.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie płacić podatku VAT, którego nie mam możliwości ściągnąć?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.01.2011

Jakiś czas temu prowadziłem działalność gospodarczą. Według uzyskanych informacji limit zarobku wynosił 50 tys. euro. Po złożeniu PIT urząd skarbowy zakwestionował jednak moje rozliczenie, twierdząc, że po przekroczeniu dochodu 50 tys. zł muszę zapłacić podatek VAT od pozostałej kwoty. Obecnie jednak nie mam możliwości wystawienia faktury VAT (firma nie zapłaciła mi za towar, a moja działalność już nie istnieje). Wiem, że jeżeli kontrahent nie zapłaci za fakturę do 6 miesięcy, wystawca może odliczyć sobie VAT. Co mogę zrobić, bym nie musiał płacić VAT, którego nie mam możliwości ściągnąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł (złotych, a nie euro) – jednakże kwota ta jest obecnie nieaktualna i tak, zgodnie z wolą ustawodawcy, od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1666) wynosi 100 000 zł.

 

Na marginesie wskazać warto, że ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w 2010 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2009 r. była wyższa niż 50 000 zł i nie przekroczyła 100 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem, że podatnicy rozpoczynający w 2009 r. wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 50 000 zł i nie przekroczyła 100 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.

 

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczyła kwotę 50 000 złotych, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty – podkreślam, że nie chodzi tu o kwotę dochodu, a o wartość sprzedaży.

 

Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia kwoty 50 000 zł, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

 

Przepisy nie wskazują wprost, co należy zrobić w Pańskiej sytuacji, bowiem to, co przepisy wskazywały, nie zostało przez Pana dochowane. Teoretycznie należałoby złożyć „wstecznie” VAT-R, VAT-7, VAT-Z i zapłacić zaległy podatek VAT wraz z odsetkami. Jak już jednak wspomniałem, nie ma tu idealnego rozwiązania, ponieważ każde rozwiązanie obecnie jest niejako wyinterpretowane na potrzeby zaistniałej sytuacji, a nie przewidziane przez ustawodawcę.

 

Obecnie nie ma Pan możliwości wystawienia faktury, zatem nie ma możliwości moim zdaniem odliczenia VAT-u, który ktoś Panu nie zapłaci, bowiem nie był obowiązany nigdy do jego zapłaty.

 

Co do zasady, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a jest tak w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze oraz:

 

  1. „dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
  3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  4. wierzytelności nie zostały zbyte;
  5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
  6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie”.

 

Widać wyraźnie, że w obecnej chwili nie ma Pan możliwości skorzystania z powyższego uprawnienia również dlatego, że przysługuje ono, tylko jeśli „wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny” – co u Pana nie miało miejsca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »