.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zgłosić sądowi swojego obrońcę na pierwszej rozprawie karnej?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.12.2015

Zostałem oskarżony o czyn z art. 286 § 1 K.k., nie przyznałem się do winy, jutro mam rozprawę. Prawdopodobnie uda mi się wybronić, ponieważ strona, która mnie oskarżyła, uzyskała już zwrot środków i nie chce, abym zastał skazany, niestety sprawa toczy się z urzędu. Jednak dla bezpieczeństwa chciałbym wziąć na pierwszą rozprawę swojego prawnika (nie z urzędu). Jak zgłosić sądowi taki wniosek? Czy mogę to zrobić jutro przed rozprawą w biurze podawczym czy lepiej na rozprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Wskazuje Pan, iż na rozprawę chce Pan pojechać z własnym prawnikiem, nie podając jednocześnie, czy osoba ta jest radcą prawnym, czy adwokatem. Ma to jednak dla Pana istotne znaczenie. Jako że czyn z art. 286 § 1 K.k. jest przestępstwem, Pana obrońcą może być wyłącznie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury. Jak podnosi się w literaturze: „W świetle przepisów znowelizowanego prawa o adwokaturze (zob. tezę 1 do art. 81) uprawnioną do obrony jest osoba wpisana na listę adwokatów (art. 65-69 Pr. adw.), wykonująca zawód adwokata w jednej z form przewidzianych w art. 4a Pr. adw., tzn. „w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem adwokatów lub adwokatów i radców prawnych, albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej”.

 

Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.

 

Odpowiedź na Pana pytanie znajduje się w treści art. 83 § 2 K.p.k., zgodnie z którym upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

 

Innymi słowy upoważnienia do obrony może Pan udzielić na piśmie, jak też ustnie do protokołu. Proszę jednak pamiętać o ograniczeniu w osobach, które mogą Pana reprezentować w charakterze obrońcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »