Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Załatwienie spraw spadkowych w wydziale komunikacji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.12.2016

Spadek po tacie nabyliśmy z mocy ustawy (mama, ja i brat). Tata posiadał m.in. samochód zarejestrowany na siebie. Jak należy załatwić sprawy w wydziale komunikacji, żeby pojazd przepisać na mamę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

 

W pierwszej kolejności należałoby sobie zadać pytanie, czy tata był wyłącznym właścicielem pojazdu, o którym Pani pisze. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż w dowodzie rejestracyjnym w rubryce C jest mowa nie o właścicielu pojazdu, lecz o posiadaczu. Z uwagi na powyższe to, że dowód rejestracyjny jest wydany na Pani zmarłego ojca, jeszcze nie powoduje samo przez się, że samochód był własnością tylko i wyłącznie ojca.

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Jeżeli zatem ojciec kupił samochód z majątku wspólnego, np. z wynagrodzenia za pracę lub dochodu z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, za dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, to Pani mama ma swój udział w samochodzie wynoszący 1/2, plus 1/3 po mężu, tj. łącznie 4/6, a Pani z bratem po 1/6.

 

Bez względu na udziały, jeżeli macie Państwo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, zasadne jest sporządzenia umowy darowizny udziałów w pojeździe na jedną osobę i zarejestrowanie pojazdu na nią. Umowa nie musi mieć formy aktu notarialnego, ale musi mieć formę pisemną i być przez wszystkich spadkobierców podpisana. Nadto ważne jest wskazanie, że umowa taka powinna opisywać wszystkie zagadnienia prawne, wielkość udziałów, a także inne kwestie własnościowe i spadkowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki