.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wymusić na ojcu alimenty na dziecko?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.11.2015

Ojciec mojego dziecka jest obywatelem Francji, nie interesuje się dzieckiem, nie łoży na jego utrzymanie. Chciałabym wymusić na nim alimenty. Nie mam jednak jego adresu, może jestem w stanie o zdobyć. Jak postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt, iż ojciec dziecka przebywa za granicą na stałe, nie stanowi przeszkody w ustaleniu ojcostwa i orzeknięciu alimentów. Jednak nie znając jego adresu – będzie to długotrwałe i trudno przewidzieć skuteczność.

 

Zacznę od ojcostwa – w toku postępowania o ustalenie ojcostwa będzie Pani musiała udowodnić, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z Panią nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. W celu udowodnienia ojcostwa przydatne będą wszelkie dowody, np. zeznania świadków.

 

Zgodnie z art. 20 Prawa międzynarodowego prywatnego roszczenia alimentacyjne (w tym przypadku dziecka względem ojca) podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji – czyli dziecka. Skoro więc dochodzone mają być alimenty, czyli roszczenia majątkowe – łącznikiem decydującym o jurysdykcji jest miejsce wykonania zobowiązania (art. 1103 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego). Miejsce to zaś ze względu na zamieszkanie uprawnionego znajduje się w Polsce (art. 26 Kodeksu cywilnego). Z tego względu sprawa należy do jurysdykcji sądu polskiego.

 

Właściwy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka. Dziecko reprezentuje matka. W tym celu należy złożyć pozew. Dalsza procedura należy do sądu. Do sądu lub innego organu państwa obcego sąd zwraca się o udzielenie pomocy prawnej, jeżeli osoba mająca być przesłuchana lub odbiorca pisma nie jest obywatelem polskim albo jeżeli chodzi o przeprowadzenie innej czynności postępowania. Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, obowiązana jest wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. Wykonalność orzeczenia zależy od uznania wyroku przez państwo obce, w którym będą dochodzone alimenty.

 

Jako że nie zna Pani miejsca zamieszkania domniemanego ojca dziecka, wraz z pozwem może Pani złożyć wniosek o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego kuratora.

 

Zgodnie z art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

 

Zgodnie z art. 144 § 1 sąd ustanowi kuratora, „jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”. Sąd w ramach dochodzenia w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego będzie mógł zwrócić się do odpowiedniego organu we Francji w tym celu. Jako że powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator, może się Pani zwrócić do prokuratora o wszczęcie takiego postępowania. Prokuratorowi łatwiej niż Pani będzie ustalić miejsce pobytu ojca we Francji w ramach pomocy prawnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »