Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć rozprawy sądowej za fałszerstwo dokumentów?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.05.2014

Postawiono mi zarzut fałszerstwa dokumentów (z art. 270 Kodeksu karnego). Przyznałem się do winy i poprosiłem o dobrowolne poddanie się karze i wydanie wyroku w trybie zaocznym. Nie otrzymałem od prokuratora żadnej odpowiedzi, dostałem za to wezwanie do sądu. Bardzo chciałbym uniknąć rozprawy sądowej. Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że złożył Pan do prokuratora wniosek o dobrowolne poddanie się karze i skazanie bez rozprawy. W niniejszej sprawie istotne jest to, kiedy złożył Pan taki wniosek – czy jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, czy też później.

 

Jeśli chciał Pan uniknąć prowadzenia rozprawy, to taki wniosek należało złożyć, zanim prokurator skierował akt oskarżenia do sądu. Należy jednak wiedzieć, że taki wniosek nie jest dla prokuratora wiążący. Prokurator dołącza wniosek o skazanie bez rozprawy do aktu oskarżenia tylko wtedy, jeśli uzna, że okoliczności popełnienia przestępstwa są wyjaśnione, a cele postępowania karnego zostaną osiągnięte. W takim wypadku prokurator powinien uzgodnić z Panem karę, która w razie skazania miałaby być Panu wymierzona.

 

Niemniej nawet jeśli prokurator dołączyłby przedmiotowy wniosek do aktu oskarżenia, to również sąd nie jest tym wnioskiem związany. Sąd rozpatruje wniosek na posiedzeniu, o którym oskarżony zostanie powiadomiony. Jeśli uzna go za uzasadniony, wyda wyrok skazujący, w którym wymierzy wyłącznie taką karę, jaką oskarżony uzgodnił z prokuratorem. W przeciwnym razie wyznacza rozprawę i prowadzi postępowanie dowodowe.

 

Proszę więc upewnić się, czy został Pan zawiadomiony o posiedzeniu, czy też o rozprawie. Nadto warto ustalić w sekretariacie sądu, czy prokurator do aktu oskarżenia wniósł wniosek o skazanie bez rozprawy, jeśli złożył Pan taki wniosek przed skierowaniem sprawy do sądu.

 

Jeśli prokurator nie uwzględnił Pana wniosku o skazanie bez rozprawy lub jeśli Pana wniosek wpłynął już po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, może Pan jeszcze złożyć tzw. wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie Panu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego (tj. bez prowadzenia dowodów ze świadków, dokumentów itd.). Taki wniosek może Pan złożyć do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej – ustnie na rozprawie – lub pisemnie jeszcze przed rozprawą. Jeśli wniosek jest składany na piśmie, musi spełniać ono zarówno wymogi ogólne przewidziane dla pism procesowych, jak i warunki szczególne ściśle związane z instytucją dobrowolnego poddania się karze.

 

Przede wszystkim więc oskarżony musi oznaczyć: sąd rzeczowo i miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy, wnioskodawcę, sprawę, której dotyczy wniosek, nadto sformułować swoje żądanie oraz oznaczyć karę, która ma zostać mu wymierzona, a także uzasadnić wniosek. W uzasadnieniu należy przytoczyć okoliczności faktyczne świadczące o tym, że czyn będący występkiem został popełniony, a cele postępowania z uwagi na postawę i warunki osobiste sprawcy zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania postępowania dowodowego. Mowa tutaj o celach określonych w art. 2 § 1 Kodeksu postępowania karnego, tzn. o pociągnięciu sprawcy czynu do odpowiedzialności karnej, wymierzeniu mu stosownej kary, która spełniałaby zarówno cele represyjne, jak i wychowawcze czy prewencyjne, a także rozpatrzeniu sprawy w rozsądnym terminie.

 

Jeśli chodzi o zaproponowanie kary, która ma zostać wymierzona oskarżonemu, to należy określić konkretnie jej wymiar w granicach zagrożenia ustawowego za dane przestępstwo. Nadto jeśli kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności można wnieść o warunkowe zawieszenie jej wykonania. W przypadku kary grzywny czy kary ograniczenia wolności można wnieść o warunkowe zawieszenie jej wykonania niezależnie od ich wymiaru. Poza tym oskarżony może zasugerować także odstąpienie od wymierzenia kary i orzeczenie jedynie konkretnego środka karnego (jeśli środek jest wymierny w czasie, należy wówczas określić czas jego trwania).

 

Sąd może wydać wyrok skazujący po złożeniu wyjaśnień przez oskarżonego, jeśli na podstawie tego przesłuchania oraz materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym poweźmie przekonanie, że:

 

  1. okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego rzeczywiście nie budzą żadnych wątpliwości;
  2. cele postępowania karnego zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego;
  3. prokurator i pokrzywdzony czynem zabronionym nie złożą sprzeciwu.

 

Jeśli Pański wniosek wpłynął do prokuratora po wniesieniu sprawy to sądu, to być może zostanie on potraktowany właśnie jako wniosek o dobrowolne poddanie się karze bez prowadzenia postępowania dowodowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - IV =

»Podobne materiały

Niestawienie się na rozprawie

Od dłuższego czasu staram się o rozwód, na który mój mąż nie chce się zgodzić (twierdzi, że nie rozwiedzie się, dopóki nie zagwarantuję mu, że będę płacić wysokie alimenty i zostawię mu dom i samochód). Kilkakrotnie składałam już pozew do sądu, ale za każdym razem mąż udawał chorobę, nie pojawiał si

 

Niestawiennictwo w sądzie w charakterze świadka z powodu pobytu za granicą

Od dwóch lat przebywam za granicą. Wczoraj moi rodzice odebrali skierowany do mnie list polecony. Jak się okazało, zostałam wezwana w charakterze świadka na sprawę rozwodową mojego byłego partnera. Od dawna nie mam żadnego kontaktu z tym człowiekiem, a poza tym nie mogę teraz przyjechać do Polski. C

 

Fałszerstwo biletu

Jestem posądzona o sfałszowanie biletu MZK, sprawa została skierowana do policji. Czy grozi mi postępowanie karne? Chciałabym uniknąć rozprawy sądowej, nie chcę w niej uczestniczyć. Czy mogę zatem wynająć adwokata, który będzie mnie reprezentował?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »