Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczyć wynagrodzenie za administrowanie budynkiem?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.01.2016

Jestem współwłaścicielką budynku, którym administruję na podstawie pełnomocnictw. W piśmie poinformowałam pozostałych współwłaścicieli, że będę za swoją pracę pobierała opłatę (podałam kwotę). Nie było sprzeciwu, a poza tym nie mogę według prawa podatkowego robić tego bezpłatnie. Proszę o informację, jak rozliczyć się z tych przychodów w US. Dodam, że jestem równocześnie zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pełnomocnictwo nie jest podstawą do odpłatnego administrowania, pełnomocnictwo ma swoje źródło umocowania wynikające tu z innej czynności prawnej, jak np. zlecenie administrowania. Innymi słowy umocowanie do działania w cudzym imieniu opiera się tu na oświadczeniu reprezentowanego, ale związane jest – jak się domyślam – ze zleceniem Pani wykonywania określonych czynności. Przypomnę, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a zlecenie standardowo obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie, co może jednak być potwierdzone, a niekiedy nawet musi, dodatkowym pełnomocnictwem.

 

W kwestii podatkowej nie jest prawdą, że prawo podatkowe nie pozwala Pani takich czynności wykonywać nieodpłatnie. Jest to jak najbardziej możliwe i w pełni legalne, brak jest jakiegokolwiek przepisu, który by zabraniał Pani takiego „nieodpłatnego administrowania”. W opisanym przypadku jednak będziemy mieć do czynienia z „odpłatnym administrowaniem”. Powstanie więc przychód, który podpadać będzie pod zakres przedmiotowy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2012.361 j.t. ze zm. – dalej jako u.PIT].

 

Przychód z takiej czynności, w zależności od tego jakie cechy ma ona w rzeczywistości i kto jest stroną (stronami) umowy, kwalifikować można by do jednego z trzech źródeł przychodu:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  • działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.PIT),
  • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.PIT),
  • inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.PIT).

 

Działalnością gospodarczą na gruncie u.PIT jest działalność zarobkowa:

 

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.PIT. Możliwe jednak jest zawieranie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia) między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i miedzy osobą nieprowadzącą działalności a przedsiębiorcą – prawo podatkowe w pełni respektuje taką możliwość. Przychody uzyskane z realizacji np. umowy zlecenia pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stanowią przychody z tzw. „innych źródeł” (art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.PIT), a w przypadku umowy z przedsiębiorcą jest to przychód ze źródła „działalność wykonywana osobiście” (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a u.PIT).

 

W zależności zatem od tego, kto jest drugą stroną umowy, jak i tego, czy ta działalność zarobkowa o charakterze usługowym, prowadzona we własnym imieniu jest prowadzone bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły – inna forma tak opodatkowania jak i rozliczenia będzie prawidłowa.

 

Jeśli zlecającymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności, a Pani działanie nie będzie wypełniać przedstawionych znamion działalności gospodarczej, przychód przez Panią osiągnięty będzie przychodem z tzw. innych źródeł, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Zatem rozliczenia dokonuje się tu dopiero w zeznaniu podatkowym (rocznym) i trzeba wykazać dochód z ww. tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy – więc rozliczenia dokona Pani w PIT za 2014 r,. czyli dopiero w 2015 r. Nie ma Pani obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku, ale ma Pani taką możliwość. Zgodnie z art. 44 ust. 1c u.PIT 1c – podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Ponadto z artykułu tego wynika, że przy obliczaniu zaliczki można stosować wyższą stawkę podatkową, tj. 32%. Za dochód podlegający opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6 u.PIT. Zgodnie z tym ostatnim przepisem koszty uzyskania przychodów z innych źródeł uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło określa się co do zasady w wysokości 20% uzyskanego przychodu [niekiedy koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód]. Jeśli jednak udowodni Pani, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 20%, to koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rozliczenie opłaty wstępnej leasingu za samochód

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem podatku VAT (podatek liniowy). Mam zamiar wziąć w leasing operacyjny samochód, termin spłaty leasingu wynosi 3 lata, raty leasingowe fakturowane są co miesiąc. Firma leasigowa zaproponowała, że na opłatę wstępną wystawi fakturę VAT, wpisując w treści „I rata lesingowa, data sprzedaży grudzień 2009 r.” Czy tę I ratę leasingową, pod którą faktycznie znajduje się opłata wstępna, mogę w miesiącu otrzymania faktury zaksięgować w koszty, czy rozłożyć proporcjonalnie do czasu trwania leasingu?

Konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania na zasadzie ryczałtu

W 2008 r. płaciłam podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów z najmu mieszkania. Umowa najmu wygasła pod koniec 2008 r. Nie złożyłam w terminie pisma, że rezygnuję z opodatkowania najmu na zasadzie ryczałtu. W zeszłym roku założyłam firmę i podpisałam nową umowę z innym najemcą, ale już jako podmiot gospodarczy (podatek według skali). Niedawno urząd skarbowy wezwał mnie do zrobienia korekty PIT-36 i wystawienia PIT-28 oraz do zapłaty podatku i odsetek. Ale skoro umowa najmu z podatkiem na zasadzie ryczałtu już wygasła, to PIT-28 moim zdaniem powinnam wystawić z zerowymi dochodami. Jakie mogą być inne konsekwencje niezłożenia przeze mnie w terminie oświadczenia o wygaśnięciu umowy najmu?

Przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską

W jakiej części przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską (z założenia każdy z małżonków posiada 50% udziałów), powinien być podany w urzędzie pracy przez jednego z małżonków, starającego się o status bezrobotnego? Czy fakt, że pracujący małżonek w całości rozlicza przychód z powyższego najmu, jest równoznaczny z tym, że drugi małżonek formalnie nie uzyskuje przychodu z tego najmu i może to oświadczyć w urzędzie pracy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »