.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wymeldować brata?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.11.2009

Mój brat jest alkoholikiem i znęca się fizycznie i psychicznie nad matką. Załatwiliśmy mu leczenie, ale się wypisał. Kradnie z domu rzeczy, nigdzie nie pracuje i jest na całkowitym utrzymaniu mamy. Problem w tym, że dom, w którym mama z nim mieszka, należy do dziadka, a dziadek mieszka oddzielnie. Czy można więc wymeldować brata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopóki Pani brat zamieszkuje w domu dziadka, nie ma możliwości jego wymeldowania. Wymeldowanie brata będzie możliwe jedynie wtedy, gdy brat opuści miejsce stałego pobytu, dobrowolnie, bez zamiaru powrotu.

 

Proszę jednak pamiętać, że zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego i nie rodzi ono żadnych praw do lokalu. Zameldowanie jest wyłącznie potwierdzeniem tego, że dana osoba przebywa w danym miejscu z zamiarem stałego pobytu. Nawet ewentualne wymeldowanie brata nie spowoduje, że utraci on tytuł prawny do domu, z którego obecnie korzysta.

 

Zachowanie Pani brata może być podstawą jego ewentualnej eksmisji z zajmowanego przez Państwa domu.

 

Podstawą takiego żądania może być w Państwa przypadku art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266), stosownie do którego współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

 

Pani mama i inne osoby zamieszkujące w domu mogą wystąpić z pozwem o eksmisję, ponieważ w świetle ustawy o ochronie lokatorów są oni lokatorami domu należącego do dziadka. Zgodnie z ustawą lokatorem jest najemca lokalu lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

 

Jeżeli zajmujecie Państwo dom za zgodą dziadka, a nie jesteście Państwo najemcami lokalu (nie macie Państwo podpisanej umowy najmu), to należy uznać, że tytułem prawnym do zajmowania domu jest umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony. Ta umowa została zawarta zapewne ustnie, ale nie ma to znaczenia dla sprawy.

 

Zachowanie Pani brata opisane w pytaniu wskazuje, że istnieje przesłanka do wniesienia pozwu o eksmisję przeciwko bratu – Pani brat swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W razie wniesienia pozwu o eksmisję na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie lokatorów zgoda dziadka (właściciela domu) nie będzie konieczna.

 

W uzasadnieniu ewentualnego pozwu należy wskazać wszystkie naganne zachowania Pani brata, poczynając od spożywania alkoholu, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, a kończąc na kradzieżach, które powodują, że zamieszkiwanie z bratem jest niemożliwe.

 

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Opłata od takiego pozwu jest stała i wynosi 200 zł.

 

Pani mama powinna również rozważyć złożenie w prokuraturze lub na policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez Pani brata przestępstwa znęcania się psychicznego i fizycznego na szkodę Pani mamy. Jeżeli Pani brat zostałby uznany za winnego popełnienia takiego przestępstwa, to sąd, orzekając o karze, mógłby np. zastosować środek karny polegający na zakazie zbliżania się do Pani mamy.

 

Pani mama powinna również rozważyć zaprzestanie utrzymywania Pani brata. Niczym nieuzasadnione jest łożenie na utrzymanie syna, który nie dość, że nie robi nic w celu zapewnienia sobie środków utrzymania, to jeszcze stosuje wobec matki przemoc fizyczną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl