Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty a pobyt za granicą

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.07.2014

Dostałem nakaz zapłaty (1700 zł) z e-sądu, nie odwołałem się na czas i nakaz się uprawomocnił. Jak będzie wyglądało postępowanie egzekucyjne? Czy dostanę jakieś pismo nakazowe, czy komornik zapuka do drzwi? Pracuję i mieszkam w Hiszpanii – czy będę miał kłopot z przekraczaniem granic?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym uprawomocnił się i w chwili obecnej wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Istotne jest, iż aktualnie przebywa Pan w Hiszpanii, gdzie Pan mieszka i pracuje.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, że wszelka korespondencja w postępowaniu egzekucyjnym przesyłana będzie na adres, który widniał w nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu egzekucyjnym. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik sadowy, przed którym będzie prowadzone postępowanie komornicze, zobowiązany jest doręczyć Panu jako dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

 

Zasadne byłoby zatem udzielenie pełnomocnictwa pocztowego dla osoby w kraju, która byłaby uprawniona do odbioru korespondencji celem przesyłania Panu korespondencji na wskazany przez Pana adres, lub też pełnomocnictwa do reprezentowania Pana interesów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Wizyty komornika może się Pan spodziewać dopiero wówczas, gdy komornik nie będzie dysponował żadnym numerem rachunku bankowego należącego do Pana, a nadto nie będzie możliwe zajęcie świadczenia przyznawanego przez ZUS. Wizyta może mieć miejsce jednak dopiero wówczas, gdy wierzyciel złoży wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. Zgodnie bowiem z art. 7971 K.p.c. „wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika”. Pragnę nadto podkreślić, iż komornik sądowy na wniosek wierzyciela można także zwrócić się do urzędu skarbowego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania ze wskazaniem, że egzekucja obejmuje także ewentualne ulgi podatkowe, zwroty podatkowe itp.

 

Innymi słowy, jeżeli wierzyciel dysponuje numerami Pana rachunków bankowych, może dojść do sytuacji, iż na adres w kraju zostanie wysłane pismo ze wskazaniem, iż następuje blokada środków zgromadzonych na Pana rachunku bankowym, jeżeli znajdujące się tam środki nie wystarczą na zaspokojenie roszczenia. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji.

 

Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie może mieć natomiast żadnego wpływu na Pana prawo swobodnego poruszania się miedzy państwami. Jedyna niedogodność, która może nastąpić, to blokada rachunku bankowego, np. z którego opłaca Pan bilety lotnicze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus IX =

»Podobne materiały

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Mam wiele długów w bankach, zapadł już wyrok sądowy, wyznaczono komornika. Dług spłacałem regularnie, ale kilka miesięcy temu straciłem pracę i jestem na zasiłku. Komornik napisał do wierzyciela o umorzenie postępowania. Co mi teraz grozi ze strony banków? Czy mogę być ścigany? Czy jeśli dostanę za

 

Wysyłka zajęć komorniczych do kontrahentów dłużnika

Mam zajęcie komornicze z racji prowadzonej działalności gospodarczej. Dowiedziałem się, że komornik kilka dni temu wysłał do moich odbiorców zajęcia komornicze, mimo że większość faktur jest już zapłacona (na co są oczywiście dowodu). Mam z tego powodu wiele nieprzyjemności ze strony kontrahent

 

Niespłacane raty i negocjowanie z bankiem

Mamy ze wspólnikiem wzięty na firmę kredyt, którego obecnie nie jesteśmy w stanie spłacać. Bank wypowiedział nam umowę, za kilka dni mija termin spłaty zaległości. Obiecałem to zrobić, ale bank nie gwarantuje cofnięcia wypowiedzenia. Czy możemy jeszcze negocjować, czy już tylko czeka nas komornik?

 

Komornicze zajęcie wierzytelności

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Otrzymaliśmy zajęcie komornicze Generalnego Wykonawcy, który wykonuje dla nas remont drogi. Do zapłaty pozostała nam faktura dla Generalnego Wykonawcy, do której otrzymaliśmy od niego dyspozycje płatnicze (tzw. przekazy) na rzecz podwykonawców, pokrywające 1

 

Data płatności weksla

Mam ogromne zadłużenie. Wierzyciel proponuje mi weksel plus ugodę. Boję się żądania natychmiastowej spłaty. Jak się przed tym zabezpieczyć? Na jakiej zasadzie ustala się datę płatności weksla?

 

Jak długo czekać na pieniądze od komornika?

Jak długo mam czekać na pieniądze od komornika? Czy komornik może bez końca przetrzymywać pieniądze ze sprzedaży mieszkania? Sprzedaż tego mieszkania ciągnie się już trzeci rok i w końcu, prawie 5 miesięcy temu, mieszkanie zostało sprzedane, ale do tej pory komornik nie wypłacił należnej n

 

Propozycja ugody z bankiem i restrukturyzacji kredytu

Mąż ma dług w wysokości 150 tys. zł (kapitał) plus 40 tys. (odsetki) – to kredyt hipoteczny w banku, jest jeszcze 20 tys. zł w innym banku. Komornik już ponad dwa lata zabiera 1600 zł z pensji męża. Suma, jaka wpływa do banku, to 1250 zł. Pomimo rosnących odsetek suma kredytu z miesi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »