Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak żądać usunięcia wpisu w Internecie naruszającego dobra osobiste?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.04.2015

Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową mojego imienia i nazwiska, pod jednym z wyników odkryłem wpis na mój temat, o którym nikt mnie nie zawiadamiał i nie uzyskał mojej aprobaty. Wpis ten zawiera szczegóły mojego życia rodzinnego, których nie chcę i nigdy nie zamierzałem podawać do publicznej wiadomości. Uważam, że wpis narusza moje prawo do prywatności i moje dobra osobiste. Proszę o radę, jak żądać jego usunięcia z Internetu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W pierwszej kolejności wskażę na dokładną treść przepisu art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym:

 

Art. 14. 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Powyższy przepis winien być bezpośrednio wykłady z przepisem art. 23 K.c., który zawiera otwarty katalog dóbr osobistych każdego człowieka. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. akt I ACa 544/10, zgodnie z którym „usługodawca nie ma obowiązku monitorowania sieci, co więcej nie ma też obowiązku podejmowania kroków w celu wdrożenia oprogramowania monitorującego. Jedyną sytuacją prowadzącą bez wątpienia do odpowiedzialności usługodawcy jest istnienie po jego stronie stanu wiedzy o fakcie naruszenia, czy też bezprawnym charakterze naruszenia.”

 

Innymi słowy administrator strony internetowej ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych z chwilą powzięcia informacji o ich naruszeniu. Brak jakiejkolwiek informacji ze strony administratora świadczy jedynie o nieznajomości ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zasadne w chwili obecnej byłoby zwrócenie się do administratora sieci ze wskazaniem, iż umieszczone w sieci dane stanowią naruszenie Pana dóbr osobistych, a w szczególności Pana wizerunku, dobrego imienia i nazwiska. Nie bez znaczenia dla postępowania administratora sieci jest brak jakiegokolwiek kontaktu z Panem w celu ewentualnego ustalenia Pana zgody na umieszczenie danych osobowych, a także szczegółów z Pana życia rodzinnego. Nadto jeżeli jest taka możliwość, proszę wykonać „zrzut ekranu”, tzw. print screen, celem należytego udokumentowania treści znajdującej się na stronie internetowej. Wyraźnie podkreślić należy, iż administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności do czasu, do kiedy nie poweźmie wiadomości o naruszeniu Pana dobra osobistego.

 

Istotne z punktu widzenia Pana interesu jest także stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy, który uznaje cześć i godność za najważniejsze dobra osobiste. Stwierdził to m.in. w wyroku z 29 października 1971 r., II CR 455/71 (OSNCP 4/72, poz. 77), wyjaśniając, że cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci więc może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (identyczne stanowisko zajął SN w wyroku z 8 października 1987 r., II CR 269/87). Nie ulega zatem wątpliwości, iż pomówienie o ujemne postępowanie w życiu zawodowym, które może podważyć zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, z czym możemy mieć do czynienia w przedmiotowej sprawie, jest naruszeniem dóbr osobistych. Powyższe jest bowiem zasadne w sytuacji, kiedy IPN nie wystąpił do Pana o wyrażenie zgody na opublikowanie takich danych. Z opisu wynika, iż IPN nie wystąpił do Pana z wnioskiem o wyrażenie zgody w żadnej formie, tj. pisemnej, elektronicznej, czy też nawet ustnej.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej należałoby wystosować pismo do administratora strony internetowej ze wskazaniem treści art. 14 ww. ustawy i skutków jego zaniechania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 7 =

»Podobne materiały

Alimenty od ojca-obcokrajowca, który mieszka w Anglii

Jestem w ciąży w Koreańczykiem, który mieszka w Anglii. Ojciec dziecka przyznaje się do niego i obiecał płacić alimenty po porodzie. Słyszałam, że dziecko można uznać za granicą w ambasadzie polskiej – jak to wygląda? Jak mogę zdobyć jakieś prawne potwierdzenie zgody na płacenie alimentów

 

Wynajęcie mieszkania przed zakończeniem sprawy spadkowej

Mój mąż został powołany do całości spadku przez swojego umierającego ojca. Otrzymał jednak polecenie wypłacenia swojemu bratankowi (drugi dziedziczący, ponieważ brat męża nie żyje) 20 tys. zł. Nie było postępowania spadkowego po teściowej, która zmarła kilka lat wcześniej. Po niej spadek nabył teść,

 

Oskarżenie o popełnienie przestępstwa groźby

Mam pytanie o popełnienie przestępstwa polegającego na grożeniu drugiej osoby. W sporze mojej żony z jej kuzynem (sprawa dotyczy spadku) stanąłem w obronie żony i wykrzyczałem kilka uwag w stronę jej krewnego. Muszę dodać, że przez całą kłótnię on ją prowokował, chcąc zdobyć jakieś dowody świadczące

 

Zameldowanie w domu, który ma zostać sprzedany

Mój tata jest jedynym właścicielem domu. Tata chciałby sprzedać dom i kupić sobie mieszkanie. Problem w tym, że w owym domu mieszka mój brat ze swoją córką. Brat nie chce się wyprowadzić. Od urodzenia jest zameldowany w tym domu. Czy coś mu się należy? Czy jego zameldowanie w domu, który ma zostać s

 

Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które prowadzi społeczną szkołę podstawową. Dzierżawimy od gminy budynek, w którym mieści się szkoła, i utrzymujemy się z dotacji otrzymywanej od gminy. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi działalności gospodarczej zgodni

 

Księgowanie faktur wystawianych w euro

Sprzedaję produkty państwom Unii Europejskiej, wystawiam faktury w euro. Jak zaksięgować faktury wystawiane w euro? Według jakiego kursu? 

 

Opłaty na rzecz spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni, mam wykupione dwa lokale położone na tym samym piętrze w bloku. Jeden lokal jest mieszkalny, drugi – usługowy. Od początku spółdzielnia nalicza dużo większe opłaty eksploatacyjne (m.in. konieczną stawkę za ochronę, za wywóz śmieci i inne – w załącz

 

Zamówienie amfetaminy przez przeglądarkę TOR

Jestem niekarany, mam 18 lat, uczę się w szkole średniej (dobrze). Kilka tygodni temu byłem w szpitalu po zażyciu amfetaminy. Amfetaminę zamówiłem przez przeglądarkę TOR i zapłaciłem za pomocą waluty Bitcoin (może nie da się tego udowodnić). Przesyłkę przechwycił urząd celny. Zamówiłem dla siebie (z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »