.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak załatwić sprawy majątkowe i rozwód?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 14.08.2015

Żona od niemal 16 lat przebywa gdzieś za granicą. Chcę wnieść sprawę o rozwód i załatwić sprawy majątkowe. Jak to zrobić? Opuściła mnie i syna (wówczas małego), nie płaciła żadnych alimentów, nie interesowała się nami i nie wiem, gdzie obecnie przebywa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana sytuacji nie będzie żadnego problemu z uzyskaniem rozwodu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy możliwość rozwiązana małżeństwa przez orzeczenie rozwodu reguluje w następujący sposób, przedstawiony w art. 56:

 

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

 

Jak wynika z powyższego, aby sąd mógł orzec rozwód, muszą nastąpić określone przesłanki pozytywne, nie mogą pojawić się przesłanki negatywne. Musi zatem nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, co wiąże się z zerwaniem więzi emocjonalnych, gospodarczych i fizycznych. Przesłankami negatywnymi dla rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu jest dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego oraz istnienie wyłącznej winy za rozkład pożycia po stronie małżonka żądającego rozwodu przy jednoczesnym braku zgody małżonka niewinnego.

 

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że rozkład Pańskiego małżeństwa nastąpił już bardzo dawno temu. Można zatem mówić o trwałości i zupełności (nie mieszka Pan z żoną) rozkładu pożycia. Co więcej, to żona wyjechała i opuściła Pana i syna, a zatem będzie można przypisać jej winę.

 

Po tylu latach braku kontaktu między Państwem będzie mógł orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie żony.

 

Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez sąd okręgowy w procesie, na rozprawie. Opłata od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł (w przypadku orzeczenia o winie drugiej strony, sąd zasądzi od niej zwrot tego kosztu na Pana rzecz). Rozwodów dotyczą pewne ogólne reguły dotyczące odrębnych postępowań w sprawach małżeńskich, jak na przykład taka, że pełnomocnictwo ma być pełnomocnictwem szczególnym, ustanowionym dokładnie do sprawy rozwodu. Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

 

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Według ogólnych reguł postępowania w sprawach małżeńskich rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa. W Pana przypadku nie jest Pan w stanie ustalić miejsca pobytu żony. Należy tę okoliczność przedstawić sądowi, a w opisie stron podać, że ostatnie miejsce zamieszkania było takie a takie, natomiast w chwili obecnej jest nieznane. Z tego też powodu będzie Pan musiał wnosić do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu dla żony. Interesy drugiej strony, która nie ma możliwości dowiedzieć się o procesie, musi reprezentować ktoś, kto postara się zadbać, by proces nie był jednostronny. Takim kuratorem najczęściej jest pracownik sądu. Wyznacza go sąd. Właściwie jego udział w procesie jest tylko symboliczny.

 

W istocie sąd oprze się na Pana zeznaniach, w których ustali, od kiedy zerwana została więź małżeńska, czy posiada Pan wspólny majątek z żoną, czy macie wspólne mieszkanie i wspólne małoletnie dzieci. Jeśli dzieci są małoletnie, sąd od razu orzeka o wysokości alimentów. Jeśli syn nie jest pełnoletni, żądaną kwotę alimentów może Pan wskazać od razu w pozwie, uzasadniając ją konkretnymi wydatkami ponoszonymi na syna.

 

W sytuacji przez Pana opisanej właściwie nie ma ryzyka niekorzystnego orzeczenia.

 

Jeśli chodzi o korzyści finansowe czy majątkowe dla Pana, to sąd nie będzie się nimi zajmował. Ustalenia dotyczące majątku wspólnego są przedmiotem odrębnego procesu, tj. postępowania o podział majątku wspólnego. Nie wiem, jaki jest ten majątek, ale w przypadku, gdy żona od 15 lat nie łozy na niego, nie korzysta i nie interesuje się nim, nie powinno być kłopotu z uzyskaniem go dla Pana. Wprawdzie wszystko, co małżonkowie nabywają w czasie małżeństwa, jest wspólne, jednak tutaj można by pokusić się o powołanie na zasady współżycia społecznego w tym sensie, że tylko Pan łożył na rodzinę i przykładał się do powstania tego majątku, zatem Pana udział w tym majątku powinien być zwiększony. Jeśli poda Pan więcej szczegółów dotyczących Państwa majątku, to postaram się udzielić bardziej szczegółowych wskazówek w tej kwestii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl