Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać zwrot kosztów sądowych?

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 22.09.2010

Mam pytanie o zwrot kosztów sądowych. Otóż mam sprawę w sądzie grodzkim dotyczącą przejechania na czerwonym świetle (ja twierdzę, że na żółtym). Jeżeli wygram i zostanę uniewinniony, to od kogo mogę uzyskać odszkodowanie za utracony zysk? Odbyło się już 5 rozpraw, na każdą straciłem 5 godzin. Czy będzie możliwy zwrot kosztów sądowych za te wszystkie 5 rozpraw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Pana stan faktyczny daje podstawę, by sąd zasądził zwrot kosztów sądowych od Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z treścią art. 118 § 2 i 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb Państwa, a gdy wniosek taki złożył oskarżyciel posiłkowy – ten oskarżyciel.

 

Wydatki Skarbu Państwa mają charakter zryczałtowany.

 

Zgodnie z treścią art. 119 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i w związku z art. 616 Kodeksu postępowania karnego do kosztów procesu należą: koszty sądowe, uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. Koszty sądowe zaś obejmują: opłaty, wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania.

 

Art. 119 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia odsyła do treści art. 632 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu ponosi:

 

  1. w sprawach z oskarżenia prywatnego – oskarżyciel prywatny, a w razie pojednania się stron – oskarżyciel i oskarżony w zakresie przez siebie poniesionym, jeżeli strony w zawartej ugodzie nie uregulowały tego inaczej,
  2. w sprawach z oskarżenia publicznego – Skarb Państwa, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

 

Warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów procesu jest tylko to, aby były one uzasadnione. Będą to więc m.in. niezbędne wydatki poniesione przez stronę w związku z jej osobistym udziałem w postępowaniu karnym.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że koszty procesu (w tym koszty dojazdów, utraty wynagrodzenia – dochodu) w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania ponosi Skarb Państwa, co oznacza, że sąd z urzędu zasądza zwrot kosztów sądowych od Skarbu Państwa.

 

Na orzeczenie sądu w przedmiocie kosztów przysługuje zażalenie (art. 626 K.p.k.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus III =

»Podobne materiały

Koszty sądowe w procesie karnym

Mam problem związany z kosztami sądowymi w procesie karnym. Gdy tylko dostałem nakaz zapłaty kosztów sądowych, napisałem wniosek o rozłożenie płatności na raty. Miało to miejsce niecałe dwa lata temu. Wniosek został zaakceptowany. Przez jakiś czas płaciłem raty, ale musiałem przestać ze względu na p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »