.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak postąpić po otrzymaniu wezwania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.12.2015

Syn otrzymał wezwanie do zapłaty (dołączone w załączniku). Do tej pory nie otrzymywał żadnych wezwań w tej sprawie. Jak dalej postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Z treści Pana pytania wynika, iż Pana syn otrzymał niedawno wezwanie do zapłaty pewnej kwoty, z czego kwota mniejsza część to należność główna, reszta to odsetki.

 

Wezwanie do zapłaty oparte jest na nakazie zapłaty. Proszę zauważyć, iż firma windykacyjna, która wysłała wezwanie do zapłaty, nie podaje ani sądu, który nakaz zapłaty wydał, ani dnia, w którym nakaz miał być wydany. Powyższe w mojej ocenie związane jest bezpośrednio z możliwością przedawnienia wierzytelności.

 

Niestety nie wskazuje Pan, czy rzeczywiście nakaz zapłaty był wydany przeciwko Pana synowi, a także kiedy. Powyższe ma bowiem dla sprawy istotne znaczenie. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 

Przyjmując, iż w chwili wydania nakazu zapłaty wierzytelność nie była przedawniona, lub że zarzut taki nie został podniesiony, wskazać należy na przepis art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Innymi słowy, o tym, czy w chwili obecnej mamy do czynienia z przedawnieniem, decyduje data uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Jeżeli od tego dnia upłynęło 10 lat, zasadne jest udzielenie odpowiedzi firmie windykacyjnej, ze wskazaniem, iż Pana syn podnosi zarzut przedawnienia wierzytelności stwierdzonej nakazem zapłaty. Dalsze czynności firmy windykacyjnej skierowane przeciwko Pana synowi będą natomiast zgłaszane organom ścigania, a to z uwagi na istotne naruszenie jego prywatności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »