Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak prawidłowo oznaczyć przedsiębiorcę?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 24.09.2009

W artykule omówiono zasady prawa firmowego oraz elementy składowe oznaczenia przedsiębiorcy w zależności od formy, w której działa.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedsiębiorcą – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje jednak zdolność prawną (tzw. ułomna, niepełna osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Firma jest jedynie oznaczeniem przedsiębiorcy. Tym samym używanie firmy jako synonimu przedsiębiorcy z punktu widzenia prawa cywilnego jest wadliwe. Firma nie jest podmiotem prawa, jest tylko nazwą danego podmiotu prawa. Stąd też stroną umowy może być przedsiębiorca działający pod firmą, a nie sama „firma”.

 

Firma ma na celu indywidualizację przedsiębiorcy, ma go odróżniać od innych przedsiębiorców działających na rynku. Firma zatem spełnia podobną rolę jak nazwisko człowieka. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek działać pod firmą.

 

Firma osoby prawnej i niepełnej osoby prawnej musi zawierać oznaczenie formy prawnej ponadto może wskazywać na: przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

 

Kodeks spółek handlowych doprecyzowuje, z czego powinno się składać oznaczenie danego podmiotu prawa.

 

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (czyli nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. j.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest posługiwanie się w obrocie skrótem sp.p.

 

Firma spółki komandytowej winna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp.k. W przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (czyli nazwy) tej osoby prawnej plus oznaczenie spółka komandytowa. Jeśli komplementariuszem obok osoby prawnej jest także osoba fizyczna, można zamieścić w nazwie również jej nazwisko.

 

Ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania w spółce komandytowej nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 

Podobne zasady obowiązują spółkę komandytowo-akcyjną. Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowo-akcyjna. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. W obrocie może być używany skrót S.K.A.

 

Firmy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych mogą być obrane dowolnie; powinny jednak zawierać dodatkowe oznaczenie stosownie do rodzaju spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółka akcyjna. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: spółka z o.o. lub sp. z o.o.; w przypadku spółki akcyjnej – S.A..

 

Nadto w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa nadała zdolność prawną (ułomnych osób prawnych) dopuszcza się umieszczenie w firmie osoby prawnej nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej, gdy służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy, co wymaga jednak pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i wszystkich dzieci. Jeżeli ani małżonek, ani dzieci tej osoby już nie żyją, zamieszczenie nazwiska (pseudonimu) takiej osoby w firmie osoby prawnej jest niedozwolone.

 

Zasady tworzenia firmy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zostały zawarte w art. 434 Kodeksu cywilnego. W tym przypadku firmą jest jej imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko (np. „Jan Kowalski”). Firma osoby fizycznej może zawierać dodatkowo inne dowolne elementy, np. pseudonim, miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorcy czy też określenie wskazujące na jej przedmiot. Jeżeli nazwisko osoby fizycznej składa się z dwóch nazwisk, to oba nazwiska powinny być uwzględnione w brzmieniu firmy tej osoby.

 

W literaturze wyróżnia się tzw. zasady prawa firmowego, które obowiązują każdego przedsiębiorcę, a mianowicie:

 

  1. zasada prawdziwości firmy,
  2. zasada jawności firmy,
  3. zasada jedności firmy,
  4. zasada ciągłości firmy,
  5. zasada wyłączności firmy.

 

Zgodnie z zasadą prawdziwości firma przedsiębiorcy nie może wprowadzać w błąd kontrahentów, winna być przede wszystkim zgodna z rzeczywistą formą prawną, prowadzoną działalnością, przedmiotem działalności, miejscem jej prowadzenia, źródłami zaopatrzenia.

 

Zasada wyłączności firmy polega na tym, że firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Rynkiem może być zarówno miasto, jak i województwo, stąd wszystko zależy od skali prowadzonej działalności. Znaczenie dla ustalenia czy podmioty działają na tym samym rynku ma także profil działalności czy renoma firmy.

 

Jeśli przedsiębiorca używa firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa, co może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, to naraża się na zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Tym samym dla ustalenia, który z podmiotów popełnił czyn nieuczciwej konkurencji decydujące znaczenie ma pierwszeństwo zgodnego z prawem używania danego oznaczenia na rynku (tj. który podmiot jako pierwszy używał danej nazwy, godła, czy innego symbolu).

 

Nadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17.06.2004 r. (V CK 550/03), przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji również wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż konkurent. Oznacza to, że nawet jeśli nie ma między przedsiębiorcami dosłownie rozumianej konkurencyjności, to posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym czy też podobnym oznaczeniem firmy może się wiązać z nieuczciwym wykorzystywaniem renomy drugiego przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z zasadą jedności firmy niedopuszczalne byłoby występowanie tego samego przedsiębiorcy pod różnymi firmami. Nadto zasada ta ma istotne znaczenie, gdy przedsiębiorca posiada swoje oddziały. Firma oddziału powinna zawierać pełną nazwę przedsiębiorcy oraz określenie oddziałów, ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma swoją siedzibę.

 

Zasada jawności wiąże się z obowiązkiem ujawnienia nazwy przedsiębiorcy w rejestrze.

 

Zasada ciągłości wiąże się z możliwością korzystania z nazwy (firmy) poprzednika. Tym samym nabywca przedsiębiorstwa może prowadzić działalność pod tą samą nazwą, powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Także w razie przekształcenia się przedsiębiorcy (np. spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) może ona zachować dotychczasową firmę z wyjątkiem – ze względu na zasadę prawdziwości – określenia wskazującego formę prawną, jeżeli uległa ona zmianie.Stan prawny obowiązujący na dzień 24.09.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Nazwa przedsiębiorcy a jego imię i nazwisko

Imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są podstawowymi danymi identyfikującymi przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Pełnią one tę samą funkcję, którą pełni nazwa dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym us

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to osobowa spółka prawa handlowego, w której wspólnikami są komplementariusze oraz akcjonariusze. Do jej powstania wymagane jest sporządzenie statutu oraz dokonanie wpisu do KRS.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »