.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zmienić umowę o pracę

W razie zamiaru zmiany treści umowy o prace pracodawca zobowiązany jest przestrzegać określone procedury prawne i przeprowadzić konsultacje z pracownikiem. Pracodawca może to zrobić albo poprzez wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego albo zawierając z nim porozumienie stron.

 W piśmie takim powinien Pan zawrzeć wszelkie argumenty świadczące o niezasadności żądań pracodawcy, tj. niezmienianie umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia oraz niepotwierdzenie na piśmie zmiany umowy o pracę w zakresie zmiany stanowiska pracy i rodzaju pracy (wykroczenie, jakiego dokonał pracodawca przeciwko prawom pracownika – art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy).

Pozostaje jeszcze kwestia samej rozmowy o zmianie stanowiska pracy – jak Pan to określił – z „kierownikiem”. Trudno mi ocenić, czy była to rozmowa wiążąca strony, tj. czy „kierownik" był Pańskim pracodawcą lub działał w imieniu pracodawcy.

Jeśli „kierownik" nie miał umocowania do zawierania porozumienia zmieniającego umowę o pracę w imieniu pracodawcy, to rozmowa między Panem a „kierownikiem" w ogóle nie stanowiła zmiany umowy o pracę, a co za tym idzie – żądania zwrotu kwoty dodatku byłyby całkowicie bezpodstawne.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Wskazać należy, że pracodawca ma możliwość zastosowania jednej z dwóch procedur zmiany warunków pracy i płacy, to jest: porozumienia stron zmieniającego umowę o pracę lub wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 K.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika i pracodawcy na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie.

Porozumienie zmieniające jest to dwustronna czynność prawna obejmująca zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika w przedmiocie zmiany treści stosunku pracy lub podstawy jego nawiązania.

Bardzo ważną kwestią jest, ażeby modyfikacja treści umowy o pracę była zaakceptowana przez obydwie strony stosunku pracy. Tak więc porozumienie takie uzyskuje moc prawną wtedy, kiedy pracownik wyrazi zgodę na zmianę swoich warunków zatrudnienia. Pamiętać należy, że pracodawca nie może samodzielnie zawrzeć takiego porozumienia, kiedy pracownik nie wyraża akceptacji na zaproponowane przekształcenia w umowie. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo zastosować jednostronne oświadczenie o zmianie warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenie zmieniające (art. 42 K.p.).    Przeczytaj pełną treść

 

 W okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

„W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności” (art. 1861 K.p.).

„W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Zmiana nazwiska a umowa o pracę (jak zmienić umowę o pracę)

Niedawno zawarłam związek małżeński i poza zostawieniem nazwiska panieńskiego przyjęłam też nazwisko męża. Na początku tego roku podpisałam nową umowę na czas nieokreślony, ale na „stare” nazwisko. Czy ta umowa może zostać uznana za nieważną i jak zmienić umowę o pracę? Czy jeżeli teraz przyniosę akt małżeństwa, pracodawca powinien poprawić umowę? Zaznaczam, że dopiero teraz wystąpiłam o zmianę dowodu osobistego i jestem w pierwszym miesiącu ciąży, o której jeszcze pracodawcy nie poinformowałam.Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy (jak zmienić umowę o pracę)

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc 30 października 2007 r. złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie, dając następne z art. 55 Kodeksu pracy? Jak zmienić umowę o pracę?Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków pracy i płacy (jak zmienić umowę o pracę)

W firmie, w której pracuję od kilkunastu lat, jestem zatrudniona na stanowisku głównego technologa na umowę o pracę na czas nieokreślony. Miesiąc temu nabyłam prawo do ochrony przedemerytalnej. Chciałabym zrezygnować z kierowniczego stanowiska i pracować jako technolog na stanowisku podrzędnym. Czy pracodawca może zgodzić się na zmianę warunków pracy zaproponowanych przeze mnie przy zachowaniu dotychczasowej płacy? Czy to pracodawca może wystąpić z taką propozycją, a co wtedy z zachowaniem dotychczasowej płacy?Umowy o pracę na czas określony podpisywane z nauczycielem pracującym w niepełnym wymiarze (jak zmienić umowę o pracę)

Przez kilka lat nasza szkoła zatrudniała nauczycielkę, która miała u nas tylko kilka godzin tygodniowo. Co roku otrzymywała umowę na czas określony, którą później zastąpiliśmy umową angażu z określonym wymiarem czasu pracy i okresem zatrudnienia (zawsze na rok). Obecnie nie chcemy przedłużać współpracy z tą nauczycielką, więc wystawiliśmy jej świadectwo pracy jako podstawę rozwiązania umowy. Nauczycielka jednak twierdzi, że jej umowa trwa, bo była zawarta na czas nieokreślony (w żadnym dokumencie nie ma takiej informacji). Czy problem może rozstrzygnąć Karta Nauczyciela? Czy wpływ na obecną sytuację ma fakt, że współpracę kontynuowano na podstawie podpisania przez strony druku angażu, a nie umowy o pracę?Zawieranie umowy o pracę oraz jak zmienić umowę o pracę
Struktura treści umowy o pracę oraz obowiązek informacyjny z tym związany.

Czy można wpisać w umowie o pracę dwa miejsca jej wykonywania (jak zmienić umowę o pracę)?
Czy będzie zgodny z prawem poniższy zapis w umowie o pracę na czas nieokreślony takiej treści: „Miejsce wykonywania pracy: siedziba firmy ..., ul. ... lub miejsce zamieszkania Pracownika, o ile Pracodawca wyrazi zgodę na świadczenie pracy przez Pracownika w miejscu jego zamieszkania”? Czy oprócz nazwy siedziby firmy w miejscu zamieszkania pracownika należy wpisać konkretną miejscowość, czyli gdzie pracownik zamieszkuje? Jak zmienić umowę o pracę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl