Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zachować w tajemnicy ojcostwo?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.06.2014

Jestem żonaty, mam córkę. Przed niespełna pół rokiem przespałem się z kobietą, która w chwili obecnej spodziewa się dziecka. Jest prawdopodobne, że mogę być ojcem tego dziecka. Ta kobieta wkrótce poślubi swojego dotychczasowego partnera. Obydwoje chcielibyśmy zachować tę sytuację w tajemnicy, bo i ja, i ona jesteśmy szczęśliwi w swoich związkach i bardzo żałujemy tego, co się stało. Kobieta nawet zaproponowała, że napisze mi oświadczenie, w którym zagwarantuje, że nigdy nie będzie się niczego ode mnie domagać w związku z dzieckiem i jego wychowaniem. Stąd mam kilka pytań: 1. Czy proponowane oświadczenie miałoby moc prawną i czy zabezpieczyłoby mnie i moją rodzinę? 2. Czy dziecko tej kobiety, jeśli się kiedyś dowie, kto jest jego ojcem, będzie mogło przed czy po uzyskaniu pełnoletniości żądać ode mnie alimentów? 3. Czy dziedziczyłoby ono mój majątek po mojej śmierci? Jeżeli tak, to jak można się przed tym zabezpieczyć?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

W oparciu o przedstawione fakty przedstawiam ich prawną ocenę w kolejności zadanych przez Pana pytań.

 

Ad. 1 W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż świadczenie alimentacyjne jako uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a nie w umowie – nie podlega zrzeczeniu się. Jakiekolwiek oświadczenia, choć spotykane w obrocie prawnym, przez większość przedstawicieli doktryny uznawane są za bezprzedmiotowe i niemające jakiejkolwiek mocy prawnej.

 

Stosownie do treści art. 128 K.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie ma zatem skutecznej metody na zrzeczenie się alimentów, albowiem świadczenie to ma charakter quasisocjalny, a jego celem jest zapewnienie dziecku należytych warunków wzrostu i rozwoju. Nawet gdyby matka dziecka zrzekła się umową alimentów, to zawsze może wystąpić na drogę postępowania sądowego o ich zasądzenie, rzecz jasna po uprzednim ustaleniu Pana ojcostwa.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ad. 2 Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest fakt, iż matka dziecka zamierza zawrzeć związek małżeński ze swoim dotychczasowym partnerem. Należy zatem spodziewać się, iż dotychczasowy partner matki dziecka uzna ojcostwo. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z domniemaniem. Z treści Pana pytania wynika, iż nikt poza Państwem nie wie, że doszło do współżycia. Istotnym jest, iż zdecydowali Państwo, że sprawa ta pozostanie tajemnicą. Dziecko już po dojściu do pełnoletniości może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Dotychczasowy partner może żądać sądowego ustalenia ojcostwa. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.

 

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

 

Co do zasady, alimenty przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, kiedy stały się wymagalne. Do czasu ustalenia Pana ojcostwa alimenty nie są wymagalne, a to z kolei powoduje, iż termin ten nie biegnie. Wyraźnie podkreślić należy, iż z chwilą ustalenia Pana ojcostwa będzie możliwe dochodzenie od Pana alimentów, ale w mojej ocenie tylko od czasu uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego Pana ojcostwo.

 

Ad. 3 Do czasu ustalenia Pana ojcostwa dziecko tej kobiety nie ma prawa do Pana majątku. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Powyższe ma zastosowanie wyłączenie, gdyby dziecko lub inna uprawniona osoba skutecznie ustaliła Pana ojcostwo. Szansą na zabezpieczenie jest sporządzenie testamentu, w którym do spadku powoła Pan swoje dziecko z małżeństwa oraz małżonkę. Jednak w tym przypadku także zachodzi niebezpieczeństwo dochodzenia przez dziecko (w razie ustalenia Pana ojcostwa) prawa do części spadku po Panu. Wysokość takiej części będzie uzależniona od wieku i stanu zdrowia dziecka. Owo dziecko będzie miało bowiem wówczas prawo do zachowku. Zstępnym (dziecku), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jedyną możliwością zabezpieczenia swoich interesów na przyszłość jest wydziedziczenie dziecka w testamencie, ale wówczas przyznałby się Pan do ojcostwa. Pozbawienie dziecka zachowku jest możliwe tylko wówczas, gdyby dziecko:

 

  1. wbrew Pana woli jako spadkodawcy postępowało uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuściło się względem Pana jako spadkodawcy albo jednej z najbliższych Panu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełniało względem Pana jako spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

W chwili obecnej w mojej ocenie nie ma możliwości wydziedziczenia dziecka, albowiem żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, a to z kolei powoduje, iż żadna z powyższych okoliczności nie występuje, albowiem nie miała prawa wystąpić, z uwagi na fakt, iż dziecko po pierwsze jeszcze się nie urodziło, a po drugie – nie może zachowywać się względem Pana w sposób opisany powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + osiem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zdrada męża

Czy zdrada męża to wystarczający powód, by wnosić o orzeczenie rozwodu z jego winy? Raz nakryłam męża na zdradzie, później miał zakończyć związek. Teraz jednak koleżanka powiedziała mi, że widziała mojego męża z kochanką w restauracji. Czy muszę postarać się o więcej dowodó

Ustalenie ojcostwa i badanie DNA

Do ilu miesięcy życia dziecka można wykonać bezpłatnie badanie DNA mające na celu ustalenie ojcostwa? Czy powódka może odebrać mi prawa, skoro jeszcze nie jest udowodnione, że jestem ojcem (co więcej – jestem pewny, że to nie jest moje dziecko)?

Sądowe ustalenie ojcostwa

Moja była dziewczyna ma nieciekawą przeszłość. Ciągle pakowała się w problemy. Teraz jest w ciąży i jestem pewny, że to będzie nasze wspólne dziecko. Niestety moja była wyjechała za granicę i nie zamierza wracać. Sama chce zajmować się dzieckiem. Ja wolałbym, żeby dzie

Testy na ojcostwo – czy można złożyć wniosek o ich przeprowadzenie?

Niedawno zakończyłem wieloletni związek, ponieważ partnerka mnie zdradzała. Jakiś czas temu urodziła dziecko – w akcie urodzenia wpisała nie mnie, ale jestem pewny swojego ojcostwa (mam na to dowody). Czy mogę złożyć wniosek o przeprowadzenie testów na ojcostwo? Kobieta sama przyz

Ustalenie ojcostwa i władza rodzicielska ojca

Jestem mamą dwuletniego synka. Jego ojciec na początku ciąży mnie zostawił. Chciałabym teraz ustalić ojcostwo (wcześniej się bałam). Czy jeśli ojciec uzna syna, to uzyska tym samym prawa rodzicielskie, mimo że wcześniej się nim w ogóle nie interesował? Czy mogę go pozbawić tych pra
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »