.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak prawidłowo zwolnić pracownika?

Opis Problemu:

Prowadzę własną firmę i od jakiegoś czasu mam problemy finansowe. Dlatego chciałbym zwolnić jednego pracownika. Człowiek ten pracuje dla mnie od pięciu lat, ale ostatnio lekceważy swoje obowiązki. Czasami wychodzi do domu po pięciu godzinach pracy. Poza tym jest arogancki w stosunku do mojej osoby. Jak prawidłowo zwolnić pracownika? Myślę zarówno o zwolnieniu tego mężczyzny, jak również o zmianie warunków pracy i płacy. Wolałbym, aby na jego wynagrodzenie składały się: podstawa + premia uznaniowa. Chciałbym również zatrudnić go na czas określony (teraz ma umowę na czas nieokreślony). Czy przy takich zmianach mam najpierw zwolnić pracownika, a następnie znowu go zatrudnić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jest kilka sposobów, aby – jak Pan to określił – „prawidłowo zwolnić pracownika”. Pierwszy z nich to wypowiedzenie dyscyplinarne. Można skorzystać z tego sposobu nawet w trakcie zwolnienia lekarskiego.

 

Jak podaje art. 41 Kodeksu pracy:

 

„Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Ochrona statuowana przez art. 41 dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę, nie dotyczy natomiast innych sposobów rozwiązania stosunku pracy ani innych niż umowa źródeł nawiązania stosunku pracy. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z 27 września 1983 r. (I PRN 108/83, LexPolonica) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Jeśli zachodzą podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszania obowiązków pracowniczych, tj. oddalania się z miejsca pracy po 5 godzinach, aroganckiego stosunku do pracodawcy (te dwa powody znajdują się w Pana opisie, jednak może być ich więcej), to w chwili obecnej można „pozbyć się” (zwolnić) takiego pracownika.

 

Te same powody mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, więc konieczne jest podanie przyczyny wypowiedzenia.

 

Według art. 30 § 4 Kodeksu pracy: „W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.

 

Ponadto nie ma potrzeby rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę, jeśli będzie skłonny podpisać aneks do umowy. Wówczas można określić w aneksie czas trwania umowy o pracę, a także okres wypowiedzenia i wynagrodzenie.

 

Jeśli pracownik nie zechce podpisać aneksu, po powrocie ze zwolnienia można mu wręczyć wypowiedzenie zmieniające, określające nowe warunki – niewątpliwie mniej korzystne dla owego pracownika (którego najchętniej by Pan zwolnił). I w tym przypadku proszę podać przyczyny. Do wyżej wymienionych mogą dojść kłopoty finansowe firmy.

 

Art. 42 Kodeksu pracy stanowi:

 

„Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

 

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

 

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

Każdy z tych sposobów pozwoli na uwolnienie się od pracownika – oczywiście w ostatnim przypadku pracownik powinien odmówić przyjęcia nowych warunków. W najgorszym przypadku pozostanie, ale przy minimalnym wynagrodzeniu.

 

Jeśli chodzi o czas trwania umowy, to przepisy Kodeksu pracy nie przewidują w tym zakresie ograniczenia ani nakazów. Sądzę jednak, że nie ma sensu zawierać długoterminowej umowy skoro pracownik, którego w tym momencie chce Pan zwolnić, ma taki stosunek do obowiązków. Być może obawa przed nieprzedłużeniem umowy zdopinguje go, a jeśli nie, to umowa ulegnie rozwiązaniu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 2 =

poza takimi prawnymi obawami ja tez do granic możliwości odsuwałem zwolnić kogokolwiek bo już sobie wyobrażałem tę gehennę z przekazywaniem obowiązków, całej wiedzy, kontaktów do klienta. z każdym zwolnieniem połowa tego zawsze ginie. dałem się namówić na testy crm i okazało się, że to rzeczywiście pomaga. pracownicy trzymają wszystko w jednym miejscu, przy okazji okazało się, że ja mogę to wszystko podejrzeć, z resztą oni też wzajemnie widzą nawzajem co robią. testy znalazłem sobie tutaj [...] i potem już kupiłem normalnie ten program. oczywiście nie zwalniam z tej okazji pracowników:) ale ostatnio pracownica odeszła sama i pierwszy raz nie było wielkiego bólu związanego z całym procesem odchodzenia. wszystko zostało w bazie. także moim zdaniem ważna jest znajomość prawa i dobrze zorganizowany dostep do informacji i na myśl o każdym zwolnieniu pracownika człowiek się nie trzęsie

Darekk

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl