Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.05.2012

Powiedziano mi, że przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zagraniczny udziałowiec powinien zapłacić podatek PCC w wysokości 1%, natomiast przy sprzedaży udziałów w spółce akcyjnej takiego podatku się nie płaci. Czy to prawda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 9 pkt 9 zwalnia się od podatku „sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

 

– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)”.

 

Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe. Zgodnie z art. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

 

„Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1) papierach wartościowych – rozumie się przez to:

 

a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

 

b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne)”.

 

Konkludując, jako że udziały w spółkach z o.o. są prawami majątkowymi, ich sprzedaż podlega opodatkowaniu PCC. Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym; stawka podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wynosi 1%. Odnośnie akcji, co do zasady, ich sprzedaż również podlega opodatkowaniu (jw. 1% PCC), chyba że sprzedaż została objęta zwolnieniem – jak już wskazałem, zwalnia się od PCC m.in. sprzedaż akcji dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton