.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zachować bonifikatę?

Moi rodzice kilka miesięcy temu wykupili od gminy mieszkanie komunalne z bonifikatą, następnie sprzedali je obcej osobie, a pieniądze ze sprzedaży przekazali mi. Wziąłem kredyt na 100% wartości nowego mieszkania. Zameldowałem tam rodziców. Obecnie chcę w darowiźnie przekazać rodzicom prawo własności tego mieszkania. Czy mogę dokonać takiej darowizny? Chodzi o to, by rodzice nie musieli zwracać bonifikaty. Czy mogę to zrobić mimo obciążenia mieszkania hipoteką? Czy jeśli nie mogę dokonać tego w drodze darowizny, to możliwa jest sprzedaż rodzicom tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli podaruje Pan nabytą przez siebie nieruchomość rodzicom, to gmina będzie mogła żądać od nich zwrotu bonifikaty. Trudno będzie uznać drogę, jaką Pan proponuje, za przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na nabycie innego lokalu mieszkalnego.

 

Według art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

 

Stosownie do ust. 2a. art. 68 ustawy nie stosuje się  przepisu ust. 2 w przypadku:

  1. zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b; 
  2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 
  3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa; 
  4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe; 
  5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe

 

Przepis art. 68 ust. 2a pkt 5 wyraźnie wskazuje, że nie ma obowiązku zwrotu bonifikaty, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

W sytuacji opisanej w pytaniu Pana rodzice sprzedali lokal mieszkalny, a środków ze sprzedaży nie przeznaczyli na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości. Środki ze zbycia lokalu rodzice podarowali Panu.

 

Gmina nie będzie żądała zwrotu bonifikaty, tylko jeżeli rodzice zakupią inne mieszkanie (również od Pana) w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia tego lokalu.

 

W sytuacji gdy Pan podaruje rodzicom mieszkanie, nie będzie można takiej sytuacji uznać za nabycie mieszkania za środki pochodzące ze sprzedaży lokalu wykupionego z gminy. Darowizna wiąże się bowiem z nieodpłatnym nabyciem przedmiotu majątkowego.

 

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której rodzice przeznaczyli środki uzyskane ze sprzedaży lokalu na inny niż cel mieszkaniowy (darowizna środków), a następnie nieodpłatnie uzyskali mieszkanie.

 

Tu należy wskazać, że przekazanie osobie bliskiej środków ze sprzedaży mieszkania – nawet jeżeli ta osoba bliska zakupi za te środki mieszkanie (co w Pana sytuacji się nie zdarzyło, bo zakupił Pan mieszkanie ze środków z kredytu) – nie jest sytuacją przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami, która pozwalałaby zachować prawo do bonifikaty.

 

Ustawa wyraźnie mówi, że przepisów dotyczących obowiązku zwrotu bonifikaty nie stosuje się w przypadku zbycia mieszkania na rzecz osoby bliskiej. Darowizna środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nie jest zbyciem lokalu na rzecz osoby bliskiej.

 

Aby rodzice nie musieli zwracać bonifikaty, muszą nabyć inne mieszkanie. Mogą to mieszkanie (udziały w mieszkaniu) formalnie nabyć od Pana. Jeżeli sprzeda Pan swoje mieszkanie rodzicom, musi się Pan liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od zbycia nieruchomości, ponieważ to zbycie nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Problemem w Pana sytuacji może być obciążenie mieszkania, które zamierza Pan zbyć hipoteką zabezpieczającą kredyt, jakiego udzielił Panu bank na zakup tego mieszkania. Rodzice mogą kupić mieszkanie (udział) obciążone hipoteką (nie jest to zabronione), ale najlepiej będzie, jeżeli przed zbyciem rodzicom mieszkania spłaci Pan kredyt, tak aby rodzice kupili mieszkanie (udział w mieszkaniu) wolne od hipoteki.

 

Może być również tak, że w umowie sprzedaży mieszkania umówicie się Państwo, że środki na zakup mieszkania nie zostaną przekazane Panu, ale zostaną wpłacone na konto banku. Tu jednak musiałby Pan udać się do banku w celu uzyskania informacji, czy bank zgodzi się na takie rozwiązanie i jakie są warunki wcześniejszej spłaty kredytu.

 

Rodzice mogą też zakupić inne mieszkanie niż to, które kupił Pan na kredyt z banku.

 

Ważne jest to, aby rodzice nabyli mieszkanie w terminie 12 miesięcy od daty zbycia przez nich mieszkania wykupionego przez gminę.

 

Jeszcze jeden problem, jaki może się pojawić w Pana sytuacji, to to, że jeżeli rodzice podarowali Panu określoną kwotę pieniężną, a teraz chcą kupić mieszkanie, to urząd skarbowy może ich wezwać do wyjaśnienia, skąd posiadali środki na zakup mieszkania. W takiej sytuacji nie będą mogli się tłumaczyć, że środki te pochodziły ze sprzedaży mieszkania, ponieważ te środki zostały podarowane Panu (zapewne zgłaszał Pan urzędowi skarbowemu nabycie środków pieniężnych). Będą oni musieli wskazać inne źródło pochodzenia pieniędzy na zakup/darowiznę.

 

Można by się powoływać (jeżeli rodzice nie są w stanie wykazać środków na zakup mieszkania/darowiznę) na to, że darowizna środków pieniężnych nie była faktycznie darowizną, lecz pożyczką, ale wówczas należy się liczyć z tym, że urząd skarbowy naliczy 20% podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowy pożyczki między rodzicami a dziećmi podlegają zwolnieniu z podatku PCC, ale warunkiem formalnym uzyskania zwolnienia jest złożenie właściwemu organowi podatkowemu w ustawowym terminie 14 dni od daty umowy deklaracji PCC oraz udokumentowanie otrzymania (przez biorącego pożyczkę) pieniędzy na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub udokumentowanie otrzymania pożyczki przekazem pocztowym. Niewykonanie tych czynności wiąże się – w przypadku powołania się na zawarcie umowy pożyczki przed urzędem skarbowym – z zapłatą podatku w wysokości 20%.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl