.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak uniknąć długów spadkowych?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.03.2015

Problem dotyczy spadku po śmierci teściowej, a konkretnie długów spadkowych. Teściowa miała 4 dzieci; najstarszemu synowi przepisali gospodarstwo rolne, teraz po dwóch latach dowiedzieliśmy się, że razem z teściem mają olbrzymie długi. My prowadzimy działalność gospodarczą, nie mamy z nimi żadnego kontaktu od pewnego czasu. Nie wiemy co zrobić, żebyśmy nie dziedziczyli po nich tych długów. Mamy dzieci, sami się dorabialiśmy i byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdybyśmy musieli te długi za nich spłacać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, iż zmarła teściowa, która miała razem z mężem zobowiązania finansowe. Możemy mieć więc do czynienia z dwiema kwestiami.

 

  1. Długi były teściowej i teścia zaciągnięte wspólnie. Wówczas odpowiadają solidarnie za zobowiązania i dopóki jedno z nich żyje, wierzyciele raczej będą żądać spłaty od teścia.
  2. Druga sytuacja to taka, że długi weszły w skład masy spadkowej po teściowej i wierzyciele mogą chcieć egzekwować należność od spadkobierców, czyli od Pani męża.

 

Jeśli długi należałyby do obojga rodziców, połowa długów na dzień śmierci teściowej to masa spadkowa po niej.

 

Kwestia odpowiedzialności majątkowej małżonków z majątku wspólnego uregulowana jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Z tego przepisu wynika zasada, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka.

 

Więc gdy teściowa wyrażała zgodę na zobowiązanie, zobowiązanie może stanowić masę spadkową po niej. W innym wypadku jest to zobowiązanie teścia i tylko on może za nie odpowiadać.

 

Zgodnie z przepisem art. 924 K.c.: „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, a „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 K.c.)

 

Zobowiązania zmarłego obejmowane są zbiorczym określeniem „długów spadkowych”. Odpowiedzialność spadkobiercy za te długi nie zawsze wygląda tak, jak odpowiedzialność spadkodawcy. Jej zakres zmienia się bowiem w czasie.

 

Stąd problematykę odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe rozpatrywać należy odrębnie w odniesieniu do następujących okresów czasu:

 

  1. od dnia otwarcia spadku (tj. chwili śmierci spadkodawcy) do chwili przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  2. od dnia przyjęcia spadku do chwili dokonania działu spadku,
  3. od dnia następującego po dniu działu spadku.

 

Od chwili przyjęcia spadku, do chwili dokonania działu spadku odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe ma nadto charakter solidarny. Oznacza to, że wierzyciel, wedle swego wyboru, może żądać całości lub części należnego mu świadczenia od wszystkich spadkobierców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze spadkobierców zwalnia pozostałych. Jeżeli jednak jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów (art. 366 K.c.).

 

Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów przypadających im w spadku ustalonych w umowie działowej albo w orzeczeniu sądu (art. 1034 § 2 K.c.).

 

Z uwagi na upływ czasu oraz nieznajomość dokładną długów, należy złożyć w sądzie wniosek o uchylenie się od skutków oświadczenia woli oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, po to aby uniknąć odrzucania spadku przez dzieci.

 

Zasadniczo wygląda to tak. Pani mąż jest spadkobiercą po teściowej. Jeśli on odrzuci spadek, długi przejdą na dzieci. Dlatego najlepiej, aby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Będzie odpowiadał za długi do wysokości spadku. Jeśli spadek jest zerowy – odpowiedzialność także. Tej formalności należy dopełnić.

 

Zgodnie z art. 1019:

§ 1. „Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przejęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

 

W orzeczeniu Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prawnie doniosłym błędem pozwalającym na uchylenie się spadkobiercy od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia co do spadku może być brak wiedzy o rzeczywistym stanie spadku, jednak błąd ten musi być „usprawiedliwiony okolicznościami sprawy” (post. SN z 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/2004, „LexPolonica” nr 394638, OSNC 2006, nr 5, poz. 94).

 

Brak kontaktu, odległość – są to dobre argumenty.

 

Reasumując – mąż powinien złożyć wniosek do sądu o uchylenie się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wpis sądowy to 50 zł, potem jeszcze sąd może wydać postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, ale nie musi. Na tym kończą się w zasadzie problemy męża z odpowiedzialnością za zobowiązania mamy.

 

Proszę pamiętać, żeby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza w ciągu 6 miesięcy od śmierci teściowej, aby uniknąć zbędnych procedur.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl