Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wymusić rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.04.2015

Byłem pracownikiem firmy od dwóch lat. Dzisiaj miało dojść do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, a okazało się, że moja umowa jest do podpisania w kadrach – o czy mnie wiedziałem. Odmówiono mi rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – czy mogę jakoś wymusić moją wersję zerwania umowy? Nowa umowa jest niepodpisana, ja nie chcę wracać do pracy. Co z moim wynagrodzeniem za przepracowanie kilku dni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden należy wręczyć pracownikowi, a drugi włączyć do jego akt osobowych. Jeżeli jednak umowa została zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany (np. poprzez dopuszczenie pracownika do pracy), to nie oznacza to, iż jest ona nieważna

 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie, ale nawet jeśli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej, jest ważna. Pracodawca powinien jednak, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie warunki umowy zawartej w formie ustnej lub dorozumianej.

 

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

 

Wspomniana „wola” może dotyczyć również zawarcia umowy. Tym samym dla skutecznego zawarcia umowy nie jest konieczne jej podpisanie. Dla wywarcia takiego skutku wystarczy każde zachowanie się zainteresowanych stron, które ujawnia ich wolę – przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności zdarzenia – w sposób dostateczny (np. ustne uzgodnienia, a nawet potaknięcie głową jako wyraz zgody na zaproponowane warunki kontraktu).

 

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., oznaczonym sygnaturą V CSK 6/2008, w którym stwierdził: „brak na umowie podpisu jednej strony nie oznacza, że nie została ona skutecznie zawarta. Umowa może bowiem być zawarta w sposób konkludentny, tzn. dorozumiany. Skoro tak, sąd każdorazowo powinien zająć się jej postanowieniami i ocenić, czy należało ją wykonać, czy może były podstawy do uchylenia się od tego”.

 

Niezależnie od tego pisemna forma wszelkich porozumień, umów itd. oraz każdorazowe opatrywanie tego typu dokumentów podpisem jest jednak wskazane na wypadek powstania ewentualnego sporu, np. sprawy sądowej o wykonanie umowy lub o świadczenia nią określone. W przeciwnym razie bowiem pozostanie zdać się na pomoc prawnika oraz wyrozumiałość sądu, co jednak nie daje nigdy gwarancji sukcesu.

 

W Pana przypadku stosunek pracy został jak najbardziej nawiązany, poprzez faktyczne jej wykonywanie za milczącą zgodą pracodawcy (czyli poprzez dopuszczenie pracownika do pracy). Brak formy pisemnej umowy o pracę nie ma także znaczenia dla celów dowodowych. Wiąże się to z tym, że pracownik dochodzący przed sądem pracy ustalenia pozostawania w stosunku pracy zawartym na podstawie umowy o pracę lub domagający się ustalenia istotnego elementu tej umowy, może korzystać z takich środków dowodowych jak przesłuchanie stron lub zeznania świadków (np. kadrowej uczestniczącej w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy).

 

Konsekwencją niezachowania formy pisemnej jest obowiązek pracodawcy potwierdzenia pracownikowi na piśmie, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy, ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy).

 

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca sporządza na piśmie potwierdzenie warunków umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich należy doręczyć pracownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru, a drugi umieszcza się w aktach osobowych.

 

Z niedopełnieniem obowiązku pisemnego potwierdzenia zawartej umowy o pracę mogą się wiązać dla pracodawcy niekorzystne konsekwencje. Jest to bowiem wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które jest karane grzywną.

 

Jeśli okres wypowiedzenia jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy, to powinien się Pan do tego dostosować, w innym wypadku konieczne jest porozumienie stron do rozwiązania stosunku pracy. Wynagrodzenie oczywiście się Panu należy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + III =

»Podobne materiały

Nieregularne wypłaty pensji a wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia

Mam umowę na czas nieokreślony. Od września otrzymuję nieregularnie wypłaty – opóźnione albo w ratach. Wczoraj pracodawca wypłacił mi wynagrodzenie za ostatni miesiąc, więc chwilowo nie ma zaległości. Czy takie postępowanie pracodawcy jest ciężkim naruszeniem praw pracownika i czy będzie

 

Groźba pracodawcy i zwolnienie

Dwa tygodnie temu złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę. Zagrożono mi, że jeżeli go nie podpiszę, zostanę zwolniony dyscyplinarnie – w sumie więc oświadczenie woli złożyłem pod wpływem groźby. Chciałbym je jednak odwołać i dostać „dyscyplinarkę”, z którą mogę pójść do sądu pracy. Cz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »