.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać alimenty od dzieci?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 23.11.2008

Mój ojciec z racji wieku i schorzeń przebywa w prywatnym domu opieki. Ponieważ emerytura ojca nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, to do tej pory solidarnie z bratem dopłacaliśmy w równych częściach brakującą kwotę. Obecnie brat odmawia współpłacenia, mimo iż sytuacja finansowa brata i jego rodziny nie uległa pogorszeniu. Proszę o poradę, w jaki sposób skłonić brata do współpłacenia i jakie kroki prawne podjąć w tym kierunku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ Pana ojciec przebywa w niepublicznym domu pomocy społecznej, to nie będą miały w jego przypadku zastosowania przepisy ustawy o pomocy społecznej, które odnoszą się do odpłatności za dom pomocy społecznej, zgodnie z którymi do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są: osoba tam umieszczona, zstępni tej osoby, a w ostateczności gmina.

 

Gdyby Pana ojciec przebywał w publicznym domu pomocy społecznej prowadzonym na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, to Pana brat byłby (razem z Panem) zobowiązany do ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w domu pomocy społecznej.

 

Jeśli Pana ojciec nie ma środków na zaspokojenie swoich uzasadnionych potrzeb, to może się starać o alimenty od swoich dzieci. Nie będzie to jednak łatwe ze względu na przepisy prawa rodzinnego, które ograniczają możliwość żądania alimentów przez rodziców.

 

Art. 133 § 2 Kodeksu rodzinnego wprowadza zasadę, iż uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

 

Jeżeli więc Pana ojciec znajduje się w stanie niedostatku, to może żądać alimentów od swojego syna.

 

Przepisy prawa nie określają, czym jest stan niedostatku. Należy jednak odnieść, iż stan niedostatku nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji, gdy uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania. W stanie niedostatku znajduje się również taka osoba, której sytuacja materialna powoduje, że osoba ta nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Jeżeli więc dana osoba jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby tylko w części, obowiązek alimentacyjny obejmuje pozostałą część.

 

Obowiązek alimentacyjny może powstać tylko wtedy, gdy niedostatek powstał w związku z czynnikiem obiektywnym, niezależnym od woli osoby, która w niego popadła. Obowiązek alimentacyjny nie powstanie wobec osoby, która pozostaje w niedostatku z własnej winy, np. nie podejmuje pracy mimo zdolności do jej podjęcia, lekkomyślnie rezygnuje z pracy, nie ubiega się o świadczenia systemu ubezpieczeń społecznych mimo zaistnienia przesłanek do ich przyznania.

 

W sytuacji opisanej w pytaniu ważne będzie to, że ze względu na stan zdrowia i wiek ojciec musi przebywać w domu pomocy społecznej oraz to, że jest to dla niego niezbędna, uzasadniona potrzeba i nie jest on w stanie zaspokoić tej potrzeby we własnym zakresie.

 

Przeszkodą do uzyskania alimentów może być okoliczność, że ojciec przebywa w niepublicznym domu pomocy społecznej, gdzie odpłatność jest z reguły niższa niż w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów samorządu terytorialnego. Jednak można wskazać, że tylko dom pomocy społecznej, w którym przebywa ojciec, jest w stanie zapewnić mu należytą opiekę, pielęgnację i warunki zamieszkania.

 

Pan, niestety, nie może wystąpić przeciwko bratu o alimenty dla ojca. Z ewentualnym pozwem o alimenty może wystąpić wyłącznie Pana ojciec. Powinien on wystąpić z pozwem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Pozew taki jest wolny od opłat sądowych. W toku postępowania może Pan reprezentować ojca na podstawie udzielonego Panu pełnomocnictwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »