Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać własność – przez zasiedzenie czy dziedziczenie?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.02.2016

Mój nieżyjący od 33 lat ojciec był właścicielem m.in. działki leśnej. Prawdopodobnie nabył ją na podstawie jakiejś umowy, ale brak jest jakiegokolwiek dokumentu i księgi wieczystej. Na wypisie z rejestru gruntów widnieje jako posiadacz samoistny. Od kilkunastu lat ja, córka, opłacam podatek od nieruchomości. Pozostała część nieruchomości – gospodarstwa jest uregulowana sprawą spadkową. Zostałam wprowadzona w błąd i złożyłam wniosek o nabycie spadku, odbyła się sprawa i sąd przyznał po udziale dla każdego, następnie złożyłam wniosek o dział spadku, gdzie wszyscy spadkobiercy zrzekli się tej działki na moją rzecz. Czyli las miał przejść na mnie, ale na ostatniej rozprawie sędzia zażądał numeru księgi wieczystej. Niestety go nie przedstawiłam, bo nie istnieje i nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że ojciec był właścicielem. Co w takiej sytuacji zrobić? Co odpowiedzieć sądowi na kolejnej rozprawie? Jak w końcu uzyskać własność tej działki? Czy złożyć wniosek o zasiedzenie na nieżyjącego ojca, czy może na mnie? Już poniosłam spore koszty i nie chciałabym dalej być wprowadzana w błąd.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zacznę od wyjaśnienia pewnej nieścisłości, a mianowicie napisała Pani, że „pozostała część nieruchomości – gospodarstwa jest uregulowana sprawą spadkową”. Otóż postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku dotyczy całej masy spadkowej po Pani zmarłym tacie, a nie tylko jej fragment. Mówi o tym art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowiący, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej, a nie tylko niektóre z nich. Stwierdzenie nabycia spadku dotyczy zatem wszystkich możliwych nieruchomości.

 

Co więcej, także postępowanie o dział spadku dotyczy całej masy spadkowej. Jak bowiem mówi art. 1038 § 1 K.c. – sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

 

W zasadzie sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Podstawowym celem działu jest bowiem definitywne zniesienie wspólności majątku spadkowego i tak jest w zasadzie w 100% przypadków.

 

Jednym słowem sąd prowadząc postępowanie o dział spadku obejmuje nim wszystkie nieruchomości należące niegdyś do Pani taty. Kwestie związane z zasiedzeniem przez zmarłego nieruchomości winno się zatem załatwić w tym konkretnym postępowaniu o dział spadku.

 

W myśl art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Aczkolwiek jeśli Państwo nie poinformowali sądu, iż jest możliwość zasiedzenia przez zmarłego nieruchomości, sąd oczywiście nie ma szans ustalenia tego faktu, dlatego też powinna Pani wykazać przed sądem zasiedzenie tej nieruchomości, aby następnie dokonać jej podziału w dowolny sposób np. poprzez przyznanie jej na własność jedynie Pani.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Obowiązek ustalenia przez sąd spadku składu majątku, który ma być przedmiotem działu spadku, wyklucza odesłanie spadkobierców na drogę procesu, czy pewien przedmiot należy do spadku.

 

Stosownie do dyspozycji art. 685 K.p.c. w toku postępowania działowego sąd rozstrzyga spory o to, czy pewien przedmiot należy do spadku jedynie między spadkobiercami, a nie między spadkobiercami i osobami trzecimi, gdyż te osoby w ogóle nie mogą w tym postępowaniu dochodzić swych roszczeń. Spadkobierca, który twierdzi, że nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiącej poprzednio własność spadkodawcy i wchodzącej w skład spadkowego gospodarstwa rolnego, może w postępowaniu działowym wystąpić o stwierdzenie zasiedzenia. Zarzut spadkobiercy, że stał się właścicielem takiej nieruchomości na podstawie przepisów o zasiedzeniu, zmierza w istocie do osiągnięcia takiego samego skutku, wobec czego zarzut ten należy potraktować jako wniosek o stwierdzenie zasiedzenia i – po stosownym uzupełnieniu go w miarę potrzeby – rozpoznać w postępowaniu działowym, jeżeli w tym przedmiocie nie orzeczono już w odrębnym postępowaniu.

 

Z chwilą wszczęcia postępowania o dział spadku stwierdzenie zasiedzenia przez spadkobiercę nieruchomości spadkowej może nastąpić tylko w tym postępowaniu (art. 684, 685 i 688 K.p.c. w związku z art. 618 § 2 K.p.c.). Będącą więc w toku sprawę o stwierdzenie zasiedzenia przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o dział spadku. Jeśli zaś sprawy o zasiedzenie nie ma, to należy powołać się na zasiedzenie w trakcie postępowania o dział spadku.

 

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia sąd prowadzący sprawę o dział spadku może rozstrzygnąć bądź w postanowieniu wstępnym (art. 685 K.p.c.), bądź w sentencji postanowienia działowego. Jeżeli kwestia zasiedzenia jest między uczestnikami sporna, z reguły wskazane jest wydanie postanowienia wstępnego.

 

Wszystko to potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r. wydana w sprawie III CZP 12/69.

 

Reasumując, proszę powołać się na zasiedzenie tej nieruchomości w postępowaniu o dział spadku i udowodnić sądowi, że zmarły władał nieruchomością przez 30 lat. Jeśli jednak nie posiadał je przez lat 30 i przeniósł posiadanie na Panią, to również powinna Pani podnosić to w postępowaniu o dział spadku według tych samych reguł. Po wydaniu postanowienia o dział spadku i zniesienie współwłasności nie będzie to już w ogóle możliwe, bo zgodnie z art. 618 § 3 K.p.c. po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności.

 

Do kwestii zasiedzenia, a więc czy do niego doszło, czy nie, nie mogę się tu odnieść, ponieważ brak ku temu konkretnych danych, ale instrukcję postępowania ma Pani opisaną. Dodam tylko, że aby stwierdzić zasiedzenie nie wystarczy samo zaświadczenie gminy o opłacaniu podatku, potrzebni są albo świadkowie, albo przynajmniej zgodność wszystkich spadkobierców, którzy w ramach dowodu z przesłuchania stron potwierdzą nieprzerwane władanie.

 

Jeśli nie ma księgi wieczystej, to proszę poinformować sąd o tym fakcie, nie jest to sytuacja szczególna, bo nie wszystkie nieruchomości w Polsce mają założone księgi wieczyste.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 10 =

»Podobne materiały

Zasiedzenie nieruchomości państwowej – sprzedaż budynku firmy stojącego na gruncie Skarbu Państwa

Moja firma jest w stanie likwidacji. Należy do niej budynek stojący na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa (dawniej moja firma była państwową spółdzielnią). Czy mogę sprzedać ten budynek? Czy potencjalny nabywca może jako właściciel zabudowy dochodzić praw zasiedzenia dzia

Zasiedzenie na większej części nieruchomości

W 1982 r. babcia podarowała mojemu kuzynowi 1/2 nieruchomości z domem mieszkalnym, zawierając umowę używalności. Kuzyn miał prawo używać części mieszkalnej, a babcia z pomieszczenia gospodarczego zrobiła sobie małe mieszkanko (znacznie mniejsze niż 1/2 całości). Warunkiem darowi

Przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie po zmarłej babci

Mieszkam z rodziną w domu, który od śmierci babci mojej żony (tj. od 1992 r.) jest współwłasnością niepodzieloną (dom należał do zmarłej babci). Do tej pory żadna ze stron nie wniosła sprawy o podział majątku. W domu mieszka również nieprzerwanie matka żony. Czy w takiej sytuacji
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »