.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odkupić część działki od krewnych?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.04.2016

Moja ciocia jest właścicielem działki rolnej o powierzchni 1 hektara. Ciocia razem ze swoim mężem opłacają KRUS w celach składek emerytalnych. Ja chciałbym tę działkę w celu założenia działalności gospodarczej, ale krewna nie chce sprzedać, bo obawia się, że ona i jej mąż nie będą wtedy mogli płacić składek emerytalnych do KRUS-u. Czy da się coś na to poradzić? Czy np. zatrudnienie u mnie pozwoli im nadal być w KRUS-ie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczonym w KRUS może być tylko rolnik lub jego domownicy. Jedynym warunkiem jest to, aby rolnik miał polskie obywatelstwo lub innego Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej bądź też legalnie przebywał w naszym kraju na podstawie wizy.

 

Ustawa precyzuje kogo uważa się za rolnika, a kogo za domownika rolnika. Zgodnie z art. 6 ustawy rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym.

 

Ustawa uściśla również, co to jest działalność rolnicza. Jest to zgodnie z definicją działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

 

Ubezpieczonym w rolniczej kasie może być nie tylko rolnik ale również domownik rolnika. Ustawa za domownika rozumie osobę bliską rolnikowi, która:

 

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje
  • na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

Warto jeszcze wytłumaczyć, czym jest gospodarstwo rolne. Otóż, zgodnie z przepisami polskiego prawa, za gospodarstwo rolne uznaje się każde gospodarstwo służące produkcji rolnej.

 

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy: rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika.

 

Ważne jest jednak, aby rolnik lub domownik nie podlegali innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mieli ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mieli ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się: rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania albo osobę, która będąc rolnikiem, przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia.

 

Niestety – jeśli ciocia i wujek zostaną u Pana zatrudnieni, będą podlegali ubezpieczaniu w ZUS-ie, a nie w KRUS-ie. Jedynym sposobem, aby nadal mogli opłacać ubezpieczenie w KRUS-ie, jest to, aby posiadali albo dzierżawili gospodarstwo rolne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl