Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać pozew o alimenty?

Zastanawiasz się jak napisać pozew o alimenty? W pozwie o alimenty należy zawrzeć: Miejsce, data - (w górnym lewym rogu) podajemy miejscowość oraz datę. Dane powódki - wpisujemy pod datą imię i nazwisko dziecka oraz swoje dane z adresem. Taki pozew składamy w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka. Adres sądu - (zlokalizowany w prawnym górnym rogu) piszemy adres sądu rejonowego, gdzie kierujemy pozew o alimenty. Dane pozwanego - Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania pozwanego ojca dziecka wpisujemy pod swoimi danymi. Początek pozwu - Na środku umieszczamy tytuł, czyli ,,Pozew o alimenty". Najpierw zamieszczamy informacje, jakiej miesięcznej kwoty alimentów żądamy i w jaki sposób pozwany ojciec będzie dokonywał płatności ( podajemy dzień miesiąca do którego ojciec ma wpłacić pieniądze i w jaki sposób mają być dostarczone np. przelew). Uzasadnienie - podajemy argumenty. Załączniki - dokumenty dołączone do pozwu. Dowody - czyli odpis zupełny aktu urodzenia twojego dziecka, jeżeli dziecko choruje, to zaświadczenie od lekarza, rachunki za zajęcia pozalekcyjne dziecka. Podpis - musi być odręczny.

 Czy można wnieść jednocześnie na jednym wniosku sprawę do sądu o alimenty, separację i o zniesienie wspólnoty majątkowej? Jak napisać pozew o alimenty?

Zgodnie z art. 444 Kodeksu postępowania cywilnego małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo na piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi. Z żądaniem obejmującym roszczenia alimentacyjne może wystąpić każdy z małżonków.

Wniosek może być złożony w dowolnym terminie w trakcie postępowania pierwszoinstancyjnego: ustnie – na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub pisemnie – po doręczeniu jego odpisu drugiemu małżonkowi. Zasądzenie roszczeń alimentacyjnych może nastąpić tylko w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Sąd rozwodowy orzeka o alimentach dla małżonka ex nunc (czyli od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

(...) Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadkach wyjątkowo nagannego zachowania jednego z małżonków sąd może nakazać nawet jego eksmisję. Orzekając w tej sprawie, sąd zważa przede wszystkim na potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. W przypadku, gdy jeden z małżonków wystosuje odpowiedni wniosek, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków już w wyroku rozwodowym, chyba że spowodowałoby to nadmierną zwłokę.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Wniosłam sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty. Ojciec nigdy nie uznał córeczki i nie interesuje się jej losem. Nie płacił też alimentów, ja zaś jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Ojciec dziecka oferuje 300 zł miesięcznie, ale ja przedstawiłam rachunki za utrzymanie córeczki na prawie 700 zł. Jaka więc kwota zostanie przysądzona? Czy istnieje jakaś ustawa, która mówi, że jeśli ojciec dziecka nie interesuje się nim, to powinien pokryć 70% kosztów jego utrzymania? Nadmienię, że ojciec dziecka prowadzi firmę i ma wysokie wykształcenie. W pozwie nie ujęłam niestety alimentów wstecznych. Czy zostaną one przysądzone, czy muszę założyć o nie nową sprawę? Jak napisać pozew o alimenty?

(...) Kwestię obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.).

Zgodnie z art. 133 K.r.io. na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Powstaje on z chwilą urodzenia się dziecka.

Z kolei zgodnie z art. 135 K.r.io. zakres świadczeń alimentacyjnych obciążających obowiązanych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

(...) Zakres potrzeb dziecka, które rodzice powinni zaspokoić, wyznacza treść art. 96 K.r.io., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

Ponadto – zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą – dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku.

Mając na uwadze powyższe informacje, trudno jest jednoznacznie określić, w jakiej wysokości sąd orzeknie alimenty w Pani sprawie. Orzekając o wysokości alimentów, sąd, oprócz usprawiedliwionych potrzeb dziecka, weźmie też pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego (art. 135 § 1 K.r.io.). Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Z pytania wynika, że ojciec dziecka ma prawdopodobnie wyższe wykształcenie, a oprócz tego prowadzi firmę – te fakty będą więc miały na pewno wpływ na wysokość alimentów.

Ponadto chcę jeszcze zauważyć, że obecnie brak przepisów mówiących o tym, że w razie kiedy jedno z rodziców trwale nie opiekuje się dzieckiem, to musi pokrywać jakiś procent kosztów związanych z jego utrzymaniem. Tak jak wspomniałem wcześniej, w każdym przypadku tę kwotę sąd będzie ustalał indywidualnie, zgodnie z możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego.    Przeczytaj pełną treść

 

 Mój były mąż zmienił pracę na mniej płatną, ma długi m.in. w skarbówce, przestał też spłacać nasz wspólny kredyt i ja muszę go teraz sama spłacać w całości. Ostatnio złożył pozew o obniżenie alimentów. Odkąd kredyt jest na mojej głowie, moja sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu, więc w odpowiedzi złożyłam pozew o podwyższenie alimentów. Mam ustalony termin rozprawy, którą sąd określił jako „posiedzenie wyjaśniające”, a ja dotąd nie otrzymałam kopii pozwu od byłego męża, żeby się do niego ustosunkować. Czy w sprawach dotyczących wysokości alimentów nie ma korespondencji złożonych pozwów przez strony w celu ustosunkowania się, tak jak jest w czasie sprawy rozwodowej? Jak powinnam przygotować się do takiej rozprawy? Mam też inne pytanie: Jak napisać pozew o alimenty?

(...) Oczywiście powinna Pani dostać odpis pozwu w celu złożenia odpowiedzi na pozew, w której mogłaby Pani przedstawić stan sprawy, ustosunkować się do twierdzeń męża i dowodów przez niego wskazanych, oraz wskazać lub przekazać dowody potwierdzające własne stanowisko (według art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego – „pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew”). Odpis pozwu winien Pani zostać doręczony wraz z wezwaniem na rozprawę. Zgodnie z art. 206 Kodeksu postępowania cywilnego termin rozprawy wyznacza przewodniczący. Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie pozwu. Równocześnie z doręczeniem pozwu i wezwania na pierwszą rozprawę poucza się pozwanego o: 

  1. czynnościach procesowych, które może lub powinien podjąć, jeśli nie uznaje żądania pozwu w całości lub w części, w szczególności o możliwości lub obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiązujących w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzeń i dowodów na rozprawie,
  2. skutkach niepodjęcia takich czynności, w szczególności o możliwości wydania przez sąd wyroku zaocznego i warunkach jego wykonalności oraz obciążenia pozwanego kosztami postępowania,
  3. możliwości ustanowienia przez pozwanego pełnomocnika procesowego i braku obowiązkowego zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego.


Być może sąd na obecnym etapie sprawy wzywa Was po prostu na posiedzenie w celu informacyjnego wysłuchania stron, a nie na rozprawę, na której prowadzone będzie postępowanie dowodowe. Przewodniczący bowiem, jeżeli to możliwe, jeszcze przed wszczęciem postępowania dowodowego powinien przez zadawanie pytań stronom ustalić, jakie z istotnych okoliczności sprawy są między nimi sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia. Co więcej, w sprawach o alimenty i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przewodniczący poucza powoda występującego w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów.

Niemniej uważam, iż niezależnie od powyższego powinna Pani otrzymać odpis pozwu. Proszę więc skontaktować się z sekretariatem sądu, powołać się na wskazaną na wezwaniu sygnaturę akt i oświadczyć, iż mimo wyznaczenia posiedzenia nie otrzymała Pani dotąd odpisu pozwu. Nie można też wykluczyć, iż nie otrzymała Pani przedmiotowego odpisu na skutek czyjegoś zaniedbania.

Jeśli sąd na posiedzeniu będzie chciał prowadzić postępowanie dowodowe, proszę wnieść o odroczenie posiedzenia z uwagi na to, że niedoręczenie odpisu pozwu uniemożliwiło Pani przygotowanie się do postępowania sądowego.

W odpowiedzi na pozew winna Pani oczywiście wnieść o oddalenie żądania męża. Swoje stanowisko winna Pani należycie uzasadnić sytuacją majątkową swoją i męża.

(...) Nie ma żadnego terminu, po upływie którego należy złożyć pozew o podwyższenie czy obniżenie alimentów. Niemniej w przypadku oddalenia jednej sprawy następną można wszcząć dopiero, gdy zmienią się okoliczności faktyczne, i dopiero wtedy złożyć pozew o podwyższenie alimentów.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Jak napisać pozew o alimenty? - ojciec dziecka mieszka za granicą
Z dawnego związku (nie byliśmy z partnerem małżeństwem) mam 14-letniego syna. Jego ojciec uznał go za swoje dziecko dopiero w 2002 roku. Wtedy też zawarliśmy pisemną umowę, że będzie przekazywał mi ustaloną kwotę pieniędzy na opiekę nad synem. Robił to jednak nieregularnie, później zupełnie zaniechał tej czynności. Były partner mieszka obecnie we Francji (nie znam adresu, mam tylko jego numer telefonu). Chciałabym uregulować kwestię alimentów dla syna. Od czego zacząć? Jak ustalić miejsce zamieszkania jego ojca? Jakie poniosę koszty i jakich dokumentów potrzebuję? Jak napisać pozew o alimenty?

Umorzenie i obniżenie zaległych alimentów. Jak napisać pozew o alimenty?
Mój narzeczony otrzymał rozwód z byłą żoną, a sąd przyznał alimenty w wysokości 500 zł na ich 2-letniego syna. Mój mąż od tamtej pory jest bezrobotny. Mimo to płacił alimenty, ale niepełne. Nie zawsze też brał pokwitowania. Teraz jego była żona chce wyegzekwować zaległe alimenty, ale żądała najpierw zbyt dużej kwoty. Miałam już to zgłosić na policję jako wyłudzenie alimentów, ale wtedy kobieta obniżyła wysokość żądania. Czy mogę jednak zgłosić próbę wyłudzenia zaległych alimentów? Mój narzeczony chce złożyć wniosek o umorzenie zaległych alimentów. Czy jest sens? Jednocześnie chcemy złożyć wniosek o obniżenie alimentów. Czy mamy na to szansę?

Jak napisać pozew o alimenty? – czy jest szansa na podwyższenie alimentów?
Rozstałem się z matką moich 2 synów (żyliśmy w konkubinacie). Łącznie płacę 1000 zł alimentów. Wziąłem niedawno ślub, a matka moich dzieci (która mieszka obecnie z konkubentem, oboje pracują) złożyła pozew o podwyższenie alimentów. Moja żona z kolei nie ma pracy, ma 2 córki i ja sam muszę utrzymywać całą rodzinę, tak że ledwo mi starcza na płacenie alimentów. Czy sąd może zaakceptować ten pozew o podwyższenie alimentów i podnieść mi alimenty?

Jak napisać pozew o alimenty? - brak kontaktu z ojcem
Mam przyznane alimenty na dziecko od 1993 r. Po zmianie przepisów związanych z funduszem alimentacyjnym przestałam otrzymywać alimenty (przekroczenie dochodu na osobę), czyli ok. 10 lat temu. Od tamtej pory nie podejmowałam żadnych działań w sprawie alimentów, nie znam też obecnego adresu ojca dziecka. Syn ma w tej chwili 20 lat i chciałby odzyskać alimenty oraz podwyższyć przysądzoną kwotę (300 zł). Jak się do tego zabrać? Kto ma o to wystąpić – ja czy syn? Jeśli nie można zlokalizować adresu ojca, to czy jest w ogóle sens rozpoczynania sprawy? Jak napisać pozew o alimenty?

Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo dziękujemy za porady. Muszę przyznać, że początkowo się wahałam, aby skorzystać z porad przez internet. Teraz się przekonałam, że to supersprawa. Chodziłam po prawnikach osobiście i stałam w miejscu – wiadomo, że to jakiś tam stres rozmawiać z prawnikiem, zadawać pytania, a tutaj mogłam zadawać pytania za pytaniem, na które bardzo szybko otrzymałam odpowiedzi. Dziękujemy w imieniu moim i męża, polecam ten serwis.

Pozdrawiam,

Irena i Marek

Jestem mile zaskoczona tym portalem. W pełni profesjonalna i wyczerpująca porada prawna, dzięki której wiem, jak rozwiązać swój problem zgodnie z prawem. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź (wspomnę, że pytanie zadałam w sobotę po południu, a w niedziele rano miałam odpowiedź). Polecam i dziękuję!

Katarzyna

Bardzo profesjonalni i konkretni w swoim działaniu. Jasne i konkretne porady poparte prawnie. Przypomina działanie prawników z USA. Polecam wszystkim i sam wszystko tylko przez nich będę załatwiał.

Jerzy

Bardzo, bardzo dziękuję Panu Aleksandrowi Słyszowi za pełną i obszerną poradę wraz projektem wniosku. Nareszcie prawnik w sposób zrozumiały wyjaśnił mi również znaczenie pojęć których nawet ustawa nie określiła. Jestem ogromnie wdzięczna. Na pewno będę korzystać w przyszłości z porad prawnych tego serwisu. Polecam wszystkim niezdecydowanym - warto.

Wdzięczna Ania

Dziękuję za wyczerpującą informację. Wyjaśnił nam Pan wszystko bardzo przejrzyście. Sprawa jest już w toku. Teraz wiem, jak niekompetentni mogą być pożal się Boże inni prawnicy, którzy wyciągają kasę od klientów za nic. Cieszymy się z mężem, że trafiliśmy na Waszą stronę.

Pozdrawiamy całą "załogę"

Krystyna

5 na 5, a może nawet 6 na 5! Panie Łukaszu, serdecznie dziękuje za Pana wyczerpujące odpowiedzi. Szczerze, w ramach usługi która świadczycie Państwo dostałem dużo więcej niż oczekiwałem. Polecam Państwu a sam tu na pewno wrócę.

Michał

Jestem wymagającym klientem, który korzystał z usług wielu prawników i radców prawnych. Poradę prawnika, który zajmował się moją kwestią, oceniam bardzo wysoko, zarówno pod kątem terminowości, jak i przygotowania merytorycznego. Gratuluję i polecam.

Daniel

Nie będę ukrywał, że taka forma porad prawnych zawsze na początku budzi pewne wątpliwości. Jednak po otrzymaniu odpowiedzi na moje pytania mogę stanowczo stwierdzić, że ta forma daje większe korzyści dla klienta, gdyż po otrzymaniu pytania prawnik ma czas, aby w sposób rzetelny przygotować się do odpowiedzi, a nie zdawkowo odpowiedzieć na pytanie. Przede wszystkim dziękuję Pani Irenie, która była ze mną, a nie przeciwko mnie. Pozdrawiam i do „następnego problemu”.

Radosław

Porada bardzo rzetelna i wyczerpująca temat. Miałem pewne wątpliwości co do takiej formy. Po otrzymaniu i po przeanalizowaniu odpowiedzi (i to wszystko „czarne na białym” z podstawą prawną) stwierdziłem, że należy częściej korzystać z Waszych usług.

Jacek

Odpowiedź na pytanie jest wyczerpująca i rzeczowa, bez prawniczych zawijasów. Zrozumiała i pomocna dla każdego. Superserwis, polecam.

Andrzej

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »