.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak powołać wspólnotę lub założyć fundusz remontowy?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 29.05.2016

Kupiłem lokal w budynku od gminy, przez co zostałem współwłaścicielem budynku. Co teraz powinienem zrobić, aby założyć jakiś fundusz remontowy czy powołać wspólnotę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólnoty mieszkaniowej się nie powołuje, ona powstaje z mocy samego prawa.

 

Jak stanowi bowiem art. art. 6 ustawy o własności lokali „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana”.

 

Jak podkreśla się w nauce prawa, powstanie wspólnoty mieszkaniowej nie jest związane z żadnymi szczególnymi regulacjami czy czynnościami prawnymi, poza tymi, które związane są bezpośrednio z ustanowieniem i przeniesieniem odrębnej własności lokalu. Powstaje ona niejako z mocy prawa w chwili, gdy w nieruchomości pojawia się lokal stanowiący odrębną własność osoby innej niż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości, albo w chwili, gdy jednocześnie pojawia się większa liczba właścicieli różnych lokali (E. Kucharczyk-Bończyk, Komentarz do ustawy).

 

Decydujące dla powstania wspólnoty mieszkaniowej jest wyodrębnienie i przeniesienie własności pierwszego samodzielnego lokalu w konkretnej nieruchomości (bez względu na to, czy jest to lokal mieszkalny, czy użytkowy).

 

Natomiast do pełnego, a może inaczej – formalnego zorganizowania wspólnoty mieszkaniowej wykonać należy pewne czynności organizacyjne, tj. zwołać zebranie, uchwalić statut, wybrać zarząd, wystąpić o REGON I NIP itd.

 

I jeśli Pan nabył odrębny lokal, stanowiący odrębny przedmiot własności to można przedsięwziąć kroku zmierzające do formalnego zorganizowania wspólnoty mieszkaniowej bo wspólnota jako taka już w zasadzie jest. Ogólnie przyjętą praktyką we wspólnotach jest tworzenie właśnie funduszy remontowych, nie ma takiego obowiązku co prawda w ustawie, ale de facto fundusze takie są tworzone.

 

Aczkolwiek wyjaśnię też, że zgodnie z treścią art. 19 wspomnianej ustawy jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

 

Przepis ten dotyczy tzw. małych wspólnot mieszkaniowych. Wówczas gdy tych lokali jest tak niewiele, wspólnota mieszkaniowa nie posiada organów, a administrowanie wspólną własnością opiera się na bezpośrednim udziale właścicieli tych lokali w zarządzaniu.

 

Tym samym jeśli należy Pan do małej wspólnoty (to podobnie jak w dużej, ale nieco inaczej, bo decyduje się większością, a nie jak Panu poniżej opiszę) wszystkie uchwały, w tym także takie dotyczące remontów dla swej skuteczności, powinny być podejmowane jednogłośnie w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 199 Kodeksu cywilnego), a w pozostałych przypadkach większością głosów (art. 201 Kodeksu cywilnego).

 

Wprowadzenie takiego funduszu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarząd, a więc wszyscy właściciele muszą się zgodzić na utworzenie takiego funduszu dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje mi się jeśli jest to mała wspólnota zorganizowanie zebrania właścicieli i przekonanie ich przez Pana do słuszności utworzenia takiego funduszu tak aby jednomyślnie zdecydowali się oni na ten projekt.

 

Jak to bowiem podkreślił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1647/08, z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 199–209) wynika, iż zarządcami nieruchomości są wszyscy jej współwłaściciele.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl