.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wyrzucić z domu partnera alkoholika?

Moja mama jest najemcą mieszkania ADM. Od lat znęca się nad nią tata, czyli jej partner (nie mąż). Ojciec często robi awantury, bije mamę. Ona jest na skraju załamania. Czy może jakoś wyrzucić ojca z mieszkania? Jak go wymeldować? Co powinna zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do pierwszego z poruszonych problemów, tj. wymeldowania, należy wskazać, iż przedmiotową problematykę regulują przepisy dotyczące ewidencji ludności. Zgodnie bowiem z treścią art. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

 

„1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

 

1a. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące następujące dane osobowe:

 

1) nazwisko i imiona;

2) nazwisko rodowe;

3) nazwiska i imiona poprzednie;

4) imiona rodziców;

5) nazwiska rodowe rodziców;

6) stan cywilny;

7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;

8) płeć;

9) datę i miejsce urodzenia;

10) obywatelstwo;

11) numer PESEL;

12) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące;

13) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości”.

 

Zgodnie z powyższym przesłanką wymeldowania jest opuszczenie miejsca pobytu stałego na ponad 3 miesiące. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby takowa przesłanka wystąpiła.

 

Jeżeli rodzice nie są małżeństwem, to nie łączy ich ustrój wspólności majątkowej. Nie stosuje się także do nich przepisów dotyczących rozliczeń z majątku wspólnego. Ze stanu faktycznego wynika, iż najemcą jest jedynie mama, a ojciec zamieszkuje bez tytułu prawnego. Postępowanie może iść więc dwutorowo. Mama może złożyć sprawę o znęcanie się nad rodziną. Wówczas postępowanie zostaje wszczęte z urzędu i toczone jest z oskarżenia publicznego. Matka uzyskuje status osoby pokrzywdzonej. Oznacza to, że jej udział w sprawie będzie ograniczony do złożenia zeznań w charakterze świadka. Ustalenie faktu popełnienia przestępstwa ma duże inklinacje z jednej strony może być podstawą do wydania środka karnego zakazującego ojcu zbliżanie się do matki, a z drugiej stanowić podstawę wszczęcia postępowania eksmisyjnego.

 

Drugie rozwiązanie to wszczęcie sprawy o opróżnienie lokalu, czyli eksmisję. Matka może wytoczyć powództwo o przymusowe opuszczenie przez ojca lokalu. Podstawą eksmisji jest fakt zamieszkiwania przez ojca bez tytułu prawnego oraz dokonywania czynów uniemożliwiających dalsze wspólne zamieszkiwanie.

 

Właściwy do rozpoznania sprawy o eksmisję jest sąd rejonowy położenia nieruchomości (mieszkania). Opłata od pozwu wynosi 200 zł.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl