Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się komornika?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 14.08.2014

Płacę za pośrednictwem komornika alimenty (w wysokości 1450 zł) na rzecz byłej żony. Po zmianie pracy sam zacząłem wpłacać kwotę na jego konto, nie wiedząc (nie zostałem poinformowany), że prowizja komornika w tej sytuacji wzrasta z 8% do 15%. Obecnie okazało się, że mam dług! Znów komornik pobiera sam alimenty, ale sytuacja wydaje mi się niesprawiedliwa. Czy mogę pozbyć się komornika lub złożyć skargę na jego działania – jak mówi np. uchwała SN III CZP 40/86?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ja może na początek wskażę Panu jeszcze jedną dodatkową możliwość rozwiązania takiej sprawy. Otóż może Pan skorzystać z możliwości, jaką daje przepis art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że „dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję”.

 

W tym celi dłużnik powinien złożyć do sądu wniosek o zgodę na wpłatę do depozytu sądowego równowartości 6-miesięcznych alimentów. Taki wniosek podlega opłacie

w wysokości 100 zł. Jeżeli sąd wyrazi zgodę na wpłatę, wówczas wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania, załączając do wniosku dowód uiszczenia kwoty do depozytu oraz upoważnienie dla komornika do podejmowania tej sumy. Aczkolwiek w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 153/07, wydanej właśnie na gruncie sprawy dotyczącej alimentów czytamy, iż „do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczenia do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 k.p.c. nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 6932 § 1 k.p.c.”, to zaś oznacza, że dłużnik może po prostu wpłacić kwotę na rachunek depozytowy sądu, bez żadnych innych dodatkowych czynności.

 

W nauce prawa podkreśla się, że art. 883 § 2 zapewnia ochronę interesu wierzyciela, ale daje również możliwość dobrowolnego spełniania świadczenia i uniknięcia ponoszenia kosztów egzekucji uczciwemu dłużnikowi. Omawiana regulacja stanowi jedyną drogę ochrony praw dłużnika, który regularnie uiszczał należności periodyczne (alimentacyjne, rentowe), a jednak wierzyciel zażądał wszczęcia przeciwko niemu egzekucji. Ponieważ komornik nie może badać zasadności tytułu wykonawczego (art. 804), dłużnik nie ma innego sposobu powstrzymania prowadzonej przeciw niemu egzekucji oraz uniknięcia kosztów tego postępowania jak tylko skorzystanie z procedury określonej w art. 883 § 2.

 

Dłużnik, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi (art. 767 i 770) – tak uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna z dnia 27 listopada 1986 r., III CZP 40/86, OSNC 1987, nr 5–6, poz. 71 – na tę uchwałę zresztą sam się Pan powołuje w pytaniu.

 

Umarzając egzekucję co do świadczeń wymagalnych w przyszłości na podstawie art. 883 § 2, komornik zatrzymuje tytuł wykonawczy w aktach sprawy. Uzyskując informację o tym, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, komornik wszczyna egzekucję z urzędu, dokonując nowego zajęcia wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie komornik wskazuje zakładowi pracy, od jakiej daty winien dokonywać potrąceń z wynagrodzenia dłużnika. Przy określeniu tej daty komornik uwzględni wysokość sumy znajdującej się w depozycie (tak np. O. Marcewicz w Komentarzu do kodeksu postępowania cywilnego).

 

A przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie, wyjaśniam, iż właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

 

Oczywiście uważam, że przy koszcie skargi 100 zł wręcz powinien Pan ją spróbować wnieść.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 9 =

»Podobne materiały

Alimenty – była żona nie chce znieść komornika

Mam syna z pierwszego małżeństwa, regularnie płacę alimenty. Moja była żona ponad rok temu złożyła wniosek do sądu o ich podwyższenie – nie zawiadomiła mnie, że chce ich podniesienia. Sprawa się odbyła, zasądzono mi 300 zł, które zacząłem płacić od miesiąca, w którym zapadło postanowienie. Pół

 

Żądania komornika

W 2000 r. otrzymałem sądowy tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik podejmował działania, ale nie były one skuteczne z uwagi na problemy finansowe, jakie wtedy miałem. Niedawno mój obecny pracodawca otrzymał pismo dotyczące zajęcia mojego wynagrodzenia. Okazuje się, że mój dłu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »