.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć płacenia składek ZUS?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 30.08.2014

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Za kilka miesięcy niestety będziemy zmuszeni płacić pełną składkę na ZUS. Czy to prawda, że zakładając spółkę z o.o., można uniknąć płacenia składek ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; dalej jako u.s.u.s.). Podkreślić tu należy, że decydujące znaczenie ma data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie tylko posiadanie uprawnień do jej prowadzenia.

 

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6 u.s.u.s.) uważa się:

 

  • Osoby wykonujące wolny zawód. Jest to działalność wykonywana w szczególności przez: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy, księgowych, przy zachowaniu dalszych warunków przewidzianych przepisami ustawy [art. 8 ust. 6 pkt 3 lit. a) u.s.u.s. w zw. z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930], oraz duchownych, arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, sportowców, stypendystów sportowych itd. [art. 8 ust. 6 pkt. 3 lit. b) u.s.u.s. w zw. z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176).
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo innych ustaw szczególnych.
  • Twórców i artystów.
  • Wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

 

Katalog tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń w ZUS-ie określa art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wśród nich wymienia się osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Z kolei definicja takiej osoby zawarta jest w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stosownie do brzmienia tego przepisu za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Nie wymienia się tu osoby będącej wspólnikiem wieloosobowej spółki z o.o.

 

Jeśli przekształci Pan spółkę cywilną w spółkę z o.o. – uniknie Pan płacenia składek na ZUS.

 

Nie miałby Pan także ubezpieczenia – aby je mieć, wystarczy zatrudnić się we własnej spółce na umowę o pracę, np. na 1/8 etatu, odprowadzać minimalne składki, mieć ubezpieczenie, a nie odprowadzać tysiące złotych na FUS.

 

Oczywiście zatrudnienie nie jest konieczne. Można pozostać niezatrudnionym – a jedynie wspólnikiem spółki czerpiącym zyski z dywidendy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton