.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wypowiedzieć umowę OC

Zastanawiasz się, jak wypowiedzieć umowę OC? Przeczytaj nasze porady, a w razie dalszych wątpliwości zadaj pytanie prawnikowi!

 Zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W razie wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Natomiast zgodnie z art. 28 ww. ustawy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy, to uważa się, że zawarto następną umowę na kolejne 12 miesięcy.

Z powyższych przepisów wynika jasno, że nabywca pojazdu ma niejako 2 terminy wypowiedzenia umowy OC. Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć bowiem przed upływem 30 dni od dnia zakupu pojazdu lub najpóźniej na 1 dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 2. Inną linią obrony może być ponowne złożenie wypowiedzenia aktualnie trwającej już umowy, tj. tej, która rozpoczęła swój okres obowiązywania od listopada 2008 r. Takie oświadczenie powinno nawiązywać do złożonego już uprzednio i zawierać żądanie wobec ubezpieczyciela rozwiązania umowy.

Koncepcja ta jest o tyle problematyczna, że zarówno ww. ustawa, jak i Kodeks cywilny, do którego przepisów ustawa odsyła, nie zawierają żadnych uszczegółowień co do terminu okresu wypowiedzenia takiej umowy. Jednakże należy stwierdzić, że nie ma też zakazu wypowiadania tychże umów w toku ich trwania, wręcz przeciwnie – art. 28 ustawy potwierdza taką możliwość, wskazując go jako sposób zablokowania automatyzmu przedłużania umowy.

W swoim wystąpieniu, wybierając którykolwiek z wariantów, warto podkreślić, że ów ustawowy automatyzm z art. 28 ust. 1 balansuje na granicy naruszenia interesów osoby ubezpieczonej, która przecież jako konsument ma w Kodeksie cywilnym (jako akcie nadrzędnym nad ustawą) zagwarantowane prawo każdoczesnego wypowiadania umów z przedsiębiorcą, zawieranych z wykorzystaniem wzorca umownego.    Przeczytaj pełną treść

 

 I tak, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

W tym miejscu należy również wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 wymienionej ustawy, zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego OC kierujących pojazdami mechanicznymi są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż dopiero z dniem faktycznego otrzymania przez ubezpieczyciela wypowiedzenia umowy na piśmie (przy czym, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, faks nie spełnia tychże wymogów), można mówić o dokonanym przez ubezpieczającego wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Ubezpieczenie OC auta, które już nie istnieje

Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc płacić OC za coś, czego już nie posiadam. Czy zapłacenie kary (tzn. wyrejestrowanie auta) rozwiąże sprawę? Czy jest jakiś sposób, żeby ten problem rozwikłać bez angażowania policji, gdyż musiałbym oskarżyć żonę, a chciałbym tego uniknąć?

(Jak wypowiedzieć umowę OC)

Niezgłoszona kradzież samochodu sprzed kilku lat

Przed kilkoma laty za symboliczne pieniądze nabyłem samochód. Skradziono mi go po paru dniach, tak że nie zdążyłem go przerejestrować. Z powodu nagłego wyjazdu za granicę nie zgłosiłem kradzieży na policję. Zapłaciłem też dwukrotnie kolejne OC, ale teraz wróciłem do Polski i chciałbym jakoś uregulować tę sprawę. Jak wypowiedzieć umowę OC?Czy to koniec podwójnych polis OC?
Obecnie bardzo łatwo wpaść w pułapkę podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tymczasem płacenie na dwie polisy ważne w tym samym okresie wcale nie polepsza ochrony. W razie szkody towarzystwa bowiem stosownie podzielą się odpowiedzialnością. Długo oczekiwane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie w lutym 2012 r.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl