.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odciąć się od problemów finansowych męża?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 02.05.2016

Kolejny raz spłacam długi męża. Mam nadzieję, że sobie poradzę, ale nie chcę tego robić więcej. Myślę o rozdzielność majątkowej. Czy ten dokument będzie mnie chronił przed nowymi długami? Czy mogę zrobić to teraz (w czasie spłat)? Robi się to w sądzie czy u notariusza ? U notariusza jest prościej i szybciej, ale czy ten dokument ma moc prawną? Jak odciąć się od problemów finansowych męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Intercyzę, czyli majątkową umowę małżeńską, małżonkowie mogą sporządzić przed notariuszem zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Ograniczenia dotyczą jedynie możliwych postanowień takiej umowy. Co do zasady małżonkowie mogą w umowie intercyzy wspólność majątkową rozszerzyć, ograniczyć, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku orzeczenia o rozdzielności przez sąd. Może ono nastąpić jedynie z ważnych przyczyn.

 

Rozdzielność ustanowiona w drodze umowy powstaje z chwilą jej zawarcia i rozciąga się na przyszłość.

 

W przypadku rozdzielności, o której orzeka sąd, jej początek określony jest w wyroku. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

 

Żądanie jednego z małżonków ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej wchodzi w grę wtedy, gdy małżonkowie nie wyrażają zgodnej woli ustanowienia takiej rozdzielności w drodze umowy (art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w skrócie K.r.io.).

 

Trzeba będzie wykazać sądowi, że np. listami poleconymi wysyłała Pani do męża prośby o zawarcie umowy dotyczącej rozdzielności.

 

Jedyną przesłanką ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej na żądanie małżonka (art. 52 § 1 K.r.io.) jest istnienie „ważnych powodów”. Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”. Jego rozumienie kształtują doktryna i judykatura, wychodząc z ogólnych założeń, które legły u podstaw regulacji majątkowego ustroju małżonków.

 

Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny (J. t. Piątowski, Stosunki majątkowe…, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności…, s. 12; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, s. 115).

 

Przykłady ważnych powodów to sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków polegającego na trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego.

 

Ważnych powodów nie stanowią okoliczności niezawinione przez małżonka bądź niezależne od jego woli, np. długotrwała choroba.

 

Ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej może stanowić separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. Obojętne jest przy tym, czy zachodzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Orzeczenie rozdzielności majątkowej przez sąd ma ten skutek, że można się na nie powoływać bez względu na to, czy fakt ustanowienia rozdzielności był wierzycielowi znany, czy też nie.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ustanowienia rozdzielności w drodze umowy. Na intercyzę zawartą w ten sposób można powoływać się jedynie wówczas, gdy fakt zawarcia takiej umowy był danej osobie znany. Czyli w chwili ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy przestaną Państwo ponosić wzajemną odpowiedzialności za długi zaciągane po dacie podpisania aktu notarialnego. Warunkiem jest jednak poinformowanie wierzyciela, w chwili zaciągania zobowiązania, o fakcie zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej lub też zawarcie umowy w takich okolicznościach by wierzyciel sam mógł się o istniejącym ustroju majątkowym dowiedzieć. W przeciwnym razie pomimo istnienia umownej rozdzielności majątkowej, wierzyciel będzie mógł dochodzić zapłaty zobowiązań od obojga z Państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl