Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się uciążliwego pracownika?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 21.11.2008

Mój mąż 5 lat temu zatrudnił pracownika na czas nieokreślony. Może trudno w to uwierzyć, ale przez te lata pracownik nie wyrażał zgody na urlop. Nie podpisywał też list płac. W tej chwili postawiliśmy pracownika przed faktem przymusowego wykorzystania urlopu, ale on nadal odmawia. Do tego straszy nas, że doniesie na nas, ponieważ nie podpisywał list płac, w związku z czym nie otrzymywał wynagrodzenia. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Pracownik zrobił się tak zuchwały, że z kasy firmy ukradł pieniądze, co ciężko udowodnić. Mamy tylko nagranie rozmowy z nim. Jak pozbyć się takiego pracownika?

Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

 

Jeżeli pracownik z różnych przyczyn nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowym, to zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy należy udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu zgodnie z planem urlopów najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Należy pamiętać, iż pracownik nie może się zrzec należnego mu urlopu.

 

Jeżeli pracownik nie wykorzystuje przysługującego mu urlopu, to pracodawca może wyznaczyć mu dni, w których będzie musiał wykorzystać zaległy urlop. Takie stanowisko przedstawia orzecznictwo sądowe. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt. I PK 124/05) orzekł, iż pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

 

W wyroku tym Sąd Najwyższy stwierdza m.in.:

 

„Ustawodawca zapewnia w ten sposób normatywnie określoną gwarancję urlopu wypoczynkowego, który – żeby spełniał swą właściwość – musi być udzielany w czasie sprzężonym relewantnie z procesem pracy – najlepiej w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.), a jeżeli było to niemożliwe, to najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (art. 168 K.p.). Z tego co wyżej powiedziano o przedmiocie, celu i zakresie art. 168 K.p. nie da się wywieść warunku, na który się powołuje skarżący, że zastosowanie art. 168 K.p., zależne jest od zgody pracownika. Warunek taki nie został wyrażony w powołanym przepisie (według jego brzmienia obowiązującego w latach 2001 i 2002). Brak jest też wystarczających racji, zwłaszcza na gruncie tego przepisu, ażeby wymaganą zgodę pracownika wyinterpretować ponad bezpośrednią treść uregulowania normatywnego. Wystarczy w tym kontekście przypomnieć, że prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie określonym według ustalonych zasad, a z drugiej strony pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (por. art. 152 § 2 K.p.) i nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa pracy”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 września 2003 r. (sygn. akt. I PK 403/2002). Zgodnie z tym wyrokiem udzielenie na podstawie art. 168 K.p. urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata w pierwszym kwartale następnego roku nie wymaga zgody pracownika także wówczas, gdy w tym samym czasie biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego udzielenie zaległego urlopu powinno odbywać się po konsultacji z pracownikiem. Ale jeżeli pracownik odmawia wykorzystania zaległego urlopu, to pracodawca, postępując zgodnie z art. 168 K.p., może udzielić urlopu nawet bez zgody pracownika.

 

Z drugiej strony stanowisko Inspekcji Pracy jest najczęściej takie, iż pracodawca nie może wysłać pracownika na „przymusowy” urlop bez jego zgody. Jednak takie stanowisko jest sprzeczne z orzecznictwem sądów pracy.

 

Proszę pamiętać, iż tylko pracodawca może ponieść sankcje z tytułu niewykonania przepisów Kodeksu pracy w zakresie niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu, nawet w sytuacji, kiedy nastąpi to na skutek działań pracownika. Należy pamiętać, iż nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny.

 

Pani mąż jako pracodawca może wezwać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu i wyznaczyć mu dni, w jakich ten urlop ma wykorzystać. Najlepiej będzie, jeżeli pracodawca wystąpi do pracownika z pismem, w którym określona zostanie ilość dni niewykorzystanego urlopu z prośbą, aby pracownik wskazał, w jakim terminie wykorzysta ten urlop. Dobrze jest wskazać pracownikowi, w jakim terminie powinien udzielić odpowiedzi. Jeżeli pracownik nie zgodzi się na wykorzystanie urlopu lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, Pani mąż może wyznaczyć mu dni, w których będzie musiał wykorzystać zaległy urlop.

 

Warto pamiętać, iż roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 K.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop przesunięto na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 K.p.).

 

Pani mąż może żądać od pracownika, aby wykorzystał zaległy urlop za lata 2005, 2006 i 2007.

 

Pracownik zatrudniony w firmie męża jest zatrudniony na czas nieokreślony. Zwolnienie takiego pracownika może okazać się dość trudne. Ponieważ pracownik jest zatrudniony od 5 lat, to termin wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 miesiące. Jeżeli Pani mąż będzie chciał wypowiedzieć umowę o pracę, to będzie musiał to uzasadnić. Uzasadnienie to nie może zawierać się w ogólnikowym zwrocie, np. utrata zaufania lub naruszenie obowiązków pracowniczych. Powinno się wskazać konkretne okoliczności, które uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę. Przyczyna zwolnienia powinna być konkretna i prawdziwa.

 

Trudno wskazać, co w Pani przypadku mogłoby stanowić uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. W tym celu należałoby poznać wszystkie okoliczności związane z zatrudnieniem pracownika oraz stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

 

Wydaje się, iż odmowa wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika mogłaby uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Również szantaż stosowany przez pracownika mógłby być taką uzasadnioną przyczyną, o ile jesteście Państwo w stanie udowodnić ów szantaż.

 

Jeżeli bylibyście Państwo w stanie udowodnić naruszanie dyscypliny pracy, niewykonywanie obowiązków pracowniczych czy w końcu popełnienie przez pracownika przestępstwa kradzieży – to w grę wchodziłoby rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Trudno jednak powiedzieć, nie znając wszystkich okoliczności, jakie są na to szanse.

 

Jeżeli z kasy firmy „zniknęły” pieniądze, warto zawiadomić ograna ścigania. Prokurator lub Policja będą prowadziły postępowanie karne, w wyniku którego być może sprawca zostanie ukarany. Takie postępowanie może być przydatne, ponieważ nawet podejrzenie o kradzież – w przypadku gdyby pracownikowi przedstawiono zarzuty – byłoby podstawą do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

 

Z całą pewnością nie powinniście Państwo ulegać pracownikowi. Powinien on wykorzystać zaległy urlop. Jeżeli odmawia, to może to być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Pracownikowi trudno będzie ponadto przekonać sąd, iż od 5 lat nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ na liście płac nie ma jego podpisu. Nikt rozsądny nie pozwoli sobie na wykonywanie pracy, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia przez 5 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =

»Podobne materiały

Plan urlopów

Pracuję w administracji. Czy pracodawca może sam ustalić w planie urlopów termin wykorzystania urlopu przez danego pracownika? Zastanawiam się, czy pracownik musi wykorzystać taki urlop. Dodam, że chodzi o urlop za bieżący rok.  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »