Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać wniosek o alimenty?

Masz zamiar złożyć wniosek o alimentów, ale nie wiesz, jak napisać wniosek o alimenty? Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak powinien wyglądać wniosek o alimenty.

 Czy można wnieść jednocześnie na jednym wniosku sprawę do sądu o alimenty, separację i o zniesienie wspólnoty majątkowej? Jak napisać wniosek o alimenty?

Zgodnie z art. 444 Kodeksu postępowania cywilnego małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo na piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi. Z żądaniem obejmującym roszczenia alimentacyjne może wystąpić każdy z małżonków.

Wniosek może być złożony w dowolnym terminie w trakcie postępowania pierwszoinstancyjnego: ustnie – na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub pisemnie – po doręczeniu jego odpisu drugiemu małżonkowi. Zasądzenie roszczeń alimentacyjnych może nastąpić tylko w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Sąd rozwodowy orzeka o alimentach dla małżonka ex nunc (czyli od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

Natomiast zagadnienia dotyczące wspólnoty majątkowej małżonków normują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa. Zgodnie z art. 58 tego kodeksu, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Mam przyznane alimenty na dziecko od 1993 r. Po zmianie przepisów związanych z funduszem alimentacyjnym przestałam otrzymywać alimenty (przekroczenie dochodu na osobę), czyli ok. 10 lat temu. Od tamtej pory nie podejmowałam żadnych działań w sprawie alimentów, nie znam też obecnego adresu ojca dziecka. Syn ma w tej chwili 20 lat i chciałby odzyskać alimenty oraz podwyższyć przysądzoną kwotę (300 zł). Jak się do tego zabrać? Kto ma o to wystąpić – ja czy syn? Jak napisać wniosek o alimenty? Jeśli nie można zlokalizować adresu ojca, to czy jest w ogóle sens rozpoczynania sprawy?

To, że adres zamieszkania ojca Pani syna jest nieznany, nie oznacza, że syn nie może starać się o podwyższenie alimentów. Przepisy prawa zawierają rozwiązania, które pozwalają na prowadzenie sprawy, mimo że adres pozwanego jest nieznany.

Brak adresu ojca dziecka spowoduje, oczywiście, przedłużenie postępowania o podwyższenie alimentów, ale nie sprawi, że sąd odrzuci pozew.

W ewentualnej sprawie o podwyższenie alimentów syn może działać samodzielnie – jest osobą pełnoletnią. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości wygasła władza rodzicielska, jaka przysługiwała Pani nad synem. Nie jest już Pani przedstawicielem ustawowym syna.

Może Pani reprezentować syna w toku postępowania na podstawie pełnomocnictwa procesowego udzielonego Pani przez syna.

Pozew o podwyższenie alimentów – zgodnie z art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego – można złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Tak więc Pani syn może złożyć pozew w sądzie swojego miejsca zamieszkania.

W pozwie o podwyższenie alimentów syn powinien zaznaczyć, że miejsce zamieszkania ojca jest nieznane, a pozew powinien zawierać wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

Stosownie do art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, to do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika doręczenie może nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.    Przeczytaj pełną treść

 

 Czy córka, która jest mężatką, nieposiadająca żadnego dochodu (pracuje tylko mąż) jest zobowiązana płacić alimenty swojej mamie? Czy w takiej sytuacji alimenty dla mamy mogą być pobrane z dochodu męża córki? Jak napisać wniosek o alimenty?

Pełnoletnie dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów swoim rodzicom. Wynika to z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Obowiązek alimentacyjny ciążący na dorosłych dzieciach względem rodziców powstaje wówczas, gdy rodzice znajdą się w niedostatku (art. 133 § 2 Kodeksu rodzinnego). Jeżeli rodzice nie pozostają w niedostatku, dzieci nie są zobowiązane do alimentacji rodziców.

Stan niedostatku nie jest definiowany przez przepisy prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż w stanie niedostatku pozostaje osoba, która nie może własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Są to np. potrzeby mieszkaniowe, potrzeby związane z pożywieniem, z ubraniem, a także potrzeby zdrowotne.

Przyjmuje się również, że do podstawowych potrzeb należy wliczać także te związane z edukacją, wypoczynkiem, kulturą itp. Usprawiedliwione potrzeby zawsze są oceniane indywidualnie i różnią się w odniesieniu do poszczególnych osób.

Stan niedostatku nie ogranicza się do wypadku, gdy uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania. W stanie niedostatku znajduje się również taka osoba, której sytuacja materialna powoduje, że nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Tak więc jeżeli dana osoba jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby tylko w części, obowiązek alimentacyjny obejmuje pozostałą część.

(...) Jeżeli matka znajduje się w niedostatku, to będzie mogła wystąpić o alimenty od swojej córki. Wysokość tych alimentów będzie uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (mamy) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (córki).

To, że córka nie pracuje, nie przesądza o tym, że nie ma ona możliwości zarobkowych. Jej możliwości zarobkowe będą uzależnione od jej wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej.

Należy pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny dziecka względem rodzica może być oczywiście wykonywany poprzez dostarczanie pomocy materialnej, np. żywności, ubrania, opału itp. zamiast świadczeń pieniężnych.

Gdyby córka nie płaciła zasądzonych alimentów, można by je egzekwować z jej majątku osobistego, a także z jej wynagrodzenia za pracę, dochodów z innej działalności zarobkowej, dochodu z praw autorskich i pokrewnych. Dochód męża córki zobowiązanej do alimentacji rodziców nie będzie podlegał egzekucji.

Powyższe wnioski wynikają z art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego, który wskazuje, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Znęcanie się psychiczne
Moja kuzynka ma problem z mężem, chce złożyć pozew o rozwód, ale boi się, bo on jej grozi, że ją zabije, że spali dom. Chce odejść, ponieważ on ciągle się awanturuje, pije, nie dba o nic, wyzywa ją przy dziecku. Czy istnieje możliwość, żeby opuścił ten dom przed rozwodem i miał zakaz zbliżania się do nich? Jest zameldowany na stałe, ale mieszkanie jest własnością jej rodziców. Co ona może w tej sytuacji zrobić, a może zacząć od separacji? Jak napisać wniosek o alimenty?

Jak napisać wniosek o alimenty, gdy ojciec dziecka mieszka za granicą?
Z dawnego związku (nie byliśmy z partnerem małżeństwem) mam 14-letniego syna. Jego ojciec uznał go za swoje dziecko dopiero w 2002 roku. Wtedy też zawarliśmy pisemną umowę, że będzie przekazywał mi ustaloną kwotę pieniędzy na opiekę nad synem. Robił to jednak nieregularnie, później zupełnie zaniechał tej czynności. Były partner mieszka obecnie we Francji (nie znam adresu, mam tylko jego numer telefonu). Chciałabym uregulować kwestię alimentów dla syna. Od czego zacząć? Jak ustalić miejsce zamieszkania jego ojca? Jakie poniosę koszty i jakich dokumentów potrzebuję? Jak napisać wniosek o alimenty?

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów?
Chciałabym zadać pytanie o możliwość podwyższenia alimentów od ojca dziecka, który mieszka na stałe na terenie Niemiec. Nie znam miejsca jego pobytu. Jak napisać wniosek o alimenty? Co powinien zawierać wniosek do sądu i jak ustalić miejsce pobytu ojca mojego dziecka?

Wysokość alimentów i alimenty wsteczne
Wniosłam sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty. Ojciec nigdy nie uznał córeczki i nie interesuje się jej losem. Nie płacił też alimentów, ja zaś jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Ojciec dziecka oferuje 300 zł miesięcznie, ale ja przedstawiłam rachunki za utrzymanie córeczki na prawie 700 zł. Jaka więc kwota zostanie przysądzona? Czy istnieje jakaś ustawa, która mówi, że jeśli ojciec dziecka nie interesuje się nim, to powinien pokryć 70% kosztów jego utrzymania? Nadmienię, że ojciec dziecka prowadzi firmę i ma wysokie wykształcenie. W pozwie nie ujęłam niestety alimentów wstecznych. Czy zostaną one przysądzone, czy muszę założyć o nie nową sprawę?

Wybrane opinie naszych klientów:

Teraz wiem na czym "stoję". Gdyby nie dokładne i wyczerpujące odpowiedzi zapewne długo bym motała się ze swoim problemem. Jeżeli będę potrzebowała porady prawniczej na pewno skorzystam z tego serwisu. Z czystym sumieniem polecę ten serwis znajomym.

Magdalena

Odpowiedź niemal błyskawiczna, pełna i wyczerpująca, a jednocześnie napisana prostym i zrozumiałym dla laika językiem. Wielkim plusem jest możliwość bezpłatnego zadawania dodatkowych pytań. Na pewno będę wszystkim polecała ten portal. Dziękuję i pozdrawiam.

Zofia

Rewelacja – szybka, profesjonalna odpowiedź, zdecydowanie godny polecenia serwis dla wszystkich potrzebujących bezbłędnej porady prawnej.
Cena: 5/5, czas oczekiwania: 5/5, opracowanie: 5/5, profesjonalizm: 5/5, kontakt: 5/5!!!

Sebastian

BARDZO POLECAM. Sprawa z którą się zwróciłem wydawała się bez wyjścia. Wplątałem się w bardzo skomplikowany "układ" współpracy z dużym producentem materiałów budowlanych. Sądziłem, że mając gwarancję + aprobaty + deklaracje + faktury i wykonując usługi na wysokim poziomie mogę spać spokojnie. Myliłem się. Realia okazały się bardzo brutalne. Byłem załamany - wszystkie próby zainteresowania różnych instytucji były nieskuteczne. Pani Eliza wskazała mi sposób i czynnie POMOGŁA w jego wprowadzeniu. Wiem, że do ostatecznego rozstrzygnięcia minie jeszcze sporo czasu. Sprawa jest naprawdę bardzo trudna. Odzyskałem jednak wiarę w siebie i ludzi. Kontakt bardzo dobry - o wiele lepszy od kontaktów z innymi prawnikami. Jeszcze raz gorąco POLECAM.

Zbyszek

Wszystkim, którzy szukają fachowej porady prawniczej szczerze polecam serwis ePorady24. Nie bójcie się, nie zawiedziecie się na pewno! Ja jestem bardzo zadowolona z obsługi, chociaż na początku miałam opory przed skorzystaniem z tej formy porady. A tu proszę: szybko, fachowo, rzetelnie, bez wychodzenia z domu i bez stresu.
Dziękuję mojemu prawnikowi za cierpliwość. Mogłam się zastanowić, przeanalizować odpowiedź i w razie wątpliwości zadać kolejne dodatkowe pytanie. Korzystałam wcześniej z porad w kancelariach prawnych i wychodziłam niedoinformowana i niezadowolona. Jeżeli będę jeszcze kiedyś potrzebowała porady prawnej, na pewno skorzystam z tego serwisu.

Grażyna

Bardzo dziękuję za poradę , która bardzo mi pomogła podjąć właściwe działania. To bardzo dobra idea ,z pewnością polecę znajomym.

Piotr

Wysoką jakość porad prawnych w serwisie potwierdza fakt ze tutaj po raz trzeci wracam. Jestem bardzo zadowolony. Nie tylko otrzymuje precyzyjna poradę na piśmie - co pozwala mi dokładnie i na spokojnie ją przemyśleć - ale także mam możliwość zadawania dodatkowych pytań na które dostaję równie precyzyjne odpowiedzi. Wysoko oceniam i profesjonalizm i czas odpowiedzi i sposób obsługi. Gratuluje i dziękuje. Bez stresów i bez bałaganiarstwa. Rewelacja!

Michał

Najlepsza firma prawnicza, z jaką pracowałem.

Krzysztof

Szybko, rzetelnie, obszernie, zrozumiale, za konkurencyjną cenę, a w jej ramach możliwość zadawania pytań dodatkowych. Gorąco polecam ePorady24.pl.

Danuta

Jestem zadowolony: szybka porada, maksymalnie wyczerpująca i bardzo tanio. Serdecznie polecam

Józef

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »