.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyjaśnić nieporozumienie co do spłaty grzywny należnej sądowi?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.10.2009

Sąd zasądził ode mnie 1200 zł grzywny wraz z kosztami procesu, wyznaczono mi termin zapłaty. Wystąpiłem do sądu z wnioskiem o rozłożenie grzywny na raty, ze względu na trudną sytuację rodzinną. Jako że mieszkam w Poznaniu, a zostałem skazany przez sąd w Opolu, korespondencja w tej sprawie między mną a sądem odbywała się drogą pocztową (listy polecone). Sąd przychylił się do mojej prośby, rozkładając grzywnę na raty po 200 zł, jednakże pismo stwierdzające ten fakt otrzymałem po terminie wyznaczonym na zapłatę grzywny. Niezwłocznie wpłaciłem aktualną ratę wraz z zaległą, miesiąc później kolejną, a następną dopiero dwa miesiące później, gdyż mój ówczesny pracodawca spóźniał się z wypłatą pensji. Zostało wobec mnie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a komornik zajął całą kwotę grzywny (1200 zł) z mojej pensji, bez uwzględnienia wpłaconych rat. Czy mogę wyegzekwować od sądu nadpłacone pieniądze? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, wskazać należy przede wszystkim, iż w opisanej sytuacji najwłaściwszym jest w pierwszej kolejności skontaktowanie się z komornikiem oraz przedstawienie okoliczności, które opisał Pan w swoim pytaniu oraz wskazanie temu komornikowi o ograniczenie zakresu egzekucji o kwoty, które Pan już uiścił.

 

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kontakt telefoniczny z komornikiem, aby zasygnalizować mu zaistniałą sytuację niezwłocznie. Jednakże niezbędnym zapewne okaże się również złożenie przez Pana stosownego pisma wraz z załączeniem dowodów zapłaty wskazywanych przez Pana kwot. W takiej sytuacji komornik powinien zwrócić się do wierzyciela o wyjaśnienie, czy wpłaty takie rzeczywiście nastąpiły i czy w związku z tym wierzyciel podtrzymuje swój wniosek w całości, czy może też chce ograniczyć egzekucję jedynie do kwot rzeczywiście przez Pana nieuiszczonych.

 

Jednocześnie powinien Pan zwrócić się na piśmie do sądu, który dochodził od Pana w drodze egzekucji nieopłaconej grzywny, o ograniczenie tejże egzekucji o kwoty przez Pana już zapłacone.

 

Gdyby jednakże powyższe czynności nie odniosły skutku, to przysługuje Panu zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego prawo wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego o ograniczenie skierowanej przeciwko Panu egzekucji.

 

Powyższy artykuł w § 1 ust. 2) wskazuje bowiem, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

 

Zatem w takim ewentualnym powództwie przeciwegzekucyjnym powinien Pan podnieść zarzut spełnienia częściowo roszczenia wierzyciela, co powinno skutkować ograniczeniem egzekucji jedynie do wysokości kwot niezapłaconych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »