Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.11.2014

Rejestracja samochodu kupionego za granicą odbywa się na podobnych zasadach, jak pojazdu zakupionego w kraju. Konieczne może być jednak wcześniejsze załatwienie formalności na granicy, a także przedstawienie dodatkowych dokumentów organowi rejestrującemu samochód.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obowiązującym stanie prawnym dokonywanie odprawy celnej na granicy konieczne jest tylko w przypadku sprowadzania samochodu z kraju niebędącego krajem członkowskim Unii Europejskiej. Na wypadek kontroli drogowej należy jednak posiadać przy sobie:

 

  1. dowód rejestracyjny;
  2. dowód ubezpieczenia;
  3. kartę pojazdu;
  4. umowę sprzedaży lub inny dokument potwierdzający zakup (w umowie jako kupujący powinien być wpisany kierowca, ewentualnie pasażer samochodu, jeżeli będzie inaczej, może to spowodować kłopoty podczas ewentualnej kontroli drogowej);
  5. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Ponadto, jeżeli samochód jest używany, a nie jest przywożony na lawecie, powinien posiadać aktualne badania techniczne.

 

Zasady rejestrowania pojazdów określone są przepisami ustawy –Prawo o ruchu drogowym1. Na zarejestrowanie przywiezionego do Polski samochodu mamy 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Rejestracji dokonuje na wniosek właściciela pojazdu starosta powiatowy lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela samochodu, na podstawie:

 

1)dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu;

2)karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3)świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

4)zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

5)dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

6)dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

7) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym2, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

8)zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:

a)uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub

b)brak obowiązku, o którym mowa w lit. a

– jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;

9)dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji3, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

 

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Z chwilą złożenia wniosku o rejestrację otrzymamy pozwolenie czasowe na włączenie samochodu do ruchu, a następnie maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku – dowód rejestracyjny. Organ rejestrujący wyda nam również tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752)

3 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - pięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »