Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem winy?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 27.09.2010

Mąż pije, awanturuje się i znęca się psychicznie nade mną. Nie docierają do niego żadne argumenty. Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem winy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”.

 

W pozwie rozwodowym, jaki zamierza Pani złożyć w sądzie, musi Pani wskazać, że żąda orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża.

 

Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego takich przyczyn brak.

 

Okoliczności Pani sprawy takie, jak nadużywanie przez męża alkoholu, awanturowanie się i wszczynanie kłótni, znęcanie się psychiczne, wyzywanie, zaniedbywanie obowiązków wobec Pani jako żony i wobec rodziny mogą być powodem orzeczenia o winie męża w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Należy pamiętać, iż przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 K.r.io.). Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu nie można – na płaszczyźnie prawa i konkretnych okoliczności sprawy – wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09.11.2001 r., sygn. akt I CKN 428/00, niepubl.).

 

W swoim pozwie powinna Pani zatem wskazać, że chcąc ratować małżeństwo, wielokrotnie prosiła Pani męża, aby zaprzestał nadużywać alkoholu i zgłosił się na leczenie odwykowe. Można wskazać, iż mimo że pożycie małżeńskie wygasło już dawno, liczyła Pani na to, że mąż ze względu na Panią i rodzinę będzie starał się leczyć.

 

Pani mąż odrzucił Pani pomoc, a jego zachowanie ze względu na nadużywanie alkoholu sprzeciwia się dobru rodziny.

 

W pozwie powinna Pani wskazać, od kiedy mąż nadużywa alkoholu, jak zachowuje się w stosunku do Pani, od kiedy w Pani małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (wygaśnięcie więzów uczuciowych, fizycznych, gospodarczych). Powinna Pani przedstawić sytuację w Pani małżeństwie.

 

Trudnością w sprawie orzekania o winie może być udowodnienie tego, że jedno z małżonków jest wyłącznie winne rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Aby sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, Pani jako występująca z takim żądaniem musi przedstawić dowody, na podstawie których sąd będzie w stanie ustalić, że mąż jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Dowodami w sprawie mogą być prócz Pani zeznań, zeznania innych osób. Świadkami w sprawie mogą być osoby, które naocznie uczestniczyły w awanturach i kłótniach i innych zachowaniach wskazujących na znęcanie się psychiczne męża nad Panią.

 

Takimi świadkami mogą być np. członkowie rodziny, ale większą wiarygodność mogą mieć osoby niezwiązane emocjonalnie z Panią, np. sąsiedzi.

 

Jeżeli na skutek zachowania Pani męża w Pani domu interweniowała policja, jako dowód można zgłosić notatki policyjne dotyczące interwencji w Pani domu. Jeżeli ma Pani założoną „Niebieską Kartę”, to należy to wskazać w uzasadnieniu pozwu.

 

Również jeżeli korzysta Pani z terapii jako osoba współuzależniona, należy ten fakt przytoczyć i dołączyć jako dowód stosowne zaświadczenie.

 

Jeżeli Pani mąż nie łoży na utrzymanie rodziny, przepija swoje dochody, nie alimentuje Pani ani (ewentualnie) dzieci, to ta okoliczność również będzie miała znaczenie w sprawie.

 

Sądy rozpatrujące sprawy o rozwód przyjmują jako środki dowodowe np. nagrania audiowizualne.

 

Jeżeli posiadacie Państwo małoletnie dzieci, dowodem w sprawie może być opinia Regionalnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (działają przy sądach okręgowych), w której będzie wskazany negatywny wpływ męża na dobro małoletnich dzieci.

 

Orzekanie lub nieorzekanie o winie któregoś z małżonków (obojga małżonków) ma znaczenie przede wszystkim dla obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami.

 

Zgodnie z art. 60 § 1 K.r.io. „małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

 

Natomiast jeżeli jedno z małżonków zostało uznane za wyłącznie winne rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku (art. 60 § 1 K.r.io.).

 

Na marginesie dodam również, że jako żona może Pani wszcząć kroki w celu przymusowego leczenia odwykowego męża.

 

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, jednak ustawodawca, w celu zapobiegania negatywnym skutkom alkoholizmu, przewidział wyjątki od tej zasady. Postępowanie z osobami nadużywającymi alkoholu, uzależnionymi od alkoholu i procedurę leczenia przymusowego określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

 

Osoby uzależnione od alkoholu można zobowiązywać do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka – w postępowaniu nieprocesowym – sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Pani jako żona osoby uzależnionej od alkoholu nie może więc zwrócić się bezpośrednio do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie, lecz powinna Pani stosowny wniosek wystosować do komisji lub do prokuratora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 5 =

»Podobne materiały

Homoseksualizm męża i rozwód z orzeczeniem o jego winie

Żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem mojej winy, ponieważ wyszło na jaw, że jestem homoseksualistą. Czy prawo zezwala jej nie ujawniać treści napisanego pozwu? Czy może dochodzić ode mnie zadośćuczynienia lub odszkodowania? Czy może dochodzić ode mnie alimentów, skoro sama bardzo dobrze zarabia

 

Jak się bronić w sprawie rozwodowej?

W 2004 r. rozstałem się z żoną. Mamy 11-letnią córkę, na którą płacę regularnie alimenty, wysyłam też dodatkowo pewne kwoty na wakacje i początek roku szkolnego. Na pozór byliśmy normalną rodziną, nie było miedzy nami wielkich kłótni czy rękoczynów, po prostu moje uczucia do tej kobiety wygasły. Po

 

Orzeczenie o winie czy ugoda?

Jesteśmy 4 lata po ślubie, mamy 8-miesięczne dziecko. Mąż stwierdził ostatnio, że już mnie nie kocha, że nie chce ratować naszego małżeństwa i się wyprowadził. Jestem pewna, że do kochanki, choć się do tego nie przyznaje, zaniedbał także całkowicie dziecko. Jakie mam szanse, by w sądzie uzyskać rozw

 

Sposób na pokojowe rozstanie, czyli rozwód bez orzekania o winie

Chcę wnieść wniosek o rozwód po 14 latach małżeństwa. Mimo że moje życie z mężem było pełne bólu i cierpienia, to jednak nie chciałabym pogrążać męża i wolałabym otrzymać rozwód bez orzekania o winie. Czy we wniosku muszę opisywać, jak wyglądało nasze małżeństwo?

 

Nowy związek przed rozwodem

Żona psychicznie znęcała się nade mną. Nie wytrzymałem tego i oznajmiłem żonie, że wniosę sprawę o rozwód. Wyprowadziłem się do innego miasta. Po jakimś czasie poznałem kobietę, z którą później nawiązałem bliższą znajomość. Czy nowy związek przed rozwodem może przemawiać na moją niekorzyść? Nie chci

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »