.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie po dziadku małoletniego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 02.11.2016

Miesiąc temu zmarł dziadek mojego syna. Ojciec jego ojca. Ponieważ ojciec syna nie żyje, więc dziedziczy syn. Dostałam właśnie informację, że drugi syn zmarłego ma zamiar zrzec się majątku na rzecz swojej matki i poproszono mnie, żebym zrobiła to w imieniu syna. Nie bardzo wiem, co mam zrobić. W grę wchodzi mieszkanie w bloku, w którym mieszka babcia syna, samochód, posiadłość, na której stoi dom murowany. Rozumiem, że jeśli się zrzeknę, to w przypadku sprzedaży czegokolwiek nic syn nie dostanie – będzie mógł liczyć tylko na łaskawość babci. Czy jednak mogę to zrobić bez zgody sądu? Syn w sierpniu ma 17 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim rodzinie Pani męża chodzi nie o zrzeczenie się spadku w imieniu Pani syna, a odrzucenie spadku w imieniu Pani syna, jako że nie upłynął jeszcze termin, w którym spadek przyjmuje się wprost.

 

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Następnie według art. 932 K.c.:

 

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

 

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

 

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

 

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

 

Następnie stosownie do art. 1015 K.c. (w brzmieniu z 18 października 2015 r.):

 

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

 

Przed datą 18 października 2015 r. (ważna jest śmierć spadkodawcy przed tą datą) brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy był jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost bez ograniczenia za długi.

 

Ważne dla Pani jest to, że jeżeli Pani w imieniu syna odrzuciła spadek, to syn traktowany jest, jakby nie dożył otwarcia spadku i spadek przechodzi na rzecz dalszych spadkobierców Pani teścia.

 

Moim zdaniem nie powinna Pani tego zrobić (obecnie też Pani tego zrobić nie może bez zgody sądu, o czym dalej). Jeżeli odrzuci Pani spadek, to niestety niczego nie może się Pani już domagać od pozostałych spadkobierców. Podobnie Pani syn.

 

Oczywiście co innego, gdyby spadek posiadał długi znacznie przewyższające aktywa spadku, jednak z Pani informacji nic takiego nie wynika.

 

Jeśli się Pani zrzeknie, to w przypadku sprzedaży czegokolwiek nic Pani syn nie dostanie – będzie mógł liczyć tylko na łaskawość babci.

 

Jeśli chodzi o Pani syna, to odrzucenie spadku przez osobę małoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji Pani jako jedyny rodzic i przedstawiciel ustawowy dziecka nie może bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrazić zgody na jej wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Tym samym Pani jako rodzic musi wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli z wnioskiem wystąpi tylko jedno z rodziców, drugie i tak musi zostać wysłuchane. Zgodnie bowiem z art. 583 Kodeksu postępowania cywilnego sąd udziela zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. W tym wypadku taka sytuacja nie zachodzi, bowiem ojciec dziecka zmarł.

 

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka.

 

Niestety w takiej sytuacji nie da się uzasadnić tego, że spadek, do którego wchodzą jedynie aktywa (tak wynika z Pani informacji), jest zagrożeniem dla dziecka. Wręcz przeciwnie – jego odrzucenie pozostaje w sprzeczności z interesem Pani syna.

 

Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

To, że Pani syn stanie się współwłaścicielem majątku wchodzącego do spadku, w niczym nie przeszkadza jego babci w zarządzie całością. Nie może ona jednak zbyć całości majątku. Oczywiście Pani syn powinien ponosić koszty utrzymania majątku (np. podatki od nieruchomości w odpowiedniej części – jeżeli ojciec dziecka miał tylko jednego brata, to będzie to udział po 1/3).

 

Zawsze można nieodpłatnie zrzec się spadku w sprawie o dział spadku (następny etap). Można też w tej sprawie zażądać spłat. O tym jednak zdecyduje już Pani syn jako dorosły. Moim zdaniem decydowanie za niego może się w przyszłości obrócić przeciwko Pani w postaci choćby pretensji.

 

Reasumując, nie wie Pani, jakie zamiary ma babcia Pani syna. Sugeruję więc spadku nie odrzucać, jeżeli oczywiście do spadku nie wchodzą znaczne długi. Wszelkie dalsze działania proszę podejmować po konsultacji z prawnikiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl