.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprostować akt urodzenia mojego dziecka i oficjalnie stać się ojcem?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.12.2016

Trzy lata temu poznałem kobietę, która była w nieformalnym związku, ja z kolei byłem żonaty. Zakochaliśmy się w sobie, spotykaliśmy się regularnie. Ja odszedłem od żony. Moja przyjaciółka zaszła w ciążę, zrobiliśmy badanie DNA, ponieważ ona nie była pewna, kto jest ojcem. Wynik potwierdził moje ojcostwo. Mimo to partnerka podała w USC nieprawdziwe dane dotyczące ojca dziecka. Zaznaczam, że nigdy nie wątpiłem w swoje ojcostwo oraz przez cały czas ciąży spotykaliśmy się. Po narodzinach dziecka stale je odwiedzałem, tak jest i teraz. Przez cały czas naszego związku chciałem zamieszkać z nimi i nigdy faktu, że to mój dziecko, nie ukrywałem. Pytanie: jak sprostować akt urodzenia mojego dziecka i oficjalnie stać się ojcem? Jak uzyskać prawa rodzicielskie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sprostować akt urodzenia mojego dziecka i oficjalnie stać się ojcem?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 84 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 lipca 2004 r. jedynymi osobami legitymowanymi do wytoczenia powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa były: dziecko, matka i prokurator. Nie mógł więc wytoczyć powództwa mężczyzna, który twierdził, że jest biologicznym ojcem dziecka.

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2003 r. K. 18/2002 (Dz. U. 2003 r. Nr 83, poz. 772, OTK ZU 2003/4A poz. 32) orzekł, że przepis ten jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 zd. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim wyłącza prawo mężczyzny będącego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia ojcostwa. W uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozwiązanie kodeksowe odmawiające biologicznemu ojcu legitymacji do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa w sytuacji, w której matka dziecka może wyrazić skuteczny, niepodlegający kontroli sądu, sprzeciw wobec aktu uznania dziecka przez tego mężczyznę i jednocześnie nie chce wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa dziecka, powoduje całkowite zablokowanie możliwości ustalenia ojcostwa. Zdaniem Trybunału, sfera prywatności życia matki (niewątpliwie naruszana w wyniku wytoczenia przez mężczyznę powództwa o ustalenie ojcostwa) powinna ustąpić wobec przeważającego interesu dobra dziecka związanego z prawidłowym ustaleniem ojcostwa.

 

Dostosowując ustawodawstwo do powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 162 poz. 1691) znowelizowano art. 84 K.r.o. W konsekwencji takiego unormowania domniemany ojciec od dnia 19 lipca 2004 r. jest legitymowany do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa.

 

Stosownie do art. 85 § 1 K.r.o. domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

 

Pozew powinien odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego (art. 126 § 1 i 2 K.p.c.) oraz szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu (art. 187 K.p.c.). Można go wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 K.p.c.), albo do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 K.p.c.). Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania ani pobytu w kraju, powództwo należy wytoczyć wyłącznie według miejsca zamieszkania powoda (art. 42 K.p.c.).

 

Stosownie do art. 89 § 2 K.r.o. sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym później postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na wniosek jego przedstawiciela ustawowego nazwisko ojca.

 

Zgodnie z art. 93 K.r.o. władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jednakże w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo. O przyznaniu tej władzy sąd orzeka z urzędu, a oświadczenia stron w tym przedmiocie są tylko sugestią dla sądu.

 

Reasumując – powinien Pan złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa, popierając go wynikiem badania DNA w sądzie rejonowym według miejsca zamieszkania dziecka. Musi Pan jednocześnie wnioskować o ustalenie alimentów, bo jest to nieodzowne, a także o przyznanie Panu władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »