Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze od oszusta z Allegro?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.08.2016

Parę tygodni temu kupiłem na Allegro dwa laptopy o wartości 1400 zł. Paczka przyszła, ale zamiast laptopów, były w niej ubrania sportowe, które sprzedawca bezskutecznie starał się wcześniej sprzedać na innej aukcji Allegro. Przypuszczam, że gdy zorientował się, że kupuję z zagranicy, postanowił to wykorzystać. Wziął pieniądze, a laptopy jeszcze raz wystawił i sprzedał je w Polsce bez problemów. Nie pokwapił się nawet zrobić innych zdjęć do aukcji. Oferta sprzedaży rzeczy, które mi wysłał, powinna być jeszcze dostępna w archiwach Allegro, trzymają dość długo dane o każdej aukcji. Jak mogę odzyskać pieniądze od tego oszusta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Pierwsza sprawa to, czy próbował Pan kontaktować się ze sprzedawcą celem uzyskania odpowiedzi, czy otrzymana paczka jest tylko omyłkowo wysłana, czy też jego działanie było zamierzone. Ma to istotne znaczenie dla sprawy, bowiem w przypadku przestępstwa oszustwa konieczne jest wykazanie, że sprawca działał z zamiarem bezpośrednim kierunkowym.

 

Jeżeli dotychczas takie kroki nie były podejmowane, trzeba skierować do sprzedawcy pismo ze wskazaniem, co znajdowało się w paczce. Obawiam się jednak, że sprzedawca może próbować wskazywać, że bezpośrednio po dostarczeniu paczki nikt nie zgłaszał pretensji, a te pojawiają się dopiero po dłuższym czasie. Argumentem przeciwko takiemu twierdzeniu byłoby dysponowanie dokumentacją potwierdzającą wystawienie ponownie tych samych produktów na kolejnej aukcji. Zachodzi pytanie, czy na kolejnej aukcji, na której rzekomo licytowano te same laptopy, były np. podane numery seryjne. Proszę bowiem zauważyć, że sprzedawca może próbować wskazywać, iż użył tego samego zdjęcia, jednak był np. właścicielem czterech tego rodzaju laptopów, zatem mógł wystawić dwie te same licytacje.

 

Nie chcę Pana zniechęcać, lecz wskazuję jedynie, jaka może być linia obrony sprzedawcy. Im szybciej wczujemy się w jej nurt, tym łatwiej nam będzie odpierać zarzuty.

 

Pozwolę sobie przytoczyć znany pogląd Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1999 r., sygn. akt 48/99, zgodnie z którym „do przypisania oszustwa konieczne jest ustalenie, że występując o udzielenie pożyczki, kredytu lub innego płatnego świadczenia, sprawca działał z zamiarem jego niezwrócenia lub niespłacenia. Należy dodać, że sam fakt zadłużenia nie może decydować o zamiarze wyłudzenia, a dopiero powiązanie różnych okoliczności związanych z zawieranymi umowami kredytowymi lub innymi transakcjami może pozwolić na wyprowadzenie wniosków o zamiarze oskarżonego”.

 

Powyższe zapatrywanie wyraża Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt II AKa 142/14, w którego tezie wskazano, iż „elementy przedmiotowe oszustwa muszą także mieścić się w świadomości sprawcy i muszą być objęte jego wolą. Brak jest realizacji znamion strony podmiotowej w przypadku, gdy sprawca chociażby jednego z wymienionych elementów nie obejmuje chęcią, lecz tylko nań się godzi”.

 

Reasumując, aby móc mieć podstawy do złożenia samego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 28 6 § 1 K.k., zasadnym jest poznanie w sprawie stanowiska sprzedawcy, pomimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, iż można mu przypisać zamiar oszukania Pana. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie działanie przedłuży o kolejne tygodnie zgłoszenie sprawy na policję, ale proszę wczuć się w rolę osoby podejrzewanej, która np. wskaże, że dotychczas nie było od Pana żadnych zgłoszeń, ale znając je, zobowiązuje się do zwrotu kwoty lub wydania towaru z uwagi na jego aktualny brak.

 

Niekorzystne rozporządzenie mieniem to takie, które powoduje uszczerbek w istniejącym majątku pokrzywdzonego (damnum emergens) lub umniejszenie przyszłych zysków (lucrum cessans); por. Bednarzak, Przestępstwo..., s. 81; Górniok, „Niekorzystne...”, s. 11 i n.

 

Z uwagi na to zasadne jest także pobieżne, ale jednak ustalenie wartości odzieży sportowej, która została Panu doręczona. W sytuacji gdyby była to odzież damska wskazywać należy, iż nie ma nawet możliwości zminimalizowania szkody wyrządzonej przez sprzedawcę.

 

Wskazać należy, że czyn penalizowany w art. 286 K.k. jest przestępstwem kierunkowym. Stronę podmiotową oszustwa określonego w § 1 K.k. przedmiotowego przestępstwa stanowi zamiar bezpośredni. Wykładnia przepisów wymaga udowodnienia zamiaru bezpośredniego kierunkowego, tak co do celu działania, jak i używanych środków. Mając na uwadze instytucje prawa karnego procesowego, wskazać należy, iż zasadnym byłoby dostarczenie dowodów. Chodzi zarówno o osobowe, jak i rzeczowe źródła dowodowe, które wykażą, że mężczyzna od samego początku miał na celu wprowadzenie Pana w błąd celem niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W opisanym stanie faktycznym wina sprzedającego zdaje się być bardzo prawdopodobna. Warto byłoby się zorientować, czy są też inni poszkodowani przez tego sprzedawcę. W razie wszczęcia postępowania w mojej ocenie należy czuwać nad przebiegiem postępowania i złożyć wniosek o naprawie szkody z art. 46 K.k. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. W sytuacji złożenia przez Pana wniosku sąd jest zobowiązany do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody na Pana rzecz. Pragnę nadto zauważyć, iż w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony jest bowiem stroną, ale tylko w ramach postępowania przygotowawczego. W toku postępowania sądowego pokrzywdzony nie posiada przymiotu strony, taki charakter posiada tylko oskarżyciel posiłkowy.

 

Gdyby Pan zdecydował się na złożenie takiego wniosku, sąd (zakładając skazanie) musi orzec obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia. Ustawodawca w treści art. 46 § 1 K.k. stanowi bowiem, iż „w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka…”.

 

Jak wskazuje się orzecznictwie, „w wypadku skazania za przestępstwo określone w art. 46 § 1 oraz złożenia wniosku przez pokrzywdzonego sąd zobowiązany jest orzec obowiązek naprawienia szkody (wyrok SN z 21 listopada 2002 r., III KKN 269/2000). Oznacza to, że sąd nie może odmówić orzeczenia obowiązku naprawienia szkody, jeżeli złożono wniosek, istnieją podstawy do skazania, a szkoda została określona i udowodniona. Szkodą, do której naprawienia sąd zobowiązuje sprawcę, jest równowartość rzeczywistej szkody wynikłej bezpośrednio z przestępstwa i nie jest dopuszczalne uwzględnienie przy ustalaniu jej wysokości tych składników i elementów szkody, które wynikły z następstw czynu, np. odsetek (wyrok SN z 4 lutego2002 r., II KKN 385/2001).”*

 

 

 

 

* Tyszkiewicz Leon, Hoc Stanisław, Wąsek Andrzej, Filipkowski Wojciech, Siwik Zygfryd, Kulik Marek, Bojarski Marek, Radecki Wojciech, Hofmański Piotr, Sienkiewicz Zofia, Wilk Leszek, Górniok Oktawia, Filar Marian, Kalitowski Michał, Paprzycki Lech K., Pływaczewski Emil, Stefański Ryszard A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 1291

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + III =

»Podobne materiały

Zakłócanie spokoju

Sprawa dotyczy sąsiadów moich rodziców, którzy puszczają bardzo głośno muzykę. Bywa nawet tak, że w domu nikogo nie ma, a odbiornik gra na cały regulator. Policja jedynie upomina sąsiadów i z racji tego, że rodzice mieszkają na wsi, pojawia się rzadko. Moja mama cierpi na depresję z tego powodu (jes

Obraza w miejscu publicznym

Chciałem odebrać moją koparkę od znajomego (z placu budowy), udałem się do niego z bratem. Na miejscu znajomy zaczął mnie wyzywać i wymachiwać nożem. Groził mi, że mnie zabije, a sprzęt popsuje. Czy mogę w takiej sytuacji założyć sprawę w sądzie i żądać zadośćuczynienia za obrazę w miejscu publ

Kradzież dowodu osobistego - kredyt na telewizor

Na początku tego roku skradziono mi dowód osobisty. Tydzień temu otrzymałem harmonogram spłat kredytu, którego nie brałem. Okazało się, że złodziej posłużył się moim dowodem i wziął na kredyt telewizor – ogromną „plazmę”! Czy możliwe, abym to ja musiał ten kredyt spłacać?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »