Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przeprowadzić rozwód?

Małżonek lub małżonka nie chce zgodzić się na rozwód. Zastanawiasz się jak przeprowadzić rozwód? Nie ważne czy mieszkasz za granicą czy w Polsce, bo znajdziesz tu oba takie tematy.

 Mieszkam z żoną i dziećmi w Wielkiej Brytanii. Chcę się rozwieść i nie ukrywam, że zależy mi na czasie. Jak przeprowadzić rozwód? Czy mogę wziąć rozwód w Polsce? Jakie są tego koszty?

W Państwa przypadku ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Zgodnie z art. 3 tegoż rozporządzenia:

 1. „W sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, właściwe są sądy Państwa Członkowskiego:
  1. na którego terytorium:
   – małżonkowie zwykle zamieszkują, lub
   – małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub
   – pozwany zwykle zamieszkuje, lub
   – w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
   – składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
   – składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam „miejsce stałego zamieszkania”;
  2. którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają „miejsce stałego zamieszkania”.


Na gruncie tych przepisów, jeśli posiadają Państwo obywatelstwo polskie, to istnieje możliwość przeprowadzenia rozwodu zarówno w Polsce jak i na terytorium państwa, w którym zamieszkujecie. Jeśli wybiorą Państwo Polskę, to nie obędzie się bez choć jednej wizyty na rozprawie w trakcie procesu rozwodowego. Co prawda każda ze stron może żądać przeprowadzenia rozprawy pod jej nieobecność, jednak w takich sprawach (rozwód, rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej i ustalanie opieki nad dziećmi) sąd z reguły wzywa strony do osobistego uczestnictwa pomimo takich wniosków.

Jeśli pozwana nie będzie chciała uczestniczyć w rozprawie (a sąd otrzyma zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki z wezwaniem na rozprawę), to powinien Pan przedstawić sądowi dowody na zupełność i trwałość rozkładu pożycia. Wtedy sąd wyda wyrok zaoczny.

Problemem może stać się doręczanie odpisów pism procesowych i pism sądowych, dlatego najlepiej i najszybciej proces zostanie przeprowadzony, jeśli ustalą Państwo miejsca do ich doręczeń w kraju.

Jeśli nie zamierza Pan przyjechać do Polski przed wszczęciem procesu, to radzę zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika, który zajmie się zarówno odbiorem pism jak i prawidłowym przebiegiem postępowania. Wynagrodzenie pełnomocnika ustali Pan indywidualnie z konkretnym adwokatem lub radcą prawnym (ceny wahają się w zależności od miasta, poszczególnych żądań pozwu oraz konkretnego pełnomocnika od 1000 zł do 2500 zł). Pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z małżonków jeszcze przebywa w tym okręgu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata sądowa jest stała i wynosi 600 złotych (nie jest wliczona w wynagrodzenie pełnomocnika, które podałam wyżej).

W pozwie należy wnieść o orzeczenie rozwodu Pana i Pana małżonki z winy któregoś z małżonków lub bez orzekania o winie oraz zaproponować sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi (a także ewentualnie wnieść o zasądzenie alimentów).

Podkreślenia wymaga fakt, że procesy ustalające winę w rozkładzie pożycia trwają dłużej i wymagają przeprowadzenia dowodów na okoliczność winy któregoś z małżonków. Jednak ustalenie przez sąd w wyroku rozwodowym winy jednego z małżonków zwalnia drugiego z późniejszego, ewentualnego obowiązku alimentacyjnego względem małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Podstawowe przesłanki rozwodu, to zupełność i trwałość rozkładu pożycia. Jednakże sąd – mimo spełnienia tych przesłanek – może oddalić powództwo z uwagi na dobro wspólnych małoletnich dzieci, albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Jestem w faktycznej separacji z mężem. Chcę przed sprawą rozwodową załatwić sprawy majątkowe. Otóż mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, jest wyłączną własnością moich rodziców. Razem z mężem malowaliśmy to mieszkanie i je wyposażyliśmy (meble, sprzęt RTV, urządzenia AGD, komputer itp.). Innego wspólnego majątku nie mamy. Obecnie w mieszkaniu przebywa mój mąż i mówi, że opuści je dopiero wtedy, gdy wypłacę mu ekwiwalent za urządzenie i wyposażenie mieszkania. Czy to bezpieczne rozwiązanie? Jeśli tak, to jak to załatwić? Czy wówczas sąd już nie będzie zajmował się podziałem majątku? Moje ostatnie pytanie: Jak przeprowadzić rozwód?

Przede wszystkim należy wskazać, że podziału majątku wspólnego małżeńskiego można dokonać wyłącznie po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej. Stosownie bowiem do art. 35 Kodeksu rodzinnego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona na mocy umowy pomiędzy małżonkami, a także na podstawie orzeczenia sądu o rozdzielności majątkowej.

Oczywiście orzeczenie rozwodu i separacji powoduje, że wspólność majątkowa małżeńska ustaje. Dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej możecie Państwo dokonać podziału majątku.

Wspólność ustawowa obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład Państwa majątku wspólnego wchodzą więc meble, sprzęt RTV, urządzenia AGD, komputer, itp.

Jeżeli korzystali Państwo z mieszkania rodziców bezpłatnie (nie żądali od Państwa czynszu), to należy uznać, że to mieszkanie było zajmowane na zasadzie umowy użyczenia.

Co do kosztów malowania, to należy wskazać art. 713 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.    Przeczytaj pełną treść

 

 Jestem żonaty od 12 lat. Żona w czasie trwania małżeństwa wielokrotnie mnie zdradzała, na co mam jednoznaczne dowody. Pół roku temu złożyłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Na pierwszą rozprawę jednak żona się nie stawiła, a na kolejnej zażądała mediacji. Mediacje się odbyły, ale nie przyniosły porozumienia. Sąd nakazał mi przedstawić dowody na rozkład pożycia. Potem zmieniłem zdanie, żądając rozwodu z orzeczeniem o winie żony. Na kolejną rozprawę nie stawił się jej adwokat. Żona gra na zwłokę. Jak postąpić w tej sytuacji? Jak przeprowadzić rozwód? Dodam, że od niedawna jestem związany z jej koleżanką, ale nastąpiło to dopiero po rozstaniu z żoną – czy ta okoliczność wpłynie na orzeczenie sądu?

Jeśli chodzi o kwestię stawiennictwa stron na rozprawie rozwodowej, to zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron”. Uporczywe niestawiennictwo jednego z małżonków nie może prowadzić do niemożności orzeczenia rozwodu. Dlatego też, pomimo niestawiennictwa drugiej strony, sąd może rozpatrzyć sprawę rozwodową.

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na art. 432 K.p.c., zgodnie z którym „w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”.

Powyższy przepis wprowadza więc obligatoryjność przeprowadzania dowodu z przesłuchania stron w sprawie o rozwód. W sprawach rozwodowych dowód z przesłuchania stron odgrywa szczególną rolę. Z natury rzeczy strony w tych sprawach wiedzą „najwięcej i najlepiej”, gdyż łączy się to z intymnym charakterem pożycia małżeńskiego, dlatego ustawodawca zdecydował się nadać przesłuchaniu stron charakter dowodu obligatoryjnego (sąd musi, a nie tylko może przeprowadzić ten dowód).

W sprawach rozwodowych zdarza się, że z przyczyn natury faktycznej lub prawnej możliwe jest przesłuchanie tylko jednej strony. Bywa tak np. wtedy, gdy jedna ze stron mieszka za granicą.

Jeżeli strona wezwana do stawiennictwa obowiązkowego na rozprawę w celu jej przesłuchania nie stawi się na posiedzenie, sąd przede wszystkim powinien rozważyć, czy niestawiennictwo strony jest usprawiedliwione. Zrezygnowanie z przesłuchania stron może nastąpić dopiero wtedy, gdy sąd ustali, że strona celowo, bez usprawiedliwienia nie stawiła się w sądzie bądź też że stawienie się do sądu jest niemożliwe z uwagi na szczególne okoliczności niedające się usunąć w najbliższym czasie (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1958 r., sygn. akt I CR 337/57).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż sąd w trakcie postępowania dążył będzie do tego, by przesłuchać oboje małżonków. Nie oznacza to jednak, że ciągły brak stawiennictwa Pana żony udaremni orzeczenie rozwodu. Jeśli bowiem okaże się, że pozwana nie stawia się na przesłuchanie stron lub odmawia zeznań, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. W sprawach rozwodowych w takich sytuacjach sąd raczej powinien przesłuchać Pana jako męża, a nie pomijać w ogóle dowódu z przesłuchania stron (tak: Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17.09.1946 r., sygn. akt C 719/45, oraz w orzeczeniu z dnia 20.06.1952 r., sygn. akt C 1339/51). W każdym razie decyzję sąd powinien podjąć dopiero po ustaleniu przyczyn niestawienia się Pana żony.

Pana żona, nie stawiając się bez usprawiedliwienia na wezwanie sądu, naraża się na karę grzywny. Zgodnie bowiem z art. 429 K.p.c. „jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu”. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo może skutkować skazaniem strony na grzywnę w wysokości do 1000 zł (art. 163 § 1 K.p.c.). Skazanie to może jednak nastąpić dopiero po uprzednim stwierdzeniu prawidłowości doręczenia wezwania. Art. 429 K.p.c. wyklucza natomiast możliwość przymusowego sprowadzenia strony do sądu.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Jak przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie?
Jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, który przez wiele lat stosował wobec mnie agresję fizyczną i psychiczną. Separacja trwa już pół roku. Czy dla sądu wiarygodnymi świadkami będą nasze dzieci (jedno jest pełnoletnie, drugie ma 17 lat)? Czy mam szansę na rozwód z orzeczeniem o winie? Kto otrzyma mieszkanie, które w trakcie trwania naszego małżeństwa mężowi podarowali jego dziadkowie? Obecnie przebywam za granicą – czy mogę mieć pełnomocnika w Polsce?

Jak przeprowadzić rozwód? - bez udziału małżonka cudzoziemca
Przed prawie rokiem ożeniłem się Egipcjanką. Ślub odbył się w jej ojczyźnie i został zalegalizowany w Polsce. Od stycznia żona mieszka ze mną w Polsce (ma roczną kartę pobytu). Niestety, nasze małżeństwo okazało się pomyłką i jesteśmy zdecydowani na rozwód. Nie mamy dzieci. Przez cały ten okres żona nie pracowała, nie miała oszczędności, była na moim utrzymaniu. Natomiast ja posiadam pewne oszczędności. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Za trzy tygodnie żona wraca do Egiptu i nie zamierza już przyjeżdżać do Polski. Dlatego proszę o informację na temat najwłaściwszej w tej sytuacji drogi postępowania. Jak przeprowadzić rozwód? Czy lepiej jest złożyć pozew przed jej powrotem do ojczyzny, czy może lepiej po, kiedy zostanę sam? W jakiej sytuacji łatwiej jest uzyskać rozwód? Czy będę musiał podzielić się z nią moimi oszczędnościami? Czy, aby łatwiej było sprawę zamknąć, żona powinna mi przed wyjazdem podpisać jakieś dokumenty? Jak długo może trwać cały proces i czy powinien upłynąć jakiś konkretny czas separacji przed złożeniem pozwu? Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby żona zmieniła zdanie i jednak nie chciała rozwodu? Jaki rozwód (z orzeczeniem winy czy nie) jest dla mnie najkorzystniejszy? Ja nie chcę nic od żony. Obydwoje chcemy przez to przejść jak najspokojniej i najszybciej.

Jak przeprowadzić rozwód? Sposób na pokojowe rozstanie.
Chcę wnieść wniosek o rozwód po 14 latach małżeństwa. Mimo że moje życie z mężem było pełne bólu i cierpienia, to jednak nie chciałabym pogrążać męża i wolałabym otrzymać rozwód bez orzekania o winie. Czy we wniosku muszę opisywać, jak wyglądało nasze małżeństwo? Jak przeprowadzić rozwód?

Podstawy do orzeczenia rozwodu (Jak przeprowadzić rozwód?)
Orzeczenie SN z dnia 18 czerwca 1955 r. (sygn. akt III CR 199/54)

I. Powaga rzeczy osądzonej prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o rozwód polega na tym, że w nowym procesie o rozwód nie może być kwestionowane to, że w chwili zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku oddalającego powództwo w poprzedniej sprawie nie było podstaw do orzeczenia rozwodu. Uwzględnienie ponownego powództwa o rozwód nastąpi jedynie wówczas, jeżeli w czasie pomiędzy zamknięciem rozprawy a analogiczną chwilą w następnym procesie nastąpiła zmiana uzupełniająca brak, na skutek którego poprzednie powództwo zostało oddalone. Zmiana ta polegać będzie na ziszczeniu się brakującej poprzednio przesłanki pozytywnej, albo też na upadku zachodzącej poprzednio przesłanki negatywnej rozwodu.
II. Prawomocny wyrok posiadający samą tylko sentencję ma taką samą powagę rzeczy osądzonej jak i prawomocny wyrok zawierający uzasadnienie.

Jak przeprowadzić rozwód? (Wniosek o rozwód bez orzekania o winie.)
Chciałabym złożyć wniosek o rozwód. Zależy nam, by rozwód orzeczono już na pierwszej rozprawie, bez orzekania o winie. Jak przeprowadzić rozwód? Mamy małoletnie dziecko – czy możemy nadal oboje mieć prawa rodzicielskie? Czy na pozwie musimy podpisać się oboje?

Jak wziąć rozwód, jeżeli żona nie zgadza się na rozwód?
Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem od 20 lat. Żona nie chce się zgodzić na rozwód. Co mogę zrobić? Jak przeprowadzić rozwód? Czy rozwód jest w ogóle możliwy?

Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo dobra obsługa klienta. Szybki kontakt czyni kancelarię bardzo profesjonalną. Sprawy są wytłumaczone bardzo jasno i czytelnie dla osoby niebędącej prawnikiem. Odpowiedź bardzo mi pomogła w sprawie i wyjaśniła kilka spraw innym osobom niemającym wiedzy w opisywanym temacie. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny skorzystać z pomocy. Serdecznie pozdrawiam.

Karol

Porada fachowa. Czas oczekiwania na odpowiedź – krótki. Korzystamy już drugi raz z porad eporady24 i jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno jeśli chodzi o czas realizacji, jak i stronę finansową. Polecamy wszystkim tego typu usługi, ponieważ w porównaniu z tradycyjną formą porady, tzn. wizytą u prawnika, jest znacznie wygodniejsza, tańsza i dużo szybsza, że o czasie nie wspomnę.

Krzysztof

Bardzo pomocna i wyczerpująca odpowiedź. Biorąc pod uwagę czas reakcji i cenę doskonała oferta dla ludzi, którzy - tak jak ja - nie są prawnikami a nie chcą pogubić się w gąszczu przepisów.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuje

Piotr

Jestem bardzo zadowolony z korzystania z waszych usług, dzięki temu śpię spokojniej.

Ariel

Duży plus. Szybka i kompetentna odpowiedź. Bez wodosłowia. I cena do przyjęcia. Polecam!

Marek

Szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiej odpowiedzi - obawiałam się trochę, że otrzymam tonę paragrafów i prawniczy żargon - a tu - proszę: wyczerpująca, dokładna, napisana zrozumiałym językiem analiza sytuacji. Bardzo, bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi gorąco :)

Pozdrawiam

Beata

Dziękuję za poradę, na pewno wyniosę z niej jakieś korzyści materialne. Zgodnie z Waszą poradą złożyłem w sądzie okręgowym wniosek o wykładnię wyroku w sprawie odsetek. Czekam na postanowienie sądu. Poinformuję Was o rezultacie. Dziękuję raz jeszcze.

Pozdrawiam,

Piotr

Z porady jestem bardzo zadowolony. Była rzeczowa i myślę, ze wyczerpująca. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. No i nie musiałem się nigdzie ruszać, sprawę załatwiłem w domu :)))

Polecam

Andrzej

Odpowiedź bardzo rzeczowa, obszerna i profesjonalna, cena przystępna i niewygórowana w stosunku do tego, co podały inne kancelarie online. W przyszłości na pewno będę korzystał z Waszych usług. Odpowiedzi będę musiał przeanalizować dokładnie jeszcze raz, gdyż są bardzo dokładne i wnikliwe, czym jestem bardzo mile zaskoczony, gdyż nie spodziewałem się tak konkretnego podejścia do usługi i klienta. Z całym zaufaniem można polecać Wasze usługi innym.

Andrzej

Jestem bardzo mile zaskoczona profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłam serwis znajomym, bo warto! Odpowiedzi szybkie, rzeczowe i zrozumiałe dla zwykłego obywatela.

Pozdrawiam,

Madzia

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »