.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uniknąć konsekwencji karnoskarbowych za sprzedaż na Allegro?

Jak można uniknąć konsekwencji karnoskarbowych za nieodprowadzenie podatku ze sprzedaży na Allegro? Urząd skarbowy wysłał wezwanie o przedstawienie oświadczenia, czy rzeczywiście miało to miejsce.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Musi Pan odróżniać dwie sprawy: zobowiązanie podatkowe od konsekwencji karnoskarbowych.

 

Zobowiązanie podatkowe

 

Jeśli sprzedaż na Allegro spowodowała powstanie przychodu (gdy powstał dochód do opodatkowania), to powstało zobowiązanie podatkowe (opodatkowane według skali podatkowej 18% i 32%) i tego już Pan nie odwróci (zupełnie inną sprawą jest sytuacja, jeśli organ uzna Pana dochody za dochody ze źródeł nieujawnionych, wtedy zagrożone są one stawką podatku w wysokości 75%). Możliwe jest, w zależności zarówno od obrotów (przekroczenie limitu 150 000 zł), jak i sprzedawanych towarów (np. złoto), że powstało również zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług.

 

Konsekwencje karnoskarbowe

 

Konsekwencje karnoskarbowe związane są z naruszeniem norm Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), a Pan prawdopodobnie naruszył ich co najmniej kilka.

 

Przykładowo zgodnie z art. 54 § 1 K.k.s. każdy podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (zgodnie z § 2 i § 3 jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe). Natomiast art. 60 § 1 K.k.s. stanowi, że: „kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

 

Co może Pan zrobić obecnie? Może Pan próbować zminimalizować konsekwencje karnoskarbowe, aczkolwiek nie jest pewne, czy to jeszcze możliwe, albowiem czynny żal, który zaraz opiszę, nie jest skuteczny, jeżeli został złożony:

 

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

 

  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Z Pana opisu stanu faktycznego nie wynika, czy organ ma już wyraźnie udokumentowane naruszenie norm K.k.s. lub czy np. czynności sprawdzające dostarczyły już podstaw do wszczęcia postępowania o czyn zabroniony. Jeśli organ nie ma wyraźnie udokumentowanych naruszeń, a czynności nie dostarczyły jeszcze podstaw do wszczęcia postępowania o czyn zabroniony, może Pan uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, składając tzw. czynny żal. Zgodnie z art. 16 § 1 K.k.s.: „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Takie zawiadomienie to właśnie czynny żal, powinno być ono złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu.

 

Czynny żal jest skuteczny tylko wtedy, gdy (w uproszczeniu) uiści Pan podatek, jak stanowi K.k.s.: „w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym” (art. 16 § 2 K.k.s.).

 

Zgodnie z art. 16 § 6 K.k.s. czynnego żalu nie stosuje się również wobec sprawcy, który:

 

„1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

 

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

 

3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;

 

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony”.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że na ogół najkorzystniejszym rozwiązaniem na uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych w podobnych przypadkach jest szybkie wyrażenie czynnego żalu i zapłata zaległości podatkowej (co wiąże się z obliczeniem tego zobowiązania, złożeniem zaległych deklaracji bądź korekt, np. zeznań rocznych) wraz z odsetkami lub wnioskowanie o rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty (można wnioskować też o umorzenie, ale niezmiernie trudno je uzyskać).

 

Nie każda sprzedaż dokonana na Allegro powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy VAT. Jest tak przykładowo wtedy, gdy zbywa się, nie w związku z działalnością gospodarczą, rzeczy ruchome po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W takich przypadkach ani nie trzeba składać czynnego żalu, ani nie trzeba płacić podatków (dochodowego czy też VAT), a jedynie wyjaśnić, że sprzedawano tzw. ruchomy majątek prywatny posiadany ponad pół roku, nie w ramach działalności gospodarczej. Nie zawsze jednak można się tak tłumaczyć.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl