.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.09.2016

Mam problem z byłym pracodawcą, który zalega mi wynagrodzenie od kilku miesięcy. Byłem zatrudniony na umowę zlecenie. 1 sierpnia pracodawca rozwiązał umowę i kazał mi opuścić firmę. Kilka dni później udałem się do firmy, aby odzyskać umowę, którą trzymałem w biurku, ale pracodawca mi jej nie oddał. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? Czy brak umowy może stanowić problem w odzyskaniu pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że do zawarcia umowy cywilnoprawnej konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli obu stron umowy. Jeżeli umowa zawierana jest w formie pisemnej, do zachowania pisemnej formy wystarczające jest sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczeń woli obu stron i podpisanego przez obie strony lub wymiana dokumentów, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

 

Ponadto należy wskazać, iż dla ważności umowy o świadczenie usług nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej. Umowa taka pozostaje ważna także w sytuacji, gdy została zawarta w formie ustnej.

 

Odpłatność nie stanowi istotnego elementu treści umowy zlecenia, która może zostać zawarta zarówno jako umowa odpłatna, jak i nieodpłatna. W świetle art. 735 § 1 K.c. zasadą jest odpłatność zlecenia. Zleceniobiorcy należy się stosowne wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Umowa zlecenia ma charakter nieodpłatny tylko wówczas, gdy z umowy lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Decydujące znaczenie ma więc w tym zakresie treść umowy oraz okoliczności towarzyszące jej zawarciu. Jednakże w obu przypadkach, zwłaszcza przy ustalaniu okoliczności, o nieodpłatności zlecenia w istocie decyduje wola przyjmującego zlecenie. Wskazuje na to brzmienie przepisu zakładającego nieodpłatność zlecenia, gdy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia.

 

Skoro więc z umowy zlecenia wynika jej odpłatność, wówczas za wykonane zadanie powinien Pan otrzymać wynagrodzenie.

 

Jednak aby w tym przypadku odzyskać wynagrodzenie musi Pan wnieść pozew do sądu cywilnego, a nie do sądu pracy, co jest o tyle trudniejsze, że nie jest Pan jako zleceniobiorca chroniony tak jak pracownik i ponosi Pan wyższe koszty niż gdyby sprawa trafiła do sądu pracy. Ponadto termin przedawnienia tych roszczeń to jedynie 2 lata.

 

Jeśli nie posiada Pan swojego egzemplarza umowy musi Pan uprawdopodobnić, że umowa była zawarta i wykonywana. W tym celu może Pan powołać świadków lub przedstawić jakikolwiek dowód potwierdzający Pana roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl