umowy najmu. Nie znam sytuacji w danej administracji, więc trudno jest podpowiadać skuteczne rozwiązania. Jeśli Pani ma kontakt z najemcą, to może on mógłby Pani udostępnić umowę najmu lub jej kopię. Gdyby trzeba było się o to starać w administracji, to proponowałbym rozważyć czas i sposób. Niekiedy osoby urzędowe udaje się przekonać twierdzeniami (choćby i tylko ustnymi), że coś (np. odpis jakiegoś dokumentu) jest potrzebny (np. w: pracy lub w jakimś urzędzie). Być może taki argument okazałby się skuteczny.

 

Istotą rzeczy jest poznanie, czy (według umowy najmu) Pani jest współnajemcą. Gdyby tak było, to właściwie byłaby „połowa roboty z głowy”. Pozostałaby „druga połowa roboty”, czyli doprowadzenie do rozwiązania (odnośnie tego mieszkania) umowy najmu z najemcą – a właściwie ze współnajemcą (jeśli najem przysługuje również Pani). Można by do tego różnie doprowadzić, np. przez wypowiedzenie umowy najmu współnajemcy przez wynajmującego (daną gminę, zapewne reprezentowaną przez kogoś z administracji) albo przez powództwo (zapewne przez Panią wniesione) o ustalenie nieistnienia stosunku najmu (co do rzeczonego lokalu mieszkalnego) między wynajmującym a współnajemcą; ewentualnie żądanie (w trybie powództwa o ustalenie), że prawo najmu (danego mieszkania) przysługuje wyłącznie Pani (o powództwie o ustalenie piszę również niżej).

 

Jeśli w świetle zawartej na piśmie umowy, a mającej duże znaczenie dowodowe (art. 74 K.c.), nie jest Pani najemcą, to jeszcze jest szansa na pozytywne dla Pani załatwienie sprawy. Jeśli dysponent danego mieszkania (gmina, a w praktyce często administracja) zgodzi się zawrzeć z Panią umowę najmu (zapewne po wypowiedzeniu jej dotychczasowemu najemcy, albo po jego rezygnacji), to sprawa zapewne zostanie załatwiona po Pani myśli. Dokonywanie przez Panią wpłat z podaniem Pani danych osobowych może mieć spore znaczenie – zarówno w przypadku zawarcia z Panią umowy najmu, jak również w przypadku wystąpienia przez Panią z powództwem o ustalenia istnienia stosunku najmu między Panią a wynajmującym (odnośnie do przedmiotowego lokalu mieszkalnego).

 

Przed przystąpieniem do załatwiania sprawy proponuję sprawdzić (najlepiej w dostępnych Pani dokumentach), co dokładnie jest przez Panią opłacane – czynsz, czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu (przewidziany w artykule 18 ustawy ochronie praw lokatorów…). Trudno przewidzieć, jak ktoś w administracji zareaguje, gdy Pani zacznie „drążyć sprawę”, więc proponuję na wszelki wypadek brać pod uwagę potrzebę załatwienia sprawy na drodze sądowej.

 

Artykuł 189 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) stanowi: „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. Na podstawie tego przepisu wnosi się powództwa o ustalenie (np. istnienia albo nieistnienia stosunku najmu). Jeśli Pani płaci czynsz (a nie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu), to wypełnia Pani jeden z podstawowych obowiązków najemcy (art. 659 K.c.), jakim jest płacenie czynszu. Skoro wynajmujący godzi się na to – zwłaszcza przez czas dłuższy – to można przyjąć, że doszło do zawarcia umowy najmu. Problemem jest brak sformalizowania tej umowy na piśmie. Właśnie dlatego bardzo ważne w ewentualnym postępowaniu sądowym byłoby udowodnienie przez Panią (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.), że doszło do zawarcia umowy najmu – udostępnianie Pani (zdatnego do użytku) mieszkania jest jednym z przejawów zawarcia tej umowy, a pobieranie czynszu od Pani kolejnym (odnośnie do zachowań wynajmującego).

 

Zameldowanie (meldunek) związane jest zwłaszcza z faktycznym zamieszkiwaniem w danym miejscu. Po dopełnieniu przez Panią formalności (w zakresie statusu najemcy) będzie Pani łatwiej zameldować dziecko, ale i bez tego może to być możliwe (choć może nieco złożone).

 

Na koniec podkreślę, że nie ma konkretnego terminu, po którego upływie można by mieć pewność, że najem „przeszedł na Panią”. Jeśli Pani płaci czynsz (a nie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mieszkania), a druga strona to akceptuje (zwłaszcza latami), to można przyjąć, że doszło do zawarcia umowy najmu. Niestety, bez zachowania formy pisemnej. Dlatego właśnie tak duże znaczenie może mieć wystąpienie na drogę sądową – zwłaszcza w przypadku pojawienia się problemów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »