Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozpocząć postępowanie spadkowe?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.12.2015

Ojciec zmarł 7 lat temu. Nie zostało wtedy przeprowadzone postępowanie spadkowe. Dziś mama chce tę procedurę rozpocząć. Czy postępowanie spadkowe musi być przeprowadzone w sądzie, czy wystarczy notariusz? Jakie dokumenty musimy dostarczyć, aby sprawę rozpocząć? Ja jestem jedynaczką, mam córkę (mój mąż zmarł). Ojciec z pierwszego małżeństwa też miał córkę, a ona dzieci. Możliwe, że będzie chciała zrzec się swojej części spadku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo mogłaby Pani uregulować sprawę spadkową u notariusza, ale wymagałoby to obecności wszystkich spadkobierców.

 

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać u notariusza. Jest to możliwe od 1 marca 2009 r. Niezbędnym i warunkami do tego, aby skorzystać z tej instytucji, jest obecność wszystkich osób wchodzących w grę jako spadkobiercy i brak sporu między nimi co do sposobu i osób biorących udział w dziedziczeniu. Dzieci z pierwszego małżeństwa ojca muszą być tu obecne.

 

Koszt poświadczenia dziedziczenia u notariusza obejmuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia – 50 zł. Spisanie protokołu dziedziczenia –100 zł.

 

Ewentualnie za otwarcie i ogłoszenie testamentu, sporządzenie aktu poświadczenia – 50 zł bez względu na wartość spadku. Za sporządzenie protokołu poprzedzającego wydanie aktu poświadczenia –100 zł. Dodatkowo otwarcie i ogłoszenie testamentu kosztuje 50 z (do każdej z tych opłat należy doliczyć 23% VAT).

 

Jeśli nie ma możliwości wezwania ich – należy sprawę skierować do sądu. O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i nast. Kodeksu cywilnego) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1) lub na wniosek prokuratora (art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 Kodeksu).

 

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 Kodeksu). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania, poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

 

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 ). W braku wymienionych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 zd. drugie).

 

Należy pamiętać o załącznikach, którymi są odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy potrzeba:

 

  • akt zgonu oraz ewentualnego aktu małżeństwa spadkodawcy oraz
  • akty urodzenia dzieci spadkodawcy, w przypadku córek spadkodawcy należy załączyć ich akty małżeństwa (w ich przypadku bowiem nastąpiła zmiana nazwiska).

 

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz testament spadkodawcy.

 

Pani dziecko nie dziedziczy, dzieci córki z pierwszego małżeństwa też nie. Wićc interesuje Panią tylko akt urodzenia córki z pierwszego małżeństwa i jej akt małżeństwa.

 

Córka z pierwszego małżeństwa przyjęła spadek z uwagi na upływ czasu, więc z mocy prawa stała się już spadkobierczynią. Obecnie mogłaby dokonać darowizny udziału w spadku, zbycia udziału w spadku lub w toku postępowania o dział spadku zgodzić się na przekazanie udziału innemu spadkodawcy – Pani lub mamie. Obecnie córka z pierwszego małżeństwa nie może odrzucić spadku. Gdyby nawet zrobiła to terminie — odziedziczyłaby jej udział jej córka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 0 =

»Podobne materiały

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Postępowanie o spadek nabyty przez Skarb Państwa

Chcę ubiegać się o nabycie spadku po rodzicach - dom i działka. Ojciec zmarł w 1988 roku, mama w 1998. W 2013 roku z wydziału ksiąg wieczystych na adres, gdzie mieszkali rodzice, przysłano pismo, że właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Od czego mam zacząć to postępowanie aby odzyskać spade

 

Spadek po zmarłym – za granicą i w Polsce

Sprawa dotyczy spadku po moim mężu, który zmarł za granicą (gdzie od lat mieszkaliśmy, mając podwójne obywatelstwo). Pozostały do rozwiązania kwestie związane z majątkiem męża w Polsce. Jaka procedura mnie czeka? Jakie dokumenty powinnam przedłożyć? Ile trwa postępowanie i jakie są jego koszty?

 

Darowizna nieruchomości dokonana przed śmiercią

Mama męża jest wdową. W trakcie małżeństwa wraz z mężem kupili mieszkanie, ale po śmierci teścia nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Dziedziczy mąż i jego siostra. Obecnie teściowa bardzo choruje, jest w podeszłym wieku. Syn siostry poinformował nas, że chce przekonać babcię, by zapisała (da

 

Czy komornik może zająć zachowek?

Mam wypowiedziany duży kredyt. Obawiam się, że w końcu trafi do mnie komornik. Generalnie nie posiadam niczego, mieszkam u mamy. Tata zmarł jednak rok temu, więc pewnie część mieszkania należy się mi. Ktoś mi uświadomił, że komornik może zająć zachowek – czy to prawda? Jak uchronić mamę i jej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »