.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak ustalić właściciela działki?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.06.2015

Mama staruszka pokazała mi wczoraj akt własności pewnej działki o powierzchni prawie hektara. Tę ziemię jeszcze przed wojną użytkowali jej rodzice. Mama trochę niejasno opowiada o przekazaniu tej działki. W największym skrócie: dziadek zmarł w czasie wojny, babcia (matka mamy) w latach 60-tych ubiegłego wieku przepisała w urzędzie powiatowym na swoje dzieci ziemię i tak mojej mamie przekazała właśnie tę działkę. Ziemię nadal jednak uprawiała babcia, bo mama mieszkała w mieście i nie mogła być właścicielem. Potem ziemię użytkował brat mamy, następnie jego syn. On prawdopodobnie przekazał tę ziemię w latach 90-tych synowi swojej siostry, gdyż ten był rolnikiem, w zamian otrzymał rentę. Mama nigdy nie upominała się o swoje. Mam ten akt własności, wydany przez naczelnika gminy i nie wiem, co mam z tym zrobić? Jak ustalić, kto jest teraz właścicielem działki? Czy powinnam pojechać do osoby, która nabyła tę ziemię w wyniku przekazania jej za rentę i zapytać, do kogo dziś ta ziemia należy? Czy po tylu latach ma sens upominać się o tę ziemię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proponuję rozpocząć od udania się do starostwa powiatowego i poprosić o wypis z rejestru gruntów. W wypisie z rejestru gruntów tej działki (sądzę, że numeracja do tej pory uległa zmianie, ale nie będzie problemu, aby to odnaleźć) będzie wskazany posiadacz bądź właściciel.

 

Jeśli ktokolwiek przejął w międzyczasie prawnie tę działkę, tam najszybciej dowie się Pani, jaki jest stan obecny działki i na kogo figuruje.

 

Być może ktoś, kto ją posiadał, już złożył bądź złoży sprawę o zasiedzenie. Bowiem bez wątpienia ktoś tę działkę uprawia jak swoją.

 

Od 1 stycznia 1965 r. obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 172 K.c. w pierwotnym brzmieniu stanowił, iż posiadacz samoistny nieruchomości, który w chwili uzyskania posiadania był w dobrej wierze, nabywał własność nieruchomości już po upływie 10 lat posiadania, a posiadacz samoistny, który w chwili uzyskania posiadania był w złej wierze – po upływie 20 lat posiadania.

 

Całkowity zakaz zasiedzenia nieruchomości państwowych wprowadzony został na podstawie art. 177 K.c. Uchylony on został dopiero z dniem 1.10.1990 r. i w konsekwencji od tej daty, po wieloletniej przerwie, możliwe stało się zasiedzenie nieruchomości państwowych. Art. 177 K.c. obowiązywał ponad 25 lat, a art. 7 o gospodarce terenami w miastach i osiedlach jeszcze dłużej.

 

Jeszcze inne zasady obowiązywały wobec nieruchomości rolnych. Z dniem 4.11.1971 r. uchylono przepis art. 178 K.c., wykluczający zasiedzenie części nieruchomości rolnej, jeżeli według przepisów o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych zbycie tej części nie byłoby dopuszczalne.

 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 172 § 1 K.c. „Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”.

 

Posiadanie – w najogólniejszym ujęciu – jest szczególnym stanem faktycznym polegającym na rzeczywistym władztwie nad rzeczą, odpowiadającym w swym zakresie władztwu wynikającemu z określonego prawa. Rzeczywiste władztwo nad rzeczą oznacza, że posiadacz ma faktyczną, realną możliwość władania rzeczą.

 

Proponuję więc nie zaczynać od sprawdzenia u kogoś, kto to posiada, aby nie uruchamiać procedur czy czynności, proszę zacząć od sprawdzenia w rejestrach.

 

Jeśli działka nadal w starostwie figuruje na mamę, proszę założyć KW na mamę.

 

Ostatni wpis do KW ciężko podważyć. Jeśli mama chce zachować tę działkę, to najlepsze co można zrobić.

 

Jeśli zaś działka została już nabyta przez zasiedzenie przez obecnego posiadacza – nic się nie da z tym zrobić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl