.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najszybsze wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 17.09.2015

Zawarłem umowę-zlecenia, której realizację miałem rozpocząć za 8 dni. W międzyczasie dostałem lepszą pracę na etat i obecnie zależy mi na jak najszybszym złożeniu wypowiedzenia tej umowy cywilnoprawnej. Jak rzetelnie je złożyć i od kiedy jest liczony okres wypowiedzenia? Czy muszę się liczyć z jakimiś karami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na pierwsze Pana pytanie, wyjaśnię, że okres wypowiedzenia umowy zlecenia, podobnie jak wszystkich innych, zaczyna biec nie od dnia podjęcia się wykonywania pracy ani nie od dnia daty wypowiedzenia, a od dnia dotarcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do drugiej strony umowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. To ni mniej ni więcej oznacza, że decydująca jest data, kiedy Pan złoży drugiej stronie to wypowiedzenie, więc jeśli doręczy Pan osobiście – adnotacja o odbiorze przez drugą stronę, a jeśli Pan np. wyśle pocztą – to data odbioru przesyłki listowej.

 

Proszę koniecznie zadbać o to, aby zleceniobiorca podpisał się Panu na piśmie i wskazał datę. Wówczas termin 14-dniowy rozpocznie bieg od jutra.

 

Pyta Pan jeszcze, czy mogą zostać na Pana nałożone kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy zlecenia. Otóż w mojej ocenie nie po pierwsze bo ma Pan zagwarantowaną możliwość wypowiedzenia umowy z terminem 14-dniowym, po drugie zaś istnieje w Kodeksie cywilnym przepis art. 746, który mówi, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

 

Zgodnie zaś z § 2 tego przepisu przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Pan jest przyjmującym zlecenie, a więc tylko wtedy gdyby wyrządził Pan drugiej stronie jakąś szkodę, byłby Pan za nią odpowiedzialny, aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić, aby wypowiadając umowę na 14 dni wstecz, wyrządził Pan drugiej stronie szkodę, tak więc proszę się raczej takiej sytuacji nie obawiać.

 

Zresztą na bazie tego przepisu chodzi o ewentualne odszkodowanie, a nie kary umowne, o które Pan pyta. W przypadku odszkodowania należałoby udowodnić wystąpienie szkody i związek wypowiedzenia umowy z tą szkodą, więc jest to bardzo mało prawdopodobne, aby powstała kiedykolwiek jakakolwiek szkoda wskutek Pan wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »