Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak US wylicza kwotę, od której trzeba zapłacić podatek?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.09.2016

Planuję sprzedaż mieszkanie, na które około 3 lat temu brałem kredyt hipoteczny. W jaki sposób urząd skarbowy wylicza kwotę dochodu. od którego należy zapłacić 19% podatku? Która opcja jest prawidłowa?

1. Kupiłem mieszkanie za 300 tys. zł i tyle widnieje w księdze wieczystej, mam zamiar sprzedać na 330 tys. – czyli od 30 tys. powinienem zapłacić podatek .

2. Kupiłem mieszkanie za 300 tys., przez 3 lata spłaciłem w banku 40 tys. samego kapitału, obecnie, sprzedając mieszkanie za 330 tys. i spłacając bank, tj. 260 tys., zostaje mi w ręce 70 tys.

Czy powinienem zapłacić podatek od 30 tys. zł czy od 70 tys.? Na podstawie jakich dokumentów weryfikuje to urząd skarbowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, a podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ewentualnie powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Zatem, na mocy art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FSK 961/13), „odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na zakup nieruchomości, która została sprzedana a koszt uzyskania przychodu z jej zbycia”. Sąd argumentuje to w następujący sposób:

 

„Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nie stanowią wydatki związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego oraz wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości lokalowej. Argumentacja zawarta w uzasadnieniach poszczególnych wyroków wyraźnie zaznacza, że wydatki te związane są z pozyskaniem środków pieniężnych na zakup tej nieruchomości i nie można utożsamiać ich z wydatkami poniesionymi na jej nabycie. Wydatki te nie mogą być uznane również uznane za nakłady poczynione na tę nieruchomość bo nie wpłynęły one w żaden sposób na podwyższenie wartości nieruchomości lokalowej (np. wyrok NSA z 14 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 848/12, wyrok NSA z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 752/13, wyrok NSA z 20 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2218/11, wyrok NSA z 3 października 2013 r. sygn. akt II FSK 2859/11, wszystkie wyroki dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl)”.

 

W tym samym wyroku sąd uznaje, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości „(…) można zaliczyć cenę jej nabycia określoną w akcie notarialnym i koszty związane z aktem notarialnym. Kosztów tych nie stanowią wydatki związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, a także koszty ustanowienia hipotek wymaganych zgodnie z umową kredytową, w tym opłaty sądowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki od ognia i zdarzeń losowych oraz wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości. Są to bowiem wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na zakup tej nieruchomości i nie można utożsamiać ich z wydatkami poniesionymi na jej nabycie”.

 

Reasumując, w Pana uproszczonych przykładach dochód oddaje (oczywiście w uproszczeniu) przykład pierwszy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus VI =

»Podobne materiały

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »