Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.07.2014

Dostałem nakaz zapłaty (1700 zł) z e-sądu, nie odwołałem się na czas i nakaz się uprawomocnił. Jak będzie wyglądało postępowanie egzekucyjne? Czy dostanę jakieś pismo nakazowe, czy komornik zapuka do drzwi? Pracuję i mieszkam w Hiszpanii – czy będę miał kłopot z przekraczaniem granic?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej K.p.c.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym uprawomocnił się i w chwili obecnej wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Istotne jest, iż aktualnie przebywa Pan w Hiszpanii, gdzie Pan mieszka i pracuje.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, że wszelka korespondencja w postępowaniu egzekucyjnym przesyłana będzie na adres, który widniał w nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu egzekucyjnym. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik sadowy, przed którym będzie prowadzone postępowanie komornicze, zobowiązany jest doręczyć Panu jako dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

 

Zasadne byłoby zatem udzielenie pełnomocnictwa pocztowego dla osoby w kraju, która byłaby uprawniona do odbioru korespondencji celem przesyłania Panu korespondencji na wskazany przez Pana adres, lub też pełnomocnictwa do reprezentowania Pana interesów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Wizyty komornika może się Pan spodziewać dopiero wówczas, gdy komornik nie będzie dysponował żadnym numerem rachunku bankowego należącego do Pana, a nadto nie będzie możliwe zajęcie świadczenia przyznawanego przez ZUS. Wizyta może mieć miejsce jednak dopiero wówczas, gdy wierzyciel złoży wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. Zgodnie bowiem z art. 7971 K.p.c. „wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika”. Pragnę nadto podkreślić, iż komornik sądowy na wniosek wierzyciela można także zwrócić się do urzędu skarbowego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania ze wskazaniem, że egzekucja obejmuje także ewentualne ulgi podatkowe, zwroty podatkowe itp.

 

Innymi słowy, jeżeli wierzyciel dysponuje numerami Pana rachunków bankowych, może dojść do sytuacji, iż na adres w kraju zostanie wysłane pismo ze wskazaniem, iż następuje blokada środków zgromadzonych na Pana rachunku bankowym, jeżeli znajdujące się tam środki nie wystarczą na zaspokojenie roszczenia. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji.

 

Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie może mieć natomiast żadnego wpływu na Pana prawo swobodnego poruszania się miedzy państwami. Jedyna niedogodność, która może nastąpić, to blokada rachunku bankowego, np. z którego opłaca Pan bilety lotnicze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + pięć =

»Podobne materiały

Postępowanie egzekucyjne

Doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (chodzi o alimenty). Komornik nie wyegzekwował ani złotówki. Przysyła upomnienia i wyliczenia zadłużenia, straszy skierowaniem sprawy do prokuratury. Czy komornik powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania ali

 

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Mam wiele długów w bankach, zapadł już wyrok sądowy, wyznaczono komornika. Dług spłacałem regularnie, ale kilka miesięcy temu straciłem pracę i jestem na zasiłku. Komornik napisał do wierzyciela o umorzenie postępowania. Co mi teraz grozi ze strony banków? Czy mogę być ścigany? Czy jeśli dostanę za

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »